Microsoft Word - ActaLibra invoegtoepassingen

Ingediend door ColetteP op vr, 13/01/2023 - 14:44

 

word macrobeveiliging

Wie onlangs updates kreeg van Microsoft Office op zijn/haar PC kan geconfronteerd worden met foutmeldingen op het moment dat je een document opent of aanmaakt vanuit ActaLibra of bij gebruik van de merge-functie. 

Ook bij gebruik van de knop "Bericht naar dossier" om vanuit Outlook een e-mail bericht en bijlagen naar een ActaLibra-dossier over te brengen kan je een foutmelding krijgen.

Bij interactie tussen Microsoft Word en ActaLibra worden er macro's gebruikt. Deze macro's zijn invoegtoepassingen van ActaLibra die op elke PC werden geïnstalleerd, te zien onder het tabblad Invoegtoepassingen.

iconenbalkje macro

 

ActaLibra weblinker module

Ingediend door ColetteP op do, 12/01/2023 - 10:30

 

De integratie met de Weblinker module draait momenteel in test bij een aantal pilootkantoren

 

Voor opzoekingen in dossiers moet je vaak op websites gegevens invullen. Dat kan in een app zijn op het e-notariaat of op andere websites zoals bv. OVAM.

Vanaf heden kan je hiervoor gebruik maken van de module ActaLibra weblinker.  Door middel van een browserextensie (plug-in) kan je nu vlotjes de gegevens van personen en goederen die je in ActaLibra hebt verzameld, automatisch invullen op een aantal websites en in een aantal apps op e-notariaat.

 

 

De do’s en don’ts bij provisiebrieven na hervorming notariaat

Ingediend door GatienB op vr, 06/01/2023 - 09:15

Naar aanleiding van de hervorming krijgen we regelmatig de vraag de mogelijkheden qua kosten in detail uit te breiden in de provisiemodellen Excel. We begrijpen die vraag zeker in het kader van de ‘vaste’ administratieve kosten die voor bepaalde type akten gelden. Jullie vraag wordt zeker in beraad genomen, maar een detaillering van de kosten in Excel is tot nader order niet voorzien.

Er zijn een aantal middelen om een detail van de kosten in een overzicht te krijgen.

Laten we beginnen bij de wettekst. De wet verplicht om bij definitieve afrekening de gedetailleerde kosten te kunnen tonen zoals die gefactureerd worden. 

Aanpassingen akteberekeningsmodellen n.a.v. hervorming van erelonen en aktekosten (deel2)

Ingediend door ColetteP op wo, 21/12/2022 - 10:30

Update ActaLibra 21/12/2022

Ook deel 2 van de aanpassingen aan de aktekostenbladen  i.v.m. de hervormingen van de erelonen is nu beschikbaar.

In dit artikel  :

- Herstructurering van de akteberekeningsmodellen voor vennootschappen

- Verdeling van het ereloon bij tussenkomsten vanaf 2023

- Informatie over de erelonen doorsturen naar het Notarieel Fonds (NFN)

 

Aanpassingen akteberekeningsmodellen n.a.v. hervorming van erelonen en aktekosten (deel1)

Ingediend door ColetteP op ma, 19/12/2022 - 11:02

berekening

De hervorming van het notariaat, die ingaat vanaf 1 januari 2023, brengt voor verschillende dossiersoorten een verandering teweeg qua erelonen en/of administratieve kosten. Dit artikel beschrijft enkel de wijzigingen in ActaLibra. Voor een overzicht van alle gewijzigde berekeningen en in welke gevallen deze te rekenen of vragen hieromtrent, richt je je beter tot FEDNOT.

We zetten hieronder op een rij welke impact dit heeft op de akteberekeningsmodellen.
 Let op: Deze update omvat een eerste deel van de wijzigingen, binnenkort volgt er nog een extra update welke ook de tarieven voor vennootschapsakten aanpakt alsook de hervorming van het Notarieel Fonds.

We willen ook benadrukken dat je zelf verantwoordelijk bent voor de juistheid van jouw akteberekeningsmodel. De update omvat de toevoeging van de nodige barema’s en vaste erelonen/administratieve kosten, de toepassing hiervan is aan jou. Daar waar mogelijk hebben wij een standaard ereloon of kost gerekend. Dit artikel vertelt je wat je kan doen indien dit niet correct zou zijn.

