ActaMaps - extra kaart Vlaanderen leegstand/verwaarlozing bedrijfsruimte & Wallonië meest recente Orthophotos

Ingediend door ThomasN op

actamapslogo

Vanaf 09/07/2024 zijn er 2 nieuwigheden in ActaMaps:

 • Voor Vlaanderen is er een nieuwe kaart voor leegstand/verwaarlozing bedrijfsruimten
 • Voor Wallonië wordt nu de meeste recente Ortophotos opgehaald

Vernieuwde Documentviewer - Aanpassingen

Ingediend door AnnR op

De vernieuwde Documentviewer is al door enkele pilootkantoren in gebruik genomen. Op basis van hun feedback heeft het ontwikkelteam de Documentviewer verder verbeterd. ActaLibra vNext blijft continu in ontwikkeling om het gebruiksgemak te optimaliseren.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen aan het documentenoverzicht, met per onderwerp een extra toelichting:

 

 1. Duidelijkheid van documenttypes
 2. Kleuren van documentcategorieën
 3. Verplaatsing van de SDC-knop
 4. Behouden van schermgrootte en indeling
 5. Aanpasbare kolommen
 6. Sneller openen van documenten én sneller toegang tot de actieknoppen per document
 7. Verbeterde snelheid
 8. Bijlages van e-mails verbergen en tonen
 9. Afdrukken via sneltoets CTRL + P
 10. Meerdere documenten sneller selecteren

   

Het vernieuwde documentenoverzicht

Ingediend door ColetteP op

 

Het vernieuwde documentenoverzicht is momenteel actief bij enkele pilootkantoren en wordt na deze pilootfase stapsgewijs uitgerold naar alle kantoren.

 

Het Documentenoverzicht werd volledig onder handen genomen. Het is de volgende stap in de nieuwe generatie van ActaLibra (vNext).

 

Onderstaande videotutorial legt de voornaamste functies uit zodat je snel vertrouwd raakt met dit vernieuwde Documentenoverzicht en de nieuwe mogelijkheden.  Onderaan in dit artikel vind je nog enkele bijzonderheden en extra tips.

 

 

Nieuw afrekeningsmodel BIDDIT

Ingediend door BertDP op

Bij een verkoopdossier via BIDDIT kan je sinds begin 2023 een aktekostenblad voor de koper (BIDDITFK) maken naast het aktekostenblad voor de verkoper (BIDDIT). Door het uitbrengen van de vernieuwde afrekeningsmodellen (zie link: https://www.actalibrateam.be/nl/article/vernieuwde-afrekeningsmodellen/924) kan je ook beschikken over een afrekeningsmodel specifiek bestemd voor BIDDIT verkopen.

Vernieuwde Excel afrekeningsmodellen

Ingediend door BertDP op

Logo afrekening

Recent publiceerde Fednot een vernieuwd afrekeningsmodel voor 3 akten (aankoop / krediet / hypothecaire volmacht).

De volledige set ActaLibra afrekeningsmodellen werd naar analogie aangepast met o.a. meer mogelijkheden om kosten in detail weer te geven.

Uw huidige modellen blijven momenteel actief en ongewijzigd. De vernieuwde modellen worden toegevoegd, maar staan standaard geblokkeerd omdat deze misschien eerst nog aangepast dienen te worden met bijvoorbeeld een eigen kantoorlogo. 

Wil je ze niet personaliseren, dan kunnen deze modellen op eenvoudige manier geactiveerd worden zodat ze direct beschikbaar zijn voor gebruik.

Er werd ook een volledig nieuw model toegevoegd voor afrekeningen in het kader van een BIDDIT verkoop. 

eDeed via ActaLibra

Ingediend door FilipVW op

logo eDD

Ook akten die via eDeed elektronisch zullen worden ondertekend, moeten eerst via het ActaLibra eDossier worden klaargemaakt en geüpload.

