februari 2017

Datum omgekeerd in Excel-afrekening ?

Ingediend door ColetteP op di, 21/02/2017 - 16:01
Tags

Kantoren die de Service Pack 17 hebben geïnstalleerd vóór 17 februari, kunnen bij het maken van een afrekening in Excel vanaf een aktekostenblad, te maken krijgen met een verkeerde weergave van de datum van de akte.

Bv. Je  hebt in de dossierfiche 01/03/2017 ingeschreven als datum "Te verlijden", maar in de opgemaakte Provisiebrief in Excelformaat wordt dit weergegeven als 03/01/2017 of  3 januari 2017.

Kadasterformulier - klantnummer van het kantoor

Ingediend door TinekeVN op vr, 17/02/2017 - 10:42
Tags

Tot voor kort kon een notariskantoor een lopende rekening hebben bij een of meerdere (regionale) kadasterkantoren. Vanaf 2017 werkt het kadaster (Opmetingen en waarderingen) met één centrale (nationale) boekhouding. Elke notaris heeft nu één (nationaal) klantnummer, en krijgt elke maand één samenvattende factuur om alle opzoekingen (ongeacht de provincie) te betalen op één enkele bankrekening.

In het nieuwe formulier Kadaster.doc, dat werd meegeleverd met de update van 14 februari (Service Pack 17), is een mergeveld voorzien voor de lopende rekening. Op diezelfde plaats moet het nieuwe klantnummer ingevuld worden. Het volstaat dus om de inhoud van de tekstblok KAD_REK_NR aan te passen.


Om de inhoud van de tekstblok KAD_REK_NR aan te passen, ga je als volgt te werk :

Excel afrekeningen gebruiken

Ingediend door ColetteP op do, 16/02/2017 - 19:30

Onlangs werd door FEDNOT een Excel-model voor afrekening opgesteld, met als doel :

  • een algemeen overzicht te geven van de verschillende bedragen per begunstigde
  • een afrekening aan te bieden die duidelijk is voor de burger

Op basis van dit voorbeeld hebben we in ActaLibra een collectie Excel modellen toegevoegd. Deze Excel-modellencollectie is klaar voor gebruik. Analoog aan de bestaande Word provisiebrieven en afrekeningen, kan je deze Excel afrekeningen volautomatisch opmaken.

 

Een provisiebrief of afrekening maken in Excel

Een provisiebrief of afrekening per mail aan de cliënt bezorgen

Een Excel model voor provisiebrieven en afrekeningen aanpassen

FAQ

 

Een provisiebrief of afrekening maken in Excel

Om een provisiebrief of afrekening te maken ga je als volgt te werk :

Documentatie ActaLibra update - februari 2017

Ingediend door FilipVW op di, 14/02/2017 - 10:50
Tags

  

ActaLibra Service Pack 17 is beschikbaar.
Dit artikel bevat de documentatie van de verbeteringen en uitbreidingen in deze release.

 

Laat aub iedereen de documentatie even doornemen

Gelieve er bij je collega's of medewerkers op aan te dringen ook even deze documentatie door te nemen. Dit neemt maar enkele minuten in beslag, en zorgt ervoor dat iedereen de nieuwe mogelijkheden kent en ze onmiddellijk kan gebruiken.
Vanuit ActaLibra open je deze webpagina als volgt :