Integratie IZIMI webservice in ActaLibra

Ingediend door ColetteP op ma, 19/12/2022 - 09:51

izimi logo

De IZIMI-kluis werd door Fednot ontwikkeld om aan burgers een plaats te bieden waar ze belangrijke documenten kunnen bewaren - zoals bv. hun aktedocument.

Deze update brengt de integratie van de IZIMI webservice in ActaLibra, waar je eerst en vooral kan nagaan of een burger een IZIMI kluis heeft en vervolgens het mogelijk maakt om vanuit ActaLibra documenten door te sturen naar de IZIMI-kluis van deze persoon.

 

 

eRegistration - hoedanigheden in Akte Verwerping van nalatenschap

Ingediend door ColetteP op ma, 12/12/2022 - 17:27

In de nieuwe versie van eRegistration die vorige vrijdag in gebruik werd genomen door Fednot,  is er ook een wijziging in de te hanteren hoedanigheden van de betrokken partijen in een akte van Verwerping van een nalatenschap.

Voorheen moest de overledene niet worden aangegeven. Vanaf nu is het wel verplicht om deze mee up te loaden met als hoedanigheid "Overledene". De partij die verwerpt, geef je voortaan de hoedanigheid "Overdrager"

overdrager

 

Gewijzigde Erelonen en Aktekosten vanaf 1 jan 2023

Ingediend door FilipVW op ma, 05/12/2022 - 08:29

Nieuw KB over de honoraria en de aktekosten vanaf 1 jan 2023

Op 29 november bezorgde Fednot ons de volledige tekst van de wet die op 17 november laatstleden door het parlement werd goedgekeurd, alsook het door de Koning ondertekende KB en het Verslag aan de Koning over de aanpassing van de erelonen en van bepaalde kosten.

Het ActaLibra-team is direct aan de slag gegaan met een analyse van de impact van deze wijzigingen op de berekening van erelonen en aktekosten.

ActaLibra update oktober 2022

Ingediend door ColetteP op ma, 24/10/2022 - 10:15

new release

ActaLibra update oktober 2022

 

Sinds 1 juli werden voor eRegistration ook in ActaLibra een aantal aktetypes toegevoegd. Voor deze nieuwe aktetypes zijn nu ook in ActaLibra nieuwe dossiersubsoorten met aangepaste taaklijst en aangepast AKB model voorzien. 

Ook werden een aantal benamingen van dossiersoorten aangepast voor erfopvolging en werd het bijhorende AKB model aangepast.

ActaLibra update juni 2022

Ingediend door FilipVW op wo, 15/06/2022 - 09:26

new release

Overzicht van de aanpassingen in ActaLibra - editie juni 2022.
 

Nieuwe tarieven voor ROG en HYP vanaf 1 juli 2022

Vlotter AKB's selecteren bij het opmaken van een HYP provisiebrief of afrekening

Facturatie van of voor een plaatsvervangende notaris

Weergave van online gemaakte SSH aanvragen op het SSH Dashboard in ActaLibra

Aanpassingen voor eRegistration 3.4

Nieuwe webservice-gateway bij Fednot

Wijziging recht op geschriften - kosteloosheid automatisch aanvullend getuigschrift

Ingediend door BertDP op di, 14/06/2022 - 11:20

ROG?

Op 30/05/2022 werd de wetswijziging inzake tariefaanpassingen van het recht op geschriften en de kosteloosheid voor een automatisch aanvullend hypothecair getuigschrift gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wijzigingen gaan in voege op 01/07/2022.

U hoeft hiervoor zelf niets aan te passen.

Er komt eerstdaags een ActaLibra update die de nodige aanpassingen zal doen. Daarin wordt gezorgd voor o.a.:

Internet Explorer kan niet meer gebruikt worden bij Isabel

Ingediend door GatienB op vr, 03/06/2022 - 16:46

Internet explorer wordt niet meer ondersteund door Isabel. Dit heeft een gevolg voor de procedure van het uploaden van banklijsten en downloaden van CODA-bestanden.

Voor het selecteren van de banklijsten moet je nu op de knop 'Selecteer uw bestanden' klikken en vervolgens op zoek gaan naar de T:\Isabel om uw banklijsten te selecteren, waar je bij Explorer meteen op het keuze venster kwam.

De opgeladen banklijsten worden ook niet meer automatisch gewist op de T:\Isabel. Je zal deze na upload dus handmatig moeten verwijderen of verplaatsen.

