Hypotheken - Omschakeling naar unieke provisierekening

Ingediend door FilipVW op

Update 24 november

ActaLibra Update: boekje RZALLE In deze update van ActaLibra werden opnieuw enkele veranderingen gerealiseerd, o.a. in functie van de omschakeling naar de eengemaakte provisierekening, en de verwerking van feedback van hypotheken via SSH en eRegistration.

 • Virtueel saldo van HYP-boekjes en RZALLE
 • Andere “Werkelijke Kosten” boeken vanuit het AKB
 • Verwerking van eReg HYP-feedback naar expeditie
 • Boeken van werkelijke kosten voor kantoren met enkel ActaLibra Boekhouding

Meer details hierover in dit artikel...

Indexering van tarieven vanaf 1 jan 2024

Ingediend door FilipVW op

Het ActaLibra team werkt aan update waarin alle nodige tariefwijzigingen automatisch in ActaLibra worden voorzien.

Gelieve momenteel zelf geen aanpassingen te doen. Dit zou onze update kunnen dwarsbomen.
We plannen deze update tegen begin december, zodat u ook vanaf dat moment ook al aktekostenberekeningen kunt opmaken zowel met de oude tarieven als met de nieuwe tarieven.

Lees meer in dit artikel

Update kredietaktemodellen

Ingediend door AnnickA op
Tags

Update 15/11/2023

Vanaf 30 oktober 2023 heeft Belfius Bank, net zoals de meeste andere grootbanken, haar modelaktes van hypothecaire inschrijving of hypothecair mandaat voor professionele kredieten ter beschikking gesteld van het notariaat. Deze modellen werden opgenomen in onze modellencollectie en voorzien van de nodige vragen en mergevelden, zoals bij de andere aktemodellen. Daarnaast werden enkele aanvullingen/aanpassingen aan de modellen van de kredietaktes aangebracht.

Nationale provisierekening voor uw notarisstudie

Ingediend door FilipVW op

Als u als notaris een hypothecaire formaliteit of opzoeking aanvraagt, dan moet u vanaf 6 november 2023 werken met een unieke nationale provisierekening.
Vanaf 26 oktober kunt u in ActaLibra provisies storten op de nieuwe unieke provisierekening voor (HYP)kantoren rechtszekerheid.

Tussen 31 oktober en 6 november wordt de omschakeling naar de unieke provisierekening (voor Hypotheekkantoren) gerealiseerd in verschillende stappen.

Hoe dat verloopt, leest u in dit artikel.

Storting provisie op nieuwe provisierekening hypotheekkantoren

Ingediend door FilipVW op

Aankondiging nieuwe versie ActaLibra

De reeds lang aangekondigde eengemaakte provisierekening voor de kantoren rechtszekerheid wordt binnenkort (vanaf 6 november) in gebruik genomen door alle hypotheekkantoren. Via eNotariaat werd daarover gisteren nog een en ander gecommuniceerd. 

We raden u aan die informatie van Fednot door te nemen. 
Daarin wordt o.a. aangeraden om tijdig een provisiebedrag op deze nieuwe rekening te storten. 
 

Morgenochtend, donderdag 26 oktober, zal er een update voor de ActaLibra boekhouding geïnstalleerd zijn. Deze update bevat de nodige voorzieningen om vanuit uw boekhouding alvast een provisiebedrag op die nieuwe eengemaakte provisierekening te kunnen storten.


Morgen, bij het starten van de ActaLibra boekhouding, wordt een blogartikel geopend waarin de details van de aanpassingen staan beschreven. We zullen het daarin hebben over:

 • een extra boekje voor deze nieuwe eengemaakte provisierekening
 • de wijze waarop u via dat boekje de provisie kunt storten
 • waar u de gegevens van de Algemene administratie van Inning en invordering kunt terugvinden


Tot morgen,

Het ActaLibra team

 

ActaLibra update september 2023

Ingediend door FilipVW op

Deze release brengt een aantal verbeteringen in ActaLibra

 • e-Mail verzenden + automatisch klasseren via Bericht naar Dossier
 • eReg - Rechten - Telefoonnummer correct ingesteld
 • eReg - kosteloze erfopvolgingen - geen werkelijke kost te boeken
 • SSH - beperkte keuze van type opzoeking i.g.v. kosteloze akte van erfopvolging
 • Aanpassing van het formulier aangifte van nalatenschap
 • Creatie van een AKB voor een dossier met een confrater
 • Positie van dialoogvensters
 • ActaMaps - extra kaarten/datasets werden recent toegevoegd
 • Aanpassingen voor de CNK data-extractie
 • ActaLibra update-systeem

Koopovereenkomst in heldere taal

Ingediend door ThomasN op

Vanaf vandaag beschikken alle kantoren die al intekenden voor de nieuwe ActaLibra gebruikers- en supportlicentie over de collectie “koopovereenkomst in heldere taal”.

