ActaLibra update van 13 september 2019

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 13 september 2019.
o.a. met

 • Aanpassingen n.a.v. release 2.5 van eRegistration door Fednot 
 • Andere aanpassingen in ActaLibra ... (laatst aangevuld op 13 sept)

lees meer...

 

ActaLibra updates van juli-augustus 2019

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van juli en augustus 2019.
o.a. met

 • Uittreksel uit kadastrale legger nu snel en zonder extra kost vanuit ActaLibra op te halen
 • Nieuwe editie van formulieren (o.a. angifte van nalatenschap, aanvraag vastgoed, OVAM aanvraag bodemattest)
 • Volmachten in het kader van een BNN tussenkomst
 • zoeken op "naam%voornaam" werkt ook op "voornaam%naam"
 • Herlees knop in DataViewer
 • Extra kaarten via ActaMaps
 • Andere aanpassingen in ActaLibra ... (laatst aangevuld op 30 aug)

lees meer...

ActaLibra update van 3 juni 2019

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra updates van juni 2019.
o.a. met

 • mogelijkheid om cliëntboekingen af te punten (module Boekhouding)
 • Andere aanpassingen in ActaLibra ... (aangevuld op 07/06)

lees meer...

ActaLibra updates van mei 2019

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra updates van mei 2019.
o.a. met

 • eDepot onderhandse akten sync naar DossierManager 2.4
 • Nieuwe vennootschapsvormen vanaf 1 mei
 • Tussenkomende notaris via associatie kiezen
 • Extra AKB-model voor BIDDIT (vanaf 10 mei)
 • Andere aanpassingen in ActaLibra, met o.a.
  Snel cliënt of begunstigde vermelden in betalings-mededeling; Coda verwerking van CN+Factuur; ...

lees meer...

Bevraging van het Notariaat - FedNot

Alle kantoren werden gevraagd een korte enquête in te vullen rond de bedrijfseconomische gegevens. 
Om u te helpen deze enquête in te vullen, vindt u hieronder een uitleg hoe u deze informatie uit ActaLibra kunt halen.

 

ActaLibra updates april 2019

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra updates van april 2019.
o.a. met

 • Aanpassingen eRegistration 2.3 [23/04]
 • Controle op BTW nummers via VIES webservice [17/04]
 • Aanpassingen eRegistration
 • Mergebaar formulier Nieuwe aangifte van Nalatenschap (VLABEL)
 • Andere aanpassingen in ActaLibra
  o.a. wijzigingen in de AKB-modellen, voorziening voor BDES, ...

lees meer...

ActaLibra update maart 2019

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van maart2019.
o.a. met

 • CODA verwerking van "instant overschrijvingen"
 • Mergebaar formulier Aangifte van Nalatenschap VLABEL
 • Nieuw tarief voor IBGE/BIM
 • Nieuw tarief voor OVAM bodemattest

lees meer...

Itsme of eID ?

Beste ActaLibra gebruiker,

U vraagt zich af of je ook in ActaLibra, voor de webservices, kan gebruik maken van ITSME ?
Neen, de webservices van Fednot vereisen nog steeds het gebruik van de eID- of eNOT-kaart. Het is niet ActaLibra, maar Fednot die bepaalt op welke wijze hun webservices beveiligd zijn. En momenteel bieden ze geen mogelijkheid om dat via ITSME te doen. Pas wanneer Fednot die mogelijkheid zou voorzien, kunnen wij volgen.

Op kantoor blijft uw eID of eNOT dus noodzakelijk wanneer u de Fednot webservices gebruikt voor eRegistration, ASF, VGP, ConsultImmo, KBO, ...
Itsme is momenteel vooral nuttig wanneer je bv. vanop een smartphone of tablet (zonder kaartlezer) op het eNotariaat wil kunnen inloggen.

Voor vragen of suggesties hierover kan u best de Fednot helpdesk rechtstreeks contacteren.

