ActaLibra update maart 2019

Ingediend door ColetteP op wo, 06/03/2019 - 10:04

In deze update zitten o.a. volgende verbeteringen en aanpassingen :

 

 

CODA verwerking van "instant overschrijvingen".

De Belgische banken introduceren vanaf 5 maart 2019 de eerste instantoverschrijvingen geleidelijk bij het grote publiek. Dankzij deze instantoverschrijvingen kunnen klanten 24/24 én 7/7 geld overschrijven. Ook ’s nachts, in het weekend en op feestdagen. Het overgeschreven geld staat binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde. Ook wanneer die een rekening heeft bij een andere (deelnemende) bank.

Zijn alle overschrijvingen vanaf nu instant?

De eerste instantoverschijvingen worden geleidelijk gelanceerd bij het grote publiek. Niet elke overschrijving zal standaard instant zijn.

Worden instantoverschrijvingen gratis aangeboden?

Vanuit haar commercieel beleid bepaalt elke bank binnen welk dienstenpakket zij instantoverschrijvingen zal aanbieden.

Welke banken bieden instantoverschrijvingen aan?

De volgende Belgische banken zullen instantoverschrijvingen verwerken: Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & C°, Bank Nagelmackers, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC Bank, KBC Brussels, vdk bank.  Wie klant is bij deze banken zal instantoverschrijvingen kunnen ontvangen en mogelijks initiëren.
Naast de 16 vermelde banken zullen in de toekomst ook andere banken, waaronder AXA Bank, instantoverschrijvingen aanbieden.

Zijn instantoverschrijvingen enkel in België mogelijk?

België is, na enkele voorlopers binnen de eurozone, één van de eerste Europese landen waar instantoverschrijvingen hun intrede doen op niveau van de bankengemeenschap. De Belgische banken hebben zwaar geïnvesteerd om van Instants Payments een succesverhaal te maken en zo in te spelen op het groeiende belang van internet- en mobiel bankieren waarbij de onmiddellijke beleving centraal staat.  Instantoverschrijvingen zullen in eerste instantie enkel mogelijk zijn binnen België. Op termijn zullen ze ook binnen de hele SEPA-zone kunnen.

 

 

Mergebaar formulier Aangifte van Nalatenschap Vlabel

De oorspronkelijke lay-out van het formulier Aangifte van Nalatenschap van Vlabel maakt het moeilijk om mergevelden te voorzien om de gegevens van de erfgenamen in te vullen.
De gegevens van de verschillende erfgenamen moeten namelijk op een verschillende plaats ingevuld worden naargelang ze aangever, legataris of verwerper zijn. Bovendien worden de gegevens in het oorspronkelijke formulier verspreid over kleine aparte invulvelden.

Om te vermijden dat je alle gegevens van de erfgenamen manueel moet ingeven, hebben we de lay-out van het formulier als volgt aangepast:

 • Op pagina 4, tussen het vak voor de identiteit van aangever 1 en die van aangever 2 hebben we een nieuw mergeveld geplaatst: IDENTITEIT_VLABEL erfgenaam (alle)


  De gegevens van elke erfgenaam worden dus hier na elkaar gemerged:
 • Je kan nu de gegevens van elke erfgenaam knippen en plakken in het juiste vak : aangever 1, aangever 2 enz.
  Elk van deze vakken hebben we gereduceerd tot één cel en aangepast zodat het gemergde resultaat precies past.
   

Wat is niet gewijzigd ?

 • Voor het mergen van de gegevens van de partner blijf je de vragen krijgen zoals gewoonlijk. Indien de partner de echtgenoot/ote is van de oevrledene, wordt deze op de juiste plaats gemerged maar krijg je ook de vraag naar een samenwonende (2x) of een weduwe/weduwnaar. Hier hoef je enkel Nee op te antwoorden. Indien de partner als 'samenwonend'  is aangeduid, wordt deze zowel in het vak voor feitelijke samenwonende als wettelijke samenwonende ingevuld. Je moet dan schrappen wat niet past. Bij de merge krijg je dan de vraag of je een echtgenote wil kiezen : klik Nee.
   
 • Heb je nood aan extra vakken voor extra aangevers/ extra erfgenamen of extra erfgenamen die de erfenis verwerpen, dan moet je zelf vakken kopiëren en plakken:
  Zet de opmaaktekens aan en kopieer het vak inclusief de lijn erboven en de lijn eronder.  Zet de cursor op de tweede lijn onder het vak en plak. Vergeet niet om de titel aan te passen naar bv.  xxx, legataris of begiftigde 3

 

 

Nieuw tarief voor IBGE/BIM

informatie gepubliceerd op Brusoil op 05/03/2019

Het basistarief voor de bodemattesten wordt vanaf de inwerkingtreding van het besluit bettreffende het bodemattest, één keer om de twee jaar aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze indexatie wordt vanaf 01/04/2019 in werking optreden et de nieuwe prijs is nu € 38,00. De meerkosten (van 60€ en 500€) zijn niet geïndexeerd.

In ActaLibra: indien uw AKB-modellen deze kost bevatten als lijn met bijhorende AKB-constante "IBGE/BIM", dan past de automatische ActaLibra-update van 11 maart dit tarief aan. 
Nieuwe tarieven worden enkel overgenomen in nieuwe kostenbladen.

 

 

Nieuw tarief voor OVAM bodemattest (in voege vanaf 1 juni 2019)

   Aanpassing bedrag van de retributie voor een bodemattest aan de evolutie van de gezondheidsindex vanaf 1 juni 2019:
   1° voor een grond die een of meer kadastrale percelen omvat: 54 euro per kadastraal perceel;
   2° voor een grond zonder kadastraal perceelnummer:
       a) als er in het Grondeninformatieregister geen gegevens met betrekking tot delen van die grond beschikbaar zijn: 54 euro per sectie of, bij gebrek aan indeling per sectie, 54 euro per afdeling;
       b) als er in het Grondeninformatieregister gegevens met betrekking tot delen van die grond beschikbaar zijn: 54 euro per deel van die grond waarvoor gegevens beschikbaar zijn;
   3° voor een grond die een of meer delen van een kadastraal perceel omvat: 218 euro per deel van een kadastraal perceel.

In ActaLibra: we passen nu het tarief reeds aan, zodat een voldoende provisie is voorzien in nieuwe kostenbladen.