Zoals u weet stelt de Federatie van Notarissen voor de drie gewesten een koopovereenkomst in heldere taal ter beschikking, zowel in het Nederlands als in het Frans.

Deze modellen werden door ons voorzien van mergevelden voor de aanduiding van de partijen en de goederen, de prijs, de erfdienstbaarheden en het kadastraal inkomen. Bovendien is elk model ook voorzien van clausulevraagcodes zodat de gebruiker op basis van het antwoord op de verschillende vragen vlotjes de juiste clausules kan invoegen in het akteontwerp.

Het ActaLibra-team staat in voor het up-to-date houden van deze collectie, in overeenstemming met de updates die door de Federatie zullen worden uitgevoerd.

 

Welke modellen overeenkomsten?

Document opmaken via taak in de takenlijst van het dossier

Mergevelden en gebruikte hoedanigheden

Clausulevragen

Ontbrekende gegevens

Wat met updates van het model?

 

Welke modellen overeenkomsten?

Volgende modellen overeenkomsten worden ter beschikking gesteld:

ActaMaps Wallonië - Périmètres de remembrement urbain

Ingediend door ColetteP op

ActaMaps

Périmètres de remembrement urbain (PRU)

 

Er werd een nieuwe kaart toegevoegd aan het ActaMaps-rapport voor goederen gelegen in het Waals Gewest :  Périmètres de remembrement urbain (PRU).

PRU

Deze datalaag localiseert de stedelijke verkavelingsomstrek in het Waals Gewest.

Meer info hierover vind je hier: Géoportail de la Wallonie.

 

Ereloon pandwissel aangepast

Ingediend door GatienB op

Naar aanleiding van de uiteenzetting laatstleden van Fednot in verband met de hervorming van het notariaat, hebben wij de lijnen 'Erelonen barema G' en 'Erelonen barema G bis' geschrapt in het aktekostenmodel voor pandwissel.

Dus ook bij een eventuele supplementaire inschrijving op de pandwissel is het barema D van toepassing.

Voor inhoudelijke vragen over de toepassing van de barema's richt je je best tot Fednot.

Kredietaktemodellen

Ingediend door ColetteP op

banken

 

Kredietaktemodellen

Vanaf heden beschikken alle kantoren die al intekenden voor de nieuwe ActaLibra gebruiks- en supportlicentie over een collectie kredietaktemodellen.

Alle modellen werden voorzien van mergevelden voor de aanduiding van de partijen en de goederen, het jaartal, de aanhef met vermelding van de notaris en de bedragen uit het AKB. Bovendien is elk model ook voorzien van clausulevraagcodes zodat de gebruiker op basis van het antwoord op de verschillende vragen vlotjes de juiste clausules kan invoegen in het akteontwerp.

Nieuwe editie formulier Aanvraag opzoeking in het kader van een aangifte van nalatenschap

Ingediend door ThomasN op

In dit formulier bestemd voor het Kantoor Rechtszekerheid wordt gevraagd naar schenkingen van roerende goederen en schenkingen van onroerende goederen in de 3 jaar vóór de datum van overlijden.

 

Dit formulier is verplicht te gebruiken vanaf 1 juli 2023, maar mag vanaf vandaag al gebruikt worden.

 

formopzoekreg
 

In het Waals Gewest is sinds 1 januari 2022 deze termijn gewijzigd naar 5 jaar. In Vlaanderen en het Brussels Gewest is deze termijn 3 jaar gebleven. Om dit formulier toch te kunnen gebruiken in de drie gewesten, bezorgen we in deze update een licht aangepaste versie. De tekst in de betrokken paragrafen werd als volgt aangepast:

formopz5jaar

 

ActaLibra ChromeLinker

Ingediend door ColetteP op

 

De module ActaLibra ChromeLinker is nu beschikbaar voor alle kantoren die al intekenden voor de nieuwe ActaLibra gebruiks- en supportlicentie.