Het Actalibra team

ActaLibra update 22 februari 2019

 

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 22 februari 2019.
o.a. met

 • indexering van de tarieven voor publicatie in het Belgisch Staatsblad
 • aanpassing van de schalen voor registratie in Wallonië
 • aanpassing van het formulier voor Stedenbouwkundige inlichtingen voor de Brusselse gemeenten: nieuw rekeningnummer voor Jette

ActaLibra update 14 februari 2019


Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 14 februari 2019.
o.a. met

 • Nieuwe voorzieningen voor Erfovereenkomst
 • diverse aanpassingen in de modules Studie en Boekhouding
 • bijgewerkte NOT-fiches

lees meer...

ActaLibra update 25 januari 2019 - build 129


Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 25 januari 2019.
Met overzicht van de recentste wijzigingen sedert 12 december 2018

o.a. met

 • nieuwe model Aangifte van Nalatenschap_Vlabel
 • ook nog oude NIS-codes... back to the future
 • diverse kleine aanpassingen in de modules Studie en Boekhouding
 • bijgewerkte NOT-fiches

lees meer...

Planning en te volgen aanpak 2018 – 2019

Dit is bestemd voor de ActaLibra beheerder in uw kantoor.
Voor de overgang naar 2019, vind je in onderstaand artikel een overzicht van de nodige aanpassingen en de te volgen aanpak voor de komende weken. Gelieve dit aandachtig te lezen, en nauwgezet te volgen a.u.b.

lees meer ...

Adreswijzigingen in fusiegemeentes 2019

In dit artikel wordt uitgelegd hoe de automatische adres-omschakeling werkt, en hoe ActaLibra u toont welk adres er voorheen stond, of wanneer er een probleem is met het herkennen van een adres.

lees verder ...

 

Opgelet bij het inboeken van de kosten aangerekend via Fednot

Aandacht bij het boeken van de maandelijkse factuur van Fednot.

Op de factuur van Fednot kunnen voortaan twee verschillende kosten vermeld worden aan 0% BTW, nl. E-depot Publicatie Belgisch Staatsblad en Kadaster (gemeenschappelijke delen en aanpalers).

Omdat voorheen enkel de kosten voor E-depot op de Fednot factuur onder 0% Btw vielen, boekte u het ganse totaalbedrag voor Basis 0% Btw (in dit voorbeeld 1.739,94€) op de 619-rekening voor Publicatie BS.
Dat mag u nu niet meer zo doen. De kost voor opzoekingen Kadaster moeten namelijk apart op een rekening geboekt blijven.

lees verder ...

 

BTW-voorschotten voor de maand december

Net als vorig jaar moet u ook een decembervoorschot storten,
In dit artikel leggen we uit hoe u berekent welk voorschot u vóór 24 december dient te betalen aan de Btw-administratie.

 

ActaLibra update 28 augustus 2018 - build 128


Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 28 augustus 2018.
Met recentste wijzigingen op 12 december 2018

o.a. met

 • nieuwe methode voor snelle overboeking tussen dossier en cliënt [Boekhouding]
 • vernieuwde macro Bericht naar Dossier [Outlook]
 • aanpassingen i.v.m. reorganisatie Kantoren Rechtszekerheid
 • aanpassingen fiches i.v.m. reorganisatie Kantoren Invordering
 • vernieuwde CTI module (integratie telefonie)
 • andere aanpassingen in ActaLibra

lees meer...

Ongemak door update van Isabel software

Door een recente update van de Isabel software onthoudt dit programma niet meer waar het uw te uploaden banklijsten kan vinden en waar het de te downloaden Codabestanden moet neerzetten.
Isabel is op de hoogte en werkt aan een oplossing.

Automatische aanpassingen n.a.v. de fusies van 15 Vlaamse gemeenten

Het SDP ActaLibra team is o.a. bezig met de voorbereiding van de fusies van 15 Vlaamse gemeenten op 1 januari 2019.
We werken voor u aan een automatische update waarin ActaLibra op 1 januari 2019 automatisch alle nodige aanpassingen zal doorvoeren in de gegevens in ActaLibra

lees meer ...

 

Formulier Stedenbouwkundige inlichtingen Brusselse Gemeenten

Het formulier dat in de vorige versie werd geïnstalleerd voor de aanvraag  van stedenbouwkundige inlichtingen voor de 19 gemeenten van het Brussels Gewest, werd verder aangepast en verbeterd.