De CODA-bestanden moeten dan weer gedownload worden op de T:\SDP\Coda. Let op: als deze gedownload worden in een zip-bestand, moeten deze nog 'uitgepakt' worden naar de map hierboven vermeldt.

Om het downloaden te vereenvoudigen kan je instellen dat je browser voorafgaand moet vragen waar de bestanden moeten gedownload worden (Instellingen, Geavanceerd (Chrome), Downloads)

Tip: Je kan de 2 locaties toevoegen aan "Aan snelle toegang vastmaken" om sneller de juiste locatie te vinden (via slepen of rechtermuisklik op de map).

Uitbreiding ActaMaps - PFAS

Ingediend door ThomasN op di, 24/05/2022 - 16:33

 

De ActaMaps opzoeking voor goederen in Vlaanderen wordt deze week uitgebreid met nieuwe kaart en dataset voor PFAS. Deze kaart wordt standaard opgenomen voor alle nieuwe opzoekingen.
De gegevens zijn afkomstig van Databank Ondergronden Vlaanderen, PFAS Verkenner.

Onderstaande gegevens worden opgenomen in de dataset:

 • Actuele no regret zones (PFAS)
 • Middelpunten no regret zones (PFAS)
 • Profielen (PFAS)
 • Inventaris brandweer(oefen)terreinen en incidenten (PFAS)

ActaLibra update mei 2022

Ingediend door ColetteP op di, 17/05/2022 - 10:40

new release

Overzicht van de aanpassingen in ActaLibra - editie mei 2022.
 

Nieuwe editie formulier Aanvraag opzoeking in het kader van een aangifte van nalatenschap

Nieuwe editie van de Precad formulieren

Nieuwe taak en formulier voor Aanvraag precadastrale identificatie Volume

Nieuw contact  Dienst Plan op de persoonsfiches van het type Kadaster

Uitbreiding ActaMaps - bebouwde oppervlakte op kaart Kadaster

Ingediend door ThomasN op di, 10/05/2022 - 09:58
Tags

Op de kaart Kadaster, in de collectie van de ActaMaps kaarten, zag je tot nu toe enkel de afbakening van de percelen.

Om de intekening van de huizen en gebouw wel te zien, werd nu voor deze kaart nu een extra beschikbare laag "Regional Building" geactiveerd, beschikbaar voor de percelen in Vlaanderen en Wallonië.

Uitbreiding ActaMaps - Onroerenderfgoedrichtplannen (Hoogstamboomgaarden, mergelgroeven,...)

Ingediend door AnnR op do, 14/04/2022 - 15:27
Tags

 

De ActaMaps opzoeking werd onlangs uitgebreid met de onroerenderfgoedrichtplannen zoals o.a. het plan voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren of het plan voor de mergelgroeven in Riemst. 

De nieuwe opzoeking geeft dan bijvoorbeeld aan of het betrokken perceel deel uitmaakt van het plan ‘Haspengouw en Voeren- Hoogstamboomgaarden’.

SSH aanvraag beschikbaar in PDF formaat (ActaLibra Update april 2022)

Ingediend door ThomasN op di, 29/03/2022 - 13:57

new release

Deze laatste update van ActaLibra (april 2022) bevat verschillende verbeteringen en optimalisaties.

Een interessante nieuwigheid is dat ActaLibra voortaan automatisch ook elke SSH-aanvraag als PDF zal ophalen en bewaren.
 

SSH aanvraag beschikbaar in PDF formaat

 • Voor nieuwe SSH-aanvragen
  Na het verzenden van een SSH-aanvraag wordt deze aangeboden bij het kantoor Rechtszekerheid. Zodra de aanvraag daar "in verwerking" is, en u gebruikt de SYNC functie om de status van uw aanvraag op te volgen, zal ActaLibra nu automatisch uw aanvraagformulier in PDF formaat bij FOD Fin ophalen en in het ActaLibra dossier bewaren.

  Je kan deze aanvraag-PDF snel terugvinden via de knop "Uw aanvraag", onderaan het SSH-dashboard, of via het documentenoverzicht van het dossier.

 

Uitbreiding ActaMaps - GeoPunt Woningkwaliteit

Ingediend door ThomasN op wo, 16/03/2022 - 12:00

Elke ActaMaps opzoeking voor de regio Vlaanderen wordt vanaf 18 maart 2022 uitgebreid met 3 GeoPunt Woningkwaliteit bijlages :

 • Panden met een herstelvordering (Vlaamse Codex Wonen van 2021). De adresgegevens van alle panden waarvoor de Vlaamse Wooninspectie in de strafrechtelijke procedure woningkwaliteitshandhaving een herstelvordering opstelt en waarvoor herstel nog niet is uitgevoerd, zoals opgenomen in het register van herstelvorderingen, kunnen via Geopunt.be nagekeken worden.