 

OvamGoedInvullen

 

Voor opzoekingen in dossiers moet je vaak op websites gegevens invullen. Dat kan in een app zijn op het e-notariaat of op andere websites zoals bv. OVAM.


Vanaf heden kan je hiervoor gebruik maken van de module ActaLibra ChromeLinker.  Door middel van een browserextensie (plug-in) kan je nu vlotjes de gegevens van personen en goederen die je in ActaLibra hebt verzameld, automatisch invullen op een aantal websites en in een aantal apps op e-notariaat.

 

De ActaLibra ChromeLinker is nu al bruikbaar voor volgende e-notariaat apps en websites:

- RVV / DPR (Recht van Voorkoop - Vlaanderen) 
- RVW / PRW (Recht van Voorkoop - Wallonië)
- OVAM (Aanvraag Bodemattest - Vlaanderen) 
- BIM / IGBE (Aanvraag Bodemattest - Brussel)
- BDES (Aanvraag Bodemattest - Wallonië)
- KAD / CAD (Kadaster)
- CAP / PCC (Centraal Aanspreekpunt) 
OBA / RBA (Opzoeking Banken)   
- CBB / FAS (Centraal Bestand van Berichten) 
- CRF / RCF (Centrale registers van Fednot) 
- CRL / RFM (Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten) 
- CRV / RCD (Centraal Register van Verklaringen) 
- CER / RCS (Centraal Erfrechtregister)
- IBOT (Immo Back-Office Tool)
- Pandregister

Verwerking trimestriële afrekening NFN

Ingediend door GatienB op

Deze maand krijg je de eerste trimestriële afrekening van het Notarieel Fonds. Je vindt er een samenvatting van de afgelopen maanden terug waarbij er een interventie is met het Notarieel Fonds, als een eerste deel van jaarlijkse bijdrage aan het Notarieel Fonds.

Volgens het document 'Hervorming Notarieel Fonds - boekhoudkundige verwerking' enkele maanden geleden gepubliceerd op e-notariaat, kan je dit als volgt verwerken.

Nieuw aktekostenblad voor Biddit met facturatie aan de koper (BIDDITFK)

Ingediend door GatienB op

Sinds de aankondiging van de vernieuwde verkoopsvoorwaarden voor openbare verkopen via Biddit is het mogelijk dat een deel van de ‘erelonen en kosten’ bij de toewijs aan de koper gefactureerd worden. Zie e-notariaat voor meer info. 

Om hieraan tegemoet te komen, stellen wij het model ‘Factuur Biddit forfait koper’ voor (code: BIDDITFK). Het laat toe om een factuur op te maken uit het verschil tussen de ‘forfait’ die de koper betaald en de berekende registratierechten.

LET OP: Momenteel zal je zelf nog de berekening voor registratie handmatig moeten voorzien. Zoals in eerdere berichtgeving wachten wij nog steeds op antwoorden van Vlabel & FodFin.

Het nieuwe model brengt enkele nieuwigheden met zich mee. Lees aandachtig volgende handleiding.

Nieuwe parameters

akb bidditfk

Om het aantal mogelijke lijnen in de verschillende blokjes van het aktekostenblad te beperken zijn er een aantal nieuwe ‘type’ parameters toegevoegd:

ActaMaps Wallonië - LIDAXES - kaart risico geconcentreerd afvoerwater

Ingediend door ColetteP op
Tags

ActaMaps

 

ActaMaps Wallonië

De ActaMaps-kaartenset voor Wallonië werd uitgebreid met de laag  LIDAXES (version 2) - Axes de concentration du ruissellement et données associées van WalOnMap.

Deze laag toont grond onderworpen aan een risico van geconcentreerd afvloeiend water, namelijk een natuurlijke concentratielijn van het afvloeiend water.