De te ondertekenen akte moet online geraken. Daarom is het dus niet meer de post-akte medewerker die dit moet doen. En om het ganse eDeed ondertekenproces vlot aan te sturen, moet je het eDossier, de goederen en partijen, de akte, … en het te onderteken model van akte vanuit ActaLibra nog vóór de akte naar de online DossierManager doorsturen.

In onderstaand artikel artikel leggen we uit wanneer u welke acties moet nemen.

Voor meer informatie, klik rechts op Lees meer...

Aanpassingen Notarieel Fonds

Ingediend door GatienB op

fednotlogos

 

 

Voor akten verleden vanaf 08/04/2024 gelden enkele nieuwe regels wat betreft het Notarieel Fonds. 

 

Zo geniet je nu ook een subsidie van 50 EUR bij verkopen tot 60.000,00 EUR en wordt de vordering van het Notarieel Fonds bij kosteloze verwerping nalatenschap verhoogt van 100 EUR incl. btw naar 200 EUR excl. btw (ofwel 242 EUR incl. btw). 

 

We hebben daarvoor het noodzakelijke in de akteberekeningsmodellen aangepast.

 

Je doet er echter goed aan om te controleren of deze goed en volledig is uitgevoerd. De update doet enkel zijn werk als jouw bestaande akteberekeningsmodel(len) voldoende op onze standaard lijkt.

 

Update koopovereenkomst in heldere taal

Ingediend door AnnickA op
Tags

signing

 

In dit artikel vind je een overzicht van de aanpassingen aan onze collectie modellen koopovereenkomst in klare taal naar aanleiding van een update. Voor elke update sommen we op welk modelbestand werd aangepast en wat deze aanpassingen juist inhouden.

De updates staan hieronder opgesomd, de meest recente update eerst, en de oudere updates eronder.
 

Wat passen we aan? 

Een aanpassing kan inhoudelijk of tekstueel zijn, dan wel een nieuwe versie van Fednot. Occasioneel kan het ook een correctie zijn van kleine foutjes. 

Hoe voeg ik een document toe in ActaLibra?

Ingediend door ThomasN op
Tags

documentFlow

 

 

 

 

In ActaLibra zijn er meerdere manieren om een document toe te voegen aan een dossier.

 

De 4 meeste voorkomende zijn:

 

We richten ons in dit artikel op Drag & Drop, lees verder om meer te leren hierover..

Hoe de gegevens uit ActaLibra halen voor de Verzekering van het Notariaat?

Ingediend door GatienB op

 

Onlangs verscheen een artikel op e-notariaat dat je er aan herinnert de jaarlijkse gegevens door te sturen naar de Verzekering van het Notariaat, zodat zij de afrekening van de premie kunnen bepalen.

 

Hoe je de nodige gegevens bekomt, lees je in de handleiding van onderstaande link:

 

https://www.actalibrateam.be/nl/book/jaarlijkse-gegevens-voor-verzekering-van-het-notariaat/930

Nieuwe parameter aktekostenbladen verkoop

Ingediend door GatienB op

Om het eigen aandeel ereloon vlotter en correct te berekenen hebben we een een parameter toegevoegd aan de akteberekeningsmodellen VK en VKBTW. 

Deze parameter heeft de naam 'Eigen aandeel ereloon (%)' gekregen. Je vult er het percentage in van het ereloon dat jou toekomt.

 

nieuwe parameter

 

Let op: De bepaling van de waarde gebeurt enkel bij creatie van een aktekostenblad. Wordt er op een later tijdstip een confrater aan het dossier toegevoegd dan wijzigt de parameter niet automatisch.

 

 

Opzoeking in het Rijksregister en de KBO

Ingediend door ColetteP op
Tags

 

ActaLibra wordt steeds uitgebreider en evolueert. De functie om een opzoeking te doen in het Rijksregister of in de KBO werd volledig herzien en in een nieuwe jasje gestoken. Dit is de eerste stap in de nieuwe generatie ActaLibra die we ontwikkelen onder de interne codenaam vNext.

Deze nieuwe wijze van opzoeken zal ook meer resultaten opleveren; info over de juridische bekwaamheid, ondernemingsnummers van particulieren indien van toepassing en ook zoeken op een RR bis nummer is voortaan mogelijk.