  Voor de concrete gegevens over de op het goed rustende herstelvordering, dient evenwel nog steeds het register geraadpleegd te worden via www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/register-van-herstelvorderingen

  Omtrent de verplichte opzoeking in het register, zie bericht eNotariaat N4490, van 5 januari 2021.

 

Afslanking blok Fednot in de akteberekeningsmodellen

Ingediend door GatienB op wo, 02/02/2022 - 11:02

Sinds 1/1/2022 gelden nieuwe forfaitaire tarieven voor veel webservice diensten van Fednot. Deze zitten vervat in de PACK prijzen die al sinds vorig jaar in een apart blokje staan in de AKB-modellen. Van het oorspronkelijke blokje Fednot zijn de overtollige lijnen nu verdwenen, enkel de services die buiten de PACK prijs vallen zijn overgebleven.

ActaLibra update november 2021

Ingediend door ColetteP op do, 11/11/2021 - 11:00

new release

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in ActaLibra - editie november 2021.
(Deze documentatie bevat eveneens uitleg over de verbeteringen in kleinere updates sinds 1 september 2021)

 

 • Dossier schrappen voortaan via menu Extra
 • Extra waarschuwing bij het schrappen van een goed
 • SSH: Melding ontbrekende gegevens (VME en AKB) tijdens opmaak SSH aanvraag
 • SSH: eigenaars kopiëren
 • SSH: dashboard "Verzending mislukt"-lijnen wegwerken
 • SSH: verbeteringen achter de schermen 
 • Vernieuwde editie van het formulier Aangifte van Nalatenschap Vlabel met bijhorende taak 
 • Correspondentbepaling van briefmodel Opvragen eigendomsattest bij het bevoegde registratiekantoor
 • Versmelten persoonsfiches: extra kolommen en sortering voor de lijst van de zoekresultaten
 • De zoeker voor personen toont geboortedatum en rijksregisternummer in de resultatenlijst
 • PersonenDossiersGoederen zoeker toont meer resultaten
 • Verbergen commentaar in Memo-veld nu ook mogelijk op dossierfiche
 • CRT / CRT+ of CRH-taken zijn nu gelinkt met de CRF applicatie op e-notariaat.
 • T-Taken voor OVAM verwijzen nu naar vernieuwd webloket van OVAM
 • Opkuis verouderde Documenttaak voor aanvraag hypothecaire staat
 • Boekhouding: Historiek cliënt en rubriek afgeschaft
 • Ter info: veiligheidswaarschuwing van Microsoft Word in geval van bijwerken velden

 

Voor meer details, klik hier.

OVAM web-loket

Ingediend door GatienB op di, 05/10/2021 - 14:10

Logo Ovam

Vanaf 1 oktober 2021 kan u bij OVAM gebruik maken van het webloket. U kan hierin uw aanvraag opmaken en meteen ook afrekenen, de eventuele bestaande lopende rekening die u had bij OVAM vervalt. In plaats daarvan kiest u voor een éénmalige betaling of domiciliëring. Meer info over deze keuze vindt u hier.

Let op: Indien u kiest voor domiciliëring blijft de eerste betaling toch manueel uit te voeren, de domiciliëring wordt pas geactiveerd na deze eerste betaling.

Wijziging van de tarifering van applicaties op het e-Notariaat

Ingediend door FilipVW op di, 28/09/2021 - 17:16

Fednot

Zoals vandaag aangekondigd op e-Notariaat, zullen vanaf 1 januari 2022 een aantal applicaties beschikbaar op het e-Notariaat niet langer afzonderlijk gefactureerd worden.

Fednot heeft besloten de individuele tarieven voor het gebruik van de eNotariaat applicaties, af te voeren. In de plaats daarvan zal de naargelang de aard van de akte, nog maar één enkel “Pack”-tarief moeten betaald worden, los van het gebruik van de individuele e-Notariaat applicaties, ongeacht het aantal partijen of opzoekingen.

Klik hier en lees wat er verandert, en welke aanpassingen het ActaLibra team automatisch in uw akteberekeningsmodellen zal voorzien.