ActaLibra maandafsluiting en rapportering CNK

Ingediend door GatienB op

Aangepaste rapportering 

Ondertussen heb je van het CNK de maandelijkse rapporten en balansen gekregen van januari 2023. Wil je deze vergelijken met de ActaLibra boekhouding? Dan kan je (terug) terecht via Menu, Periodieke bewerkingen, Afsluiting maand. Deze genereert zoals vroeger de nodige rapporten en balansen, aangevuld met een aparte balans voor Leveranciers Debiteuren en Crediteuren zoals het CNK deze ook opstelt.
 

Maandafsluiting

 

Verder is het rapport Bijlage 2 (met de berekening van het beschikbaar saldo) voorzien met de volgende nieuwe posten:

Nuttige informatie m.b.t. maandafsluiting CNK Audit – Notarieel Fonds

Ingediend door BertDP op

 

 • Maandafsluiting CNK Audit
  U hoeft niets te doen om de gegevens door te sturen naar het CNK. Er gebeurt elke dag een automatische gegevensoverdracht zodat het CNK alle nodige informatie heeft om de maandafsluiting op te maken.
  Gelieve voorlopig nog geen maandafsluiting (via menu ‘Periodieke bewerkingen’) in ActaLibra te doen, we leggen momenteel de laatste hand aan enkele aanpassingen hiervoor.
  U kan wel best, indien u klaar bent met de cijfers van januari, de periode blokkeren (via Menu -> Basisgegevens -> Boekhouding -> Periodes). Zo kunnen er geen boekingen meer gebeuren in deze periode.

ActaLibra Update januari 2023

Ingediend door ColetteP op
new release

 

 

 

ActaLibra update januari 2023

 

Gegevens bestemd voor Notarieel Fonds ingeven en doorsturen via het ActaLibra e-Dossier

 

Sinds de hervorming van de erelonen van kracht is gegaan begin januari 2023, moeten er in het eDossier voor verkoopakten en verwerpingen van nalatenschap extra gegevens worden ingevuld in de Dossier Manager. Op het het moment van de verzending van eRegistration naar NABAN worden deze ingevulde gegevens doorgesluisd naar de NFN app (Notarieel Fonds Notarial).  Binnenkort zullen de notarissen in deze app toegang hebben tot een maandelijks overzicht en de trimestriële afrekening.

 

Om dit extra invulwerk te vergemakkelijken, werd het venster van het eDossier in ActaLibra nu aangepast zodat je hier al de gewenste gegevens die ActaLibra kan oppikken kan nakijken en aanvullen. Deze extra gegevens worden dan mee geüpload en ingevuld online.

Microsoft Word - ActaLibra invoegtoepassingen

Ingediend door ColetteP op

 

word macrobeveiliging

Wie onlangs updates kreeg van Microsoft Office op zijn/haar PC kan geconfronteerd worden met foutmeldingen op het moment dat je een document opent of aanmaakt vanuit ActaLibra of bij gebruik van de merge-functie. 

Ook bij gebruik van de knop "Bericht naar dossier" om vanuit Outlook een e-mail bericht en bijlagen naar een ActaLibra-dossier over te brengen kan je een foutmelding krijgen.

De do’s en don’ts bij provisiebrieven na hervorming notariaat

Ingediend door GatienB op

Naar aanleiding van de hervorming krijgen we regelmatig de vraag de mogelijkheden qua kosten in detail uit te breiden in de provisiemodellen Excel. We begrijpen die vraag zeker in het kader van de ‘vaste’ administratieve kosten die voor bepaalde type akten gelden. Jullie vraag wordt zeker in beraad genomen, maar een detaillering van de kosten in Excel is tot nader order niet voorzien.

Er zijn een aantal middelen om een detail van de kosten in een overzicht te krijgen.

Laten we beginnen bij de wettekst. De wet verplicht om bij definitieve afrekening de gedetailleerde kosten te kunnen tonen zoals die gefactureerd worden. 

Aanpassingen akteberekeningsmodellen n.a.v. hervorming van erelonen en aktekosten (deel2)

Ingediend door ColetteP op

Update ActaLibra 21/12/2022

Ook deel 2 van de aanpassingen aan de aktekostenbladen  i.v.m. de hervormingen van de erelonen is nu beschikbaar.

In dit artikel  :

- Herstructurering van de akteberekeningsmodellen voor vennootschappen

- Verdeling van het ereloon bij tussenkomsten vanaf 2023

- Informatie over de erelonen doorsturen naar het Notarieel Fonds (NFN)