Bekijk de opzoekingsprocedure in 3 stappen (opzoeken, vergelijken, fiche bijwerken of aanmaken) in onderstaand filmpje dat je snel op weg helpt.

Verderop in dit artikel vind je nog extra tips en toelichtingen over de nieuwigheden.

Indexering registratierechten Biddit vanaf 11/03/2024

Ingediend door BertDP op


De Federale Belastingdienst heeft de barema’s die van toepassing zijn op alle openbare verkopen aangepast voor de berekening van de wettelijke kosten bij verkoop van onroerende goederen (zie Repertoire RJ onder nummer R 45/02-02 of bericht 17496 op het e-notariaat).
Deze nieuwe schalen zijn van toepassing op alle openbare verkopen waarvan het proces-verbaal van toewijzing wordt verleden vanaf 11 maart 2024.

Hiervoor werd een update uitgevoerd met de indexering van 2 schalen in het AKB-model BIDDIT, zijnde de wettelijke kosten voor barema K en Kbis

Het toepasselijke tarief wordt door ActaLibra automatisch gekozen in functie van de aktedatum van PV van toewijs.

 

 

Nieuwe certificaten voor de nieuwe generatie ActaLibra

Ingediend door ThomasN op
Tags

Certificate

 

ActaLibra wordt steeds uitgebreider en evolueert. Momenteel ontwikkelen we de nieuwe generatie ActaLibra onder de interne codenaam vNext en lanceren we de eerste modules waaronder een vernieuwde opzoeking in het Rijksregister en KBO.

 

Alle vNext modules vereisen een beveilgde communicatie naar uw ActaLibra server. Daarvoor wordt vanuit ActaLibra op elke Pc of werkpost een "ActaLibra vNext" certificaat geïnstalleerd. Dat moet 1x gebeuren, en dat zal u ook moeten bevestigen, door Ja te klikken op onderstaande beveiligingswaarschuwing.

 

Zou u al op "Nee" geklikt hebben? De volgende keer dat ActaLibra het certificaat nodig heeft, krijgt u deze vraag opnieuw.

 

install ActaLibra vNext certificate

Hoe boek je de retributies voor stedenbouwkundige inlichtingen (VIP) 2024?

Ingediend door BertDP op

Vanaf januari 2024 treedt het Vastgoedinformatieplatform (VIP) in werking voor alle Vlaamse steden en gemeenten. Dit zal resulteren in een maandelijkse factuur van Athumi, die voor de Vlaamse gemeenten de retributies voor stedenbouwkundige inlichtingen en de VIP-platformretributie zal aanrekenen. Fednot zal die facturen voor de notariskantoren betalen en zal de bedragen recupereren via haar maandelijkse factuur aan de kantoren.

Hoe de gerelateerde kosten en factuur best worden geboekt in ActaLibra, lees je in dit artikel.

Bijkomende BTW-aankooptolerantie voor hypothecaire getuigschriften

Ingediend door BertDP op

Btw

De BTW-administratie aanvaardt een bijkomende tolerantie betreffende de boeking van hypothecaire getuigschriften. Een inschatting van de kosten volstaat. Deze mogen prorata, op basis van de cijfers t.e.m. oktober, berekend worden.

In ActaLibra worden de hypothecaire getuigschriften correct verwerkt via de SSH applicatie in de ActaLibra boekhouding , en hoeft u dus geen rekening te houden met de hierboven voorgestelde prorata regel. Net zoals de voorbije jaren, kan de aankooptolerantie-tool gebruikt worden , met name op basis van de effectief geboekte kosten.

Meer uitleg over de aankooptolerantie vindt u in dit artikel:
https://www.actalibrateam.be/nl/article/actalibra-tolerantie-dossiergebonden-kosten/866

Verhoging tarief voor registratierechten van opstal en erfpacht

Ingediend door BertDP op

Het ontwerp van de programmawet is goedgekeurd waarin de verhoging van het tarief van de registratierechten voor akten van vestiging of overdracht van een erfpacht- of opstalrecht van 2% naar 5% werd opgenomen.