Op pagina 2 werd in de tekst het mergeveld [URBA] voorzien.  De tekstblok URBA merget het tarief (80 of 160 euro voor dringende aanvragen*), alsook het bankrekeningnummer van de gemeente die de correspondent is van het formulier.

Naast het bankrekeningnummer wordt ook de bij de overschrijving te vermelden referte gemerged (op basis van het adres van het goed). 

Lees verder ...

ActaLibra update 8 juni 2018 - build 127


Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 8 juni 2018.

o.a. met

 • Nationale opzoekingen via ConsultImmo
 • Andere aanpassingen in ActaLibra

lees meer...

Hervorming van het Vlaamse verkooprecht - vanaf 1 juni 2018

Vanaf 1 juni wijzigt de Vlaamse regering de registratierechten bij de aankoop van een gezinswoning. Via de update van 29/5/2018 zorgt het SDP ActaLibra team ervoor dat hiervoor de nodige aanpassingen worden aangebracht in uw akteberekeningsmodellen in ActaLibra.

lees meer ...

ActaLibra update 18 mei 2018 - build 126


Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 18 mei 2018.

o.a. met

 • Aanpassingen voor eRegistration 2.0
 • Extra beveiliging in ActaLibra (o.a. verplicht gebruik van een wachtwoord)
 • laatste updates op 29/05/2018

lees meer...

GDPR - voorzieningen en aanpassingen in ActaLibra

De General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe Europese wetgeving rond privacy en het verwerken van persoonlijke gegevens, treedt op 25 mei 2018 in werking.

Bij wie kunt u terecht, en welke voorzieningen worden getroffen door het SDP ActaLibra team ?

lees meer ...

 

ActaMaps - update - aanklikbare links naar webportaal Onroerend Erfgoed

 

Vanuit uw ActaMaps rapporten kan je via een aanklikbaar logo, naast de getoonde kaart, direct het GEO-portaal in uw browser openen.
Vanaf 1 mei wordt bij het openen van het geoportaal Erfgoed Vlaanderen direct het overeenkomstige perceel geslecteerd.

Lees meer ...

Registratie- hypotheekkantoren: reorganisatie met ingang op 1 mei 2018

Op 1 mei 2018 werd een volgende stap gezet in de reorganisatie van hypotheek- en registratiekantoren.
Zie ook artikel op e-notariaat ...

Het ActaLibra team zorgde voor een automatische update die de juiste contactgegevens van alle bij deze reorganisatie betrokken kantoren bij u in ActaLibra aanpast. U moet dus zelf geen wijzigingen aanbrengen. De automatische update die op 2 mei beschikbaar is, doet al het nodige.

lees meer ...

jBox - Vlabel Aanslagbiljetten vlot verwerken in ActaLibra

In dit artikel beschrijven we een mogelijke werkwijze om Vlabel aanslagbiljetten die in uw jBox worden afgeleverd, vlot in ActaLibra te verwerken

lees meer ...

ActaLibra update 16 april 2018 - build 125


Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 16 april 2018.

o.a. met

 • Vernieuwde PDF Viewer in de module Scan & Document Center
 • Enkele nieuwe formulieren
 • Diverse verbeteringen in ActaLibra

 

Voor meer info ... klik hier.

Nieuwe formulieren

Fednot heeft vandaag een nieuw formulier aangekondigd voor de aanvraag van hypothecaire staten.
Het SDP ActaLibra team zorgt tijdig voor een nieuw model in ActaLibra.

Lees meer ...

 

ActaLibra update 28 februari 2018 - build 124


Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 28 februari 2018.

o.a. met

 • nieuwe module ActaMaps (automatisch alle kaarten van Geopunt.be, Waterinfo.be, OnroerendErfgoed.be, ...)
 • gewijzigde tarieven voor bekendmaking B.S.
 • diverse verbeteringen in ActaLibra
 • extra's na 28 februari 2018 
  • CER uitbreidingen (7 maart 2018)
  • extra's in ActaMaps (19 maart 2018)

Voor meer info ... klik hier.

ActaMaps - webservice voor kaarten van uw goederen of percelen

De eerder aangekondigde module ActaMaps, is nu algemeen beschikbaar voor alle ActaLibra kantoren.
Voor meer info ... klik hier.

 

Pagina's

Abonneren op ActaLibra Team - SDP RSS