Update kredietaktemodellen

Ingediend door AnnickA op
Tags
kredietakte

In dit artikel vind je een overzicht van de aanpassingen aan onze collectie kredietaktemodellen naar aanleiding van een update.

Voor elke update sommen we op welk modelbestand werd aangepast en wat deze aanpassingen juist inhouden. Een aanpassing kan inhoudelijk of tekstueel zijn, dan wel een nieuwe versie van de bank. Occasioneel kan het ook een correctie zijn van kleine foutjes.

 

Update 15/04/2024

Gezien wij de updates voor de aktemodellen van CBC, en meer bepaald deze voor de privédoeleinden, niet meer ontvangen, kunnen wij hiervoor geen updates meer voorzien. Bijgevolg hebben we beslist om deze aktes uit de collectie te verwijderen.

Daarnaast werden er enkele wijzigingen/aanpassingen aangebracht aan de aktemodellen van Argenta Spaarbank. Ook werd de versiedatum van enkele van deze modellen aangepast.

Voor meer informatie, lees verder...

Aanpassingen Notarieel Fonds

Ingediend door GatienB op

fednotlogos

 

 

Voor akten verleden vanaf 08/04/2024 gelden enkele nieuwe regels wat betreft het Notarieel Fonds. 

 

Zo geniet je nu ook een subsidie van 50 EUR bij verkopen tot 60.000,00 EUR en wordt de vordering van het Notarieel Fonds bij kosteloze verwerping nalatenschap verhoogt van 100 EUR incl. btw naar 200 EUR excl. btw (ofwel 242 EUR incl. btw). 

 

We hebben daarvoor het noodzakelijke in de akteberekeningsmodellen aangepast.

 

Je doet er echter goed aan om te controleren of deze goed en volledig is uitgevoerd. De update doet enkel zijn werk als jouw bestaande akteberekeningsmodel(len) voldoende op onze standaard lijkt.

 

Update koopovereenkomst in heldere taal

Ingediend door AnnickA op
Tags

signing

 

In dit artikel vind je een overzicht van de aanpassingen aan onze collectie modellen koopovereenkomst in klare taal naar aanleiding van een update. Voor elke update sommen we op welk modelbestand werd aangepast en wat deze aanpassingen juist inhouden.

De updates staan hieronder opgesomd, de meest recente update eerst, en de oudere updates eronder.
 

Wat passen we aan? 

Een aanpassing kan inhoudelijk of tekstueel zijn, dan wel een nieuwe versie van Fednot. Occasioneel kan het ook een correctie zijn van kleine foutjes. 

Hoe voeg ik een document toe in ActaLibra?

Ingediend door ThomasN op
Tags

documentFlow

 

 

 

 

In ActaLibra zijn er meerdere manieren om een document toe te voegen aan een dossier.

 

De 4 meeste voorkomende zijn:

 

We richten ons in dit artikel op Drag & Drop, lees verder om meer te leren hierover..

Hoe de gegevens uit ActaLibra halen voor de Verzekering van het Notariaat?

Ingediend door GatienB op

 

Onlangs verscheen een artikel op e-notariaat dat je er aan herinnert de jaarlijkse gegevens door te sturen naar de Verzekering van het Notariaat, zodat zij de afrekening van de premie kunnen bepalen.

 

Hoe je de nodige gegevens bekomt, lees je in de handleiding van onderstaande link:

 

https://www.actalibrateam.be/nl/book/jaarlijkse-gegevens-voor-verzekering-van-het-notariaat/930

Nieuwe parameter aktekostenbladen verkoop

Ingediend door GatienB op

Om het eigen aandeel ereloon vlotter en correct te berekenen hebben we een een parameter toegevoegd aan de akteberekeningsmodellen VK en VKBTW. 

Deze parameter heeft de naam 'Eigen aandeel ereloon (%)' gekregen. Je vult er het percentage in van het ereloon dat jou toekomt.

 

nieuwe parameter

 

Let op: De bepaling van de waarde gebeurt enkel bij creatie van een aktekostenblad. Wordt er op een later tijdstip een confrater aan het dossier toegevoegd dan wijzigt de parameter niet automatisch.

 

 

Opzoeking in het Rijksregister en de KBO

Ingediend door ColetteP op
Tags

 

ActaLibra wordt steeds uitgebreider en evolueert. De functie om een opzoeking te doen in het Rijksregister of in de KBO werd volledig herzien en in een nieuwe jasje gestoken. Dit is de eerste stap in de nieuwe generatie ActaLibra die we ontwikkelen onder de interne codenaam vNext.

Deze nieuwe wijze van opzoeken zal ook meer resultaten opleveren; info over de juridische bekwaamheid, ondernemingsnummers van particulieren indien van toepassing en ook zoeken op een RR bis nummer is voortaan mogelijk.

Bekijk de opzoekingsprocedure in 3 stappen (opzoeken, vergelijken, fiche bijwerken of aanmaken) in onderstaand filmpje dat je snel op weg helpt.

Verderop in dit artikel vind je nog extra tips en toelichtingen over de nieuwigheden.

