ActaLibra update van 13 september 2019

Ingediend door FilipVW op vr, 13/09/2019 - 08:30

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra updates van september 2019.
o.a. met

 

 

Aanpassingen n.a.v. release 2.5 van eRegistration

Met deze release worden door Fednot een pak nieuwe aktetypes toegevoegd. 
Voor alle toelichting over het gebruik van deze aktetypes, verwijzen we naar eventuele documentatie op eNotariaat.

aktetype categorie subcategorie
TT-UID-182 Akte van erfopvolging Europese erfrechtverklaring
TT-UID-183 Diverse akte Akte aanwijzing voogd
TT-UID-184 Diverse akte Verklaring van aanwas
TT-UID-185 Diverse akte Akte verwerping nalatenschap
TT-UID-186 Diverse akte Akte aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving
TT-UID-187 Diverse akte Globale erfovereenkomst
TT-UID-188 Diverse akte Punctuele erfovereenkomst
TT-UID-189 Diverse akte Akte vaststelling onderhoudsbijdrage/verblijfsregeling kinderen
TT-UID-190 Diverse akte Legaatsaflevering
TT-UID-191 Diverse akte Akte commandverklaring
TT-UID-192 Diverse akte Akte van bewaargeving
TT-UID-193 Diverse akte Basisakte (vereenvoudigd regime mede-eigendom)
TT-UID-194 Diverse akte Akte herstelmaatregelen
TT-UID-195 Diverse akte Beding van aanwas (afzonderlijke akte/wijziging/beëindiging)
TT-UID-196 Diverse akte Legaatsaflevering
TT-UID-197 Diverse akte Verbeterende akte
TT-UID-198 Diverse akte Bekrachtigingsakte
TT-UID-199 Diverse akte Akte commandverklaring
TT-UID-200 Diverse akte Overeenkomst van onverdeeldheid
TT-UID-201 Oprichting & inbreng maatschap/feitelijke vereniging Oprichting zonder inbreng
TT-UID-202 Schenking Schenking en globale erfovereenkomst
TT-UID-203 Schenking Schenking en punctuele erfovereenkomst
TT-UID-204 Schenking Schenking en globale erfovereenkomst
TT-UID-205 Schenking Schenking en punctuele erfovereenkomst
TT-UID-206 Vestiging en overdrachten van zakelijke rechten Recht van gebruik en bewoning (vestiging/wijziging/beëindiging)
TT-UID-207 Huur en aanverwante akten Handelshuur van korte duur
TT-UID-208 Huur en aanverwante akten Beëindiging handelshuur
TT-UID-209 Inbreng in BV of CV Inbreng met uitgifte van aandelen
TT-UID-210 Inbreng in BV of CV Inbreng zonder uitgifte van aandelen
TT-UID-211 Inbreng in BV of CV Inbreng met uitgifte van aandelen
TT-UID-212 Inbreng in BV of CV Inbreng zonder uitgifte van aandelen
TT-UID-213 Inbreng in BV of CV Terugbetaling van inbreng
TT-UID-214 Inbreng in BV of CV Terugbetaling van inbreng
TT-UID-215 Voorrechten en hypotheken Rangafstand
TT-UID-216 Volmacht Algemene volmacht
TT-UID-217 Volmacht Bijzondere volmacht
TT-UID-218 Volmacht Zorgvolmacht
TT-UID-219 Volmacht Volmacht en zorgvolmacht
TT-UID-220 Volmacht Volmacht voor akte op afstand (videoconferentie)
TT-UID-221 Herstructurering Grensoverschrijdende fusie door overneming
TT-UID-222 Herstructurering Grensoverschrijdende fusie door oprichting
TT-UID-223 Herstructurering Grensoverschrijdende fusie door overneming
TT-UID-224 Herstructurering Grensoverschrijdende fusie door oprichting
TT-UID-225 Herstructurering Omzetting
TT-UID-226 Herstructurering Grensoverschrijdende omzetting
TT-UID-227 Herstructurering Grensoverschrijdende splitsing door overneming
TT-UID-228 Herstructurering Grensoverschrijdende splitsing door overneming
TT-UID-229 Herstructurering Grensoverschrijdende splitsing door oprichting
TT-UID-230 Herstructurering Grensoverschrijdende splitsing door oprichting
TT-UID-231 Verkoop uit de hand Verkoop met beding van aanwas
TT-UID-232 Verkoop uit de hand Verkoop met anticipatieve inbreng
TT-UID-233 Verkoop uit de hand Verkoop met beding van aanwas en anticipatieve inbreng
TT-UID-234 Verkoop uit de hand Verkoop op lijfrente
TT-UID-235 Verkoop uit de hand Verkoop op lijfrente met beding van aanwas
TT-UID-236 Verkoop uit de hand Verkoop op lijfrente met anticipatieve inbreng
TT-UID-237 Verkoop uit de hand Verkoop op lijfrente met beding van aanwas en anticipatieve inbreng
TT-UID-238 Verkoop uit de hand Verkoop met tussenkomst pachter
TT-UID-239 Verkoop uit de hand Verkoop met tussenkomst pachter en met beding van aanwas
TT-UID-240 Verkoop uit de hand Verkoop met tussenkomst pachter en met anticipatieve inbreng
TT-UID-241 Verkoop uit de hand Verkoop met tussenkomst pachter en met beding van aanwas en anticipatieve inbreng
TT-UID-242 Openbare Verkoop PV van verzet tegen de verkoopsvoorwaarden
TT-UID-243 Openbare Verkoop PV van vaststelling niet-uitoefening voorkooprecht pachter (openbare verkoop)
TT-UID-244 Openbare Verkoop PV van vaststelling uitoefening voorkooprecht pachter (openbare verkoop)