Het akteberekeningsmodel "Huurcontract - pacht" werd daarom aangepast. De lijn "Registratie 2%" werd vervangen door "Registratie 5%". 

Indexering van tarieven vanaf 1 jan 2024 - laatste update op 28 dec

Ingediend door FilipVW op

Het ActaLibra team brengt deze update waarin de nakende tariefwijzigingen automatisch in ActaLibra worden toegevoegd, naast de huidige tarieven.

Naast de tarieven zelf, bieden we u nu ook de mogelijkheid om in uw aktekostenberekening te kunnen schakelen tussen de huidige of toekomstige tarieven.

Hoe dit in zijn werk gaat en wat er in de laatste update van 28 december gewijzigd werd, leest u in dit artikel

Hoe moet je de foute eRegistration feedback van Registratiekantoren verwerken?

Ingediend door FilipVW op

Op 5 en 6 december stuurde FOD Fin via eRegistration feedback voor heel wat akten de verkeerde informatie/feedback van registratiekantoren.
Omdat er van FOD Fin geen data-correctie zal komen, hebben we de Sync-functie terug geactiveerd.

In dit artikel leggen we uit welke stappen u in zo'n gevallen dient te zetten.

Hypotheken - Omschakeling naar unieke provisierekening

Ingediend door FilipVW op

Update 24 november

ActaLibra Update: boekje RZALLE In deze update van ActaLibra werden opnieuw enkele veranderingen gerealiseerd, o.a. in functie van de omschakeling naar de eengemaakte provisierekening, en de verwerking van feedback van hypotheken via SSH en eRegistration.

 • Virtueel saldo van HYP-boekjes en RZALLE
 • Andere “Werkelijke Kosten” boeken vanuit het AKB
 • Verwerking van eReg HYP-feedback naar expeditie
 • Boeken van werkelijke kosten voor kantoren met enkel ActaLibra Boekhouding

Meer details hierover in dit artikel...

Nationale provisierekening voor uw notarisstudie

Ingediend door FilipVW op

Als u als notaris een hypothecaire formaliteit of opzoeking aanvraagt, dan moet u vanaf 6 november 2023 werken met een unieke nationale provisierekening.
Vanaf 26 oktober kunt u in ActaLibra provisies storten op de nieuwe unieke provisierekening voor (HYP)kantoren rechtszekerheid.

Tussen 31 oktober en 6 november wordt de omschakeling naar de unieke provisierekening (voor Hypotheekkantoren) gerealiseerd in verschillende stappen.

Hoe dat verloopt, leest u in dit artikel.

Storting provisie op nieuwe provisierekening hypotheekkantoren

Ingediend door FilipVW op

De reeds lang aangekondigde eengemaakte provisierekening voor de kantoren rechtszekerheid wordt binnenkort (vanaf 6 november) in gebruik genomen door alle hypotheekkantoren. Via eNotariaat werd daarover gisteren nog een en ander gecommuniceerd.

We raden u aan die informatie van Fednot door te nemen. 
Daarin wordt o.a. aangeraden om tijdig een provisiebedrag op deze nieuwe rekening te storten. 

Lees hierover meer in dit artikel

ActaLibra update september 2023

Ingediend door FilipVW op

Deze release brengt een aantal verbeteringen in ActaLibra

 • e-Mail verzenden + automatisch klasseren via Bericht naar Dossier
 • eReg - Rechten - Telefoonnummer correct ingesteld
 • eReg - kosteloze erfopvolgingen - geen werkelijke kost te boeken
 • SSH - beperkte keuze van type opzoeking i.g.v. kosteloze akte van erfopvolging
 • Aanpassing van het formulier aangifte van nalatenschap
 • Creatie van een AKB voor een dossier met een confrater
 • Positie van dialoogvensters
 • ActaMaps - extra kaarten/datasets werden recent toegevoegd
 • Aanpassingen voor de CNK data-extractie
 • ActaLibra update-systeem