Indexering registratierechten Biddit vanaf 11/03/2024

Ingediend door BertDP op


De Federale Belastingdienst heeft de barema’s die van toepassing zijn op alle openbare verkopen aangepast voor de berekening van de wettelijke kosten bij verkoop van onroerende goederen (zie Repertoire RJ onder nummer R 45/02-02 of bericht 17496 op het e-notariaat).
Deze nieuwe schalen zijn van toepassing op alle openbare verkopen waarvan het proces-verbaal van toewijzing wordt verleden vanaf 11 maart 2024.

Hiervoor werd een update uitgevoerd met de indexering van 2 schalen in het AKB-model BIDDIT, zijnde de wettelijke kosten voor barema K en Kbis

Het toepasselijke tarief wordt door ActaLibra automatisch gekozen in functie van de aktedatum van PV van toewijs.

 

 

Nieuwe certificaten voor de nieuwe generatie ActaLibra

Ingediend door ThomasN op
Tags

Certificate

 

ActaLibra wordt steeds uitgebreider en evolueert. Momenteel ontwikkelen we de nieuwe generatie ActaLibra onder de interne codenaam vNext en lanceren we de eerste modules waaronder een vernieuwde opzoeking in het Rijksregister en KBO.

 

Alle vNext modules vereisen een beveilgde communicatie naar uw ActaLibra server. Daarvoor wordt vanuit ActaLibra op elke Pc of werkpost een "ActaLibra vNext" certificaat geïnstalleerd. Dat moet 1x gebeuren, en dat zal u ook moeten bevestigen, door Ja te klikken op onderstaande beveiligingswaarschuwing.

 

Zou u al op "Nee" geklikt hebben? De volgende keer dat ActaLibra het certificaat nodig heeft, krijgt u deze vraag opnieuw.

 

install ActaLibra vNext certificate

Hoe boek je de retributies voor stedenbouwkundige inlichtingen (VIP) 2024?

Ingediend door BertDP op

Vanaf januari 2024 treedt het Vastgoedinformatieplatform (VIP) in werking voor alle Vlaamse steden en gemeenten. Dit zal resulteren in een maandelijkse factuur van Athumi, die voor de Vlaamse gemeenten de retributies voor stedenbouwkundige inlichtingen en de VIP-platformretributie zal aanrekenen. Fednot zal die facturen voor de notariskantoren betalen en zal de bedragen recupereren via haar maandelijkse factuur aan de kantoren.

Hoe de gerelateerde kosten en factuur best worden geboekt in ActaLibra, lees je in dit artikel.

Bijkomende BTW-aankooptolerantie voor hypothecaire getuigschriften

Ingediend door BertDP op

Btw

De BTW-administratie aanvaardt een bijkomende tolerantie betreffende de boeking van hypothecaire getuigschriften. Een inschatting van de kosten volstaat. Deze mogen prorata, op basis van de cijfers t.e.m. oktober, berekend worden.

In ActaLibra worden de hypothecaire getuigschriften correct verwerkt via de SSH applicatie in de ActaLibra boekhouding , en hoeft u dus geen rekening te houden met de hierboven voorgestelde prorata regel. Net zoals de voorbije jaren, kan de aankooptolerantie-tool gebruikt worden , met name op basis van de effectief geboekte kosten.

Meer uitleg over de aankooptolerantie vindt u in dit artikel:
https://www.actalibrateam.be/nl/article/actalibra-tolerantie-dossiergebonden-kosten/866

Verhoging tarief voor registratierechten van opstal en erfpacht

Ingediend door BertDP op

Het ontwerp van de programmawet is goedgekeurd waarin de verhoging van het tarief van de registratierechten voor akten van vestiging of overdracht van een erfpacht- of opstalrecht van 2% naar 5% werd opgenomen.

Het akteberekeningsmodel "Huurcontract - pacht" werd daarom aangepast. De lijn "Registratie 2%" werd vervangen door "Registratie 5%". 

Indexering van tarieven vanaf 1 jan 2024 - laatste update op 28 dec

Ingediend door FilipVW op

Het ActaLibra team brengt deze update waarin de nakende tariefwijzigingen automatisch in ActaLibra worden toegevoegd, naast de huidige tarieven.

Naast de tarieven zelf, bieden we u nu ook de mogelijkheid om in uw aktekostenberekening te kunnen schakelen tussen de huidige of toekomstige tarieven.

Hoe dit in zijn werk gaat en wat er in de laatste update van 28 december gewijzigd werd, leest u in dit artikel

Hoe moet je de foute eRegistration feedback van Registratiekantoren verwerken?

Ingediend door FilipVW op

Op 5 en 6 december stuurde FOD Fin via eRegistration feedback voor heel wat akten de verkeerde informatie/feedback van registratiekantoren.
Omdat er van FOD Fin geen data-correctie zal komen, hebben we de Sync-functie terug geactiveerd.

In dit artikel leggen we uit welke stappen u in zo'n gevallen dient te zetten.