 

En deze aktetypes werden buiten gebruik gesteld vanaf 13/09 :

aktetype categorie subcategorie
TT-UID-028 Volmacht Volmacht
TT-UID-063 Akte in het kader van vereffening-verdeling PV van beweringen en zwarigheden
TT-UID-076 Vestiging en overdrachten van zakelijke rechten Diversen
TT-UID-077 Huur en aanverwante akten Diversen
TT-UID-092 Akte in het kader van vereffening-verdeling PV van geschillen of moeilijkheden
TT-UID-138 Herstructurering Herstructurering / diversen (zonder overdracht van rechten)
TT-UID-175 Huur en aanverwante akten Diversen

 

 

 

Andere aanpassingen in ActaLibra

Update van NOT-fiches

Zoals steeds worden in deze update ook de gegevens in de NOT-fiches geactualiseerd.

 

 

Boekhouding - Rubrieken balans

Wanneer je deze lijst opmaakt met als selectie "saldi vanaf 0,00€", dan worden niet meer alle cliënten vermeld, maar enkel deze waarvoor al ooit een rubriekboeking is geweest.
Voorheen werden ten onrechte alle cliënten vermeld.

In dit rapport kon het ook gebeuren dat je een cliënt met een rubrieksaldo van 0,00€ toch op deze lijst zag verschijnen, ook al vroeg je enkel die met een saldo vanaf 0,01€.
Ook dat is nu opgelost.

 

 

Boekhouding - Zoeker personen (nog) niet gekend als cliënt  

Deze zoeker wordt gebruikt wanneer je in de boekhouding een persoon wilt zoeken om die als cliënt of leverancier te activeren.
Bij een eerdere update kreeg je in deze zoeker niet meer automatisch de zelfde zoekwaarden gepresenteerd als uit je vorige zoekopdracht.
Dat is nu verholpen.

 

 

Boekhouding - Onnodige melding

Als je een leveranciersfactuur betaalt (afpunt) via een banklijst, en je moet een bankrekeningnummer kiezen (omdat er meer dan 1 is), kreeg je de vraag of hetzelfde rekeningnummer ook voor andere betalingen moet gebruikt worden, ook al staan er geen andere betalingen voor die leverancier in de banklijst. Maar ... deze vraag werd ook gesteld wanneer je slechts 1 betaling voor deze leverancier in de banklijst had staan. Dat gebeurt in dat geval niet meer.
 

 

Module Afschrift opmaken

Bij het opmaken van een afschrift wordt de optie 'Dit venster laten staan na het voltooien' nu automatisch bewaard.

Als je dus liever het venster automatisch laat sluiten moet je dat niet telkens UIT vinken.