Hypotheken - Omschakeling naar unieke provisierekening

Ingediend door FilipVW op

Update 24 november

ActaLibra Update: boekje RZALLE In deze update van ActaLibra werden opnieuw enkele veranderingen gerealiseerd, o.a. in functie van de omschakeling naar de eengemaakte provisierekening, en de verwerking van feedback van hypotheken via SSH en eRegistration.

 • Virtueel saldo van HYP-boekjes en RZALLE
 • Andere “Werkelijke Kosten” boeken vanuit het AKB
 • Verwerking van eReg HYP-feedback naar expeditie
 • Boeken van werkelijke kosten voor kantoren met enkel ActaLibra Boekhouding

Meer details hierover in dit artikel...

Nationale provisierekening voor uw notarisstudie

Ingediend door FilipVW op

Als u als notaris een hypothecaire formaliteit of opzoeking aanvraagt, dan moet u vanaf 6 november 2023 werken met een unieke nationale provisierekening.
Vanaf 26 oktober kunt u in ActaLibra provisies storten op de nieuwe unieke provisierekening voor (HYP)kantoren rechtszekerheid.

Tussen 31 oktober en 6 november wordt de omschakeling naar de unieke provisierekening (voor Hypotheekkantoren) gerealiseerd in verschillende stappen.

Hoe dat verloopt, leest u in dit artikel.

Storting provisie op nieuwe provisierekening hypotheekkantoren

Ingediend door FilipVW op

De reeds lang aangekondigde eengemaakte provisierekening voor de kantoren rechtszekerheid wordt binnenkort (vanaf 6 november) in gebruik genomen door alle hypotheekkantoren. Via eNotariaat werd daarover gisteren nog een en ander gecommuniceerd.

We raden u aan die informatie van Fednot door te nemen. 
Daarin wordt o.a. aangeraden om tijdig een provisiebedrag op deze nieuwe rekening te storten. 

Lees hierover meer in dit artikel

ActaLibra update september 2023

Ingediend door FilipVW op

Deze release brengt een aantal verbeteringen in ActaLibra

 • e-Mail verzenden + automatisch klasseren via Bericht naar Dossier
 • eReg - Rechten - Telefoonnummer correct ingesteld
 • eReg - kosteloze erfopvolgingen - geen werkelijke kost te boeken
 • SSH - beperkte keuze van type opzoeking i.g.v. kosteloze akte van erfopvolging
 • Aanpassing van het formulier aangifte van nalatenschap
 • Creatie van een AKB voor een dossier met een confrater
 • Positie van dialoogvensters
 • ActaMaps - extra kaarten/datasets werden recent toegevoegd
 • Aanpassingen voor de CNK data-extractie
 • ActaLibra update-systeem

Koopovereenkomst in heldere taal

Ingediend door ThomasN op

Vanaf vandaag beschikken alle kantoren die al intekenden voor de nieuwe ActaLibra gebruikers- en supportlicentie over de collectie “koopovereenkomst in heldere taal”.

Zoals u weet stelt de Federatie van Notarissen voor de drie gewesten een koopovereenkomst in heldere taal ter beschikking, zowel in het Nederlands als in het Frans.

Deze modellen werden door ons voorzien van mergevelden voor de aanduiding van de partijen en de goederen, de prijs, de erfdienstbaarheden en het kadastraal inkomen. Bovendien is elk model ook voorzien van clausulevraagcodes zodat de gebruiker op basis van het antwoord op de verschillende vragen vlotjes de juiste clausules kan invoegen in het akteontwerp.

Lees hierover meer in dit artikel

ActaMaps Wallonië - Périmètres de remembrement urbain

Ingediend door ColetteP op

ActaMaps

Périmètres de remembrement urbain (PRU)

 

Er werd een nieuwe kaart toegevoegd aan het ActaMaps-rapport voor goederen gelegen in het Waals Gewest :  Périmètres de remembrement urbain (PRU).

PRU

Deze datalaag localiseert de stedelijke verkavelingsomstrek in het Waals Gewest.

Meer info hierover vind je hier: Géoportail de la Wallonie.

 

Ereloon pandwissel aangepast

Ingediend door GatienB op

Naar aanleiding van de uiteenzetting laatstleden van Fednot in verband met de hervorming van het notariaat, hebben wij de lijnen 'Erelonen barema G' en 'Erelonen barema G bis' geschrapt in het aktekostenmodel voor pandwissel.

Dus ook bij een eventuele supplementaire inschrijving op de pandwissel is het barema D van toepassing.

Voor inhoudelijke vragen over de toepassing van de barema's richt je je best tot Fednot.

Kredietaktemodellen

Ingediend door ColetteP op

banken

 

Kredietaktemodellen

Vanaf heden beschikken alle kantoren die al intekenden voor de nieuwe ActaLibra gebruiks- en supportlicentie over een collectie kredietaktemodellen.

Alle modellen werden voorzien van mergevelden voor de aanduiding van de partijen en de goederen, het jaartal, de aanhef met vermelding van de notaris en de bedragen uit het AKB. Bovendien is elk model ook voorzien van clausulevraagcodes zodat de gebruiker op basis van het antwoord op de verschillende vragen vlotjes de juiste clausules kan invoegen in het akteontwerp.