Hoe boek je de retributies voor stedenbouwkundige inlichtingen (VIP) 2024?

Ingediend door BertDP op

Vanaf januari 2024 treedt het Vastgoedinformatieplatform (VIP) in werking voor alle Vlaamse steden en gemeenten. Dit zal resulteren in een maandelijkse factuur van Athumi, die voor de Vlaamse gemeenten de retributies voor stedenbouwkundige inlichtingen en de iBOT platformretributie (Fednot) zal aanrekenen. Fednot zal die facturen voor de notariskantoren betalen en zal de bedragen recupereren via haar maandelijkse factuur aan de kantoren.

Hoe de gerelateerde kosten en factuur best worden geboekt in ActaLibra, lees je in dit artikel.

Bijkomende BTW-aankooptolerantie voor hypothecaire getuigschriften

Ingediend door BertDP op

Btw

De BTW-administratie aanvaardt een bijkomende tolerantie betreffende de boeking van hypothecaire getuigschriften. Een inschatting van de kosten volstaat. Deze mogen prorata, op basis van de cijfers t.e.m. oktober, berekend worden.

In ActaLibra worden de hypothecaire getuigschriften correct verwerkt via de SSH applicatie in de ActaLibra boekhouding , en hoeft u dus geen rekening te houden met de hierboven voorgestelde prorata regel. Net zoals de voorbije jaren, kan de aankooptolerantie-tool gebruikt worden , met name op basis van de effectief geboekte kosten.

Meer uitleg over de aankooptolerantie vindt u in dit artikel:
https://www.actalibrateam.be/nl/article/actalibra-tolerantie-dossiergebonden-kosten/866

Verhoging tarief voor registratierechten van opstal en erfpacht

Ingediend door BertDP op

Het ontwerp van de programmawet is goedgekeurd waarin de verhoging van het tarief van de registratierechten voor akten van vestiging of overdracht van een erfpacht- of opstalrecht van 2% naar 5% werd opgenomen.

Het akteberekeningsmodel "Huurcontract - pacht" werd daarom aangepast. De lijn "Registratie 2%" werd vervangen door "Registratie 5%". 

Update koopovereenkomst in heldere taal

Ingediend door AnnickA op
Tags

In dit artikel vind je een overzicht van de aanpassingen aan onze collectie modellen koopovereenkomst in klare taal naar aanleiding van een update. Voor elke update sommen we op welk modelbestand werd aangepast en wat deze aanpassingen juist inhouden.

De updates staan hieronder opgesomd, de meest recente update eerst, en de oudere updates eronder.

 

Indexering van tarieven vanaf 1 jan 2024 - laatste update op 28 dec

Ingediend door FilipVW op

Het ActaLibra team brengt deze update waarin de nakende tariefwijzigingen automatisch in ActaLibra worden toegevoegd, naast de huidige tarieven.

Naast de tarieven zelf, bieden we u nu ook de mogelijkheid om in uw aktekostenberekening te kunnen schakelen tussen de huidige of toekomstige tarieven.

Hoe dit in zijn werk gaat en wat er in de laatste update van 28 december gewijzigd werd, leest u in dit artikel

Hoe moet je de foute eRegistration feedback van Registratiekantoren verwerken?

Ingediend door FilipVW op

Op 5 en 6 december stuurde FOD Fin via eRegistration feedback voor heel wat akten de verkeerde informatie/feedback van registratiekantoren.
Omdat er van FOD Fin geen data-correctie zal komen, hebben we de Sync-functie terug geactiveerd.

In dit artikel leggen we uit welke stappen u in zo'n gevallen dient te zetten.

Hypotheken - Omschakeling naar unieke provisierekening

Ingediend door FilipVW op

Update 24 november

ActaLibra Update: boekje RZALLE In deze update van ActaLibra werden opnieuw enkele veranderingen gerealiseerd, o.a. in functie van de omschakeling naar de eengemaakte provisierekening, en de verwerking van feedback van hypotheken via SSH en eRegistration.

 • Virtueel saldo van HYP-boekjes en RZALLE
 • Andere “Werkelijke Kosten” boeken vanuit het AKB
 • Verwerking van eReg HYP-feedback naar expeditie
 • Boeken van werkelijke kosten voor kantoren met enkel ActaLibra Boekhouding

Meer details hierover in dit artikel...

Nationale provisierekening voor uw notarisstudie

Ingediend door FilipVW op

Als u als notaris een hypothecaire formaliteit of opzoeking aanvraagt, dan moet u vanaf 6 november 2023 werken met een unieke nationale provisierekening.
Vanaf 26 oktober kunt u in ActaLibra provisies storten op de nieuwe unieke provisierekening voor (HYP)kantoren rechtszekerheid.

Tussen 31 oktober en 6 november wordt de omschakeling naar de unieke provisierekening (voor Hypotheekkantoren) gerealiseerd in verschillende stappen.

Hoe dat verloopt, leest u in dit artikel.

Storting provisie op nieuwe provisierekening hypotheekkantoren

Ingediend door FilipVW op

De reeds lang aangekondigde eengemaakte provisierekening voor de kantoren rechtszekerheid wordt binnenkort (vanaf 6 november) in gebruik genomen door alle hypotheekkantoren. Via eNotariaat werd daarover gisteren nog een en ander gecommuniceerd.

We raden u aan die informatie van Fednot door te nemen. 
Daarin wordt o.a. aangeraden om tijdig een provisiebedrag op deze nieuwe rekening te storten. 

Lees hierover meer in dit artikel

ActaLibra update september 2023

Ingediend door FilipVW op

Deze release brengt een aantal verbeteringen in ActaLibra

 • e-Mail verzenden + automatisch klasseren via Bericht naar Dossier
 • eReg - Rechten - Telefoonnummer correct ingesteld
 • eReg - kosteloze erfopvolgingen - geen werkelijke kost te boeken
 • SSH - beperkte keuze van type opzoeking i.g.v. kosteloze akte van erfopvolging
 • Aanpassing van het formulier aangifte van nalatenschap
 • Creatie van een AKB voor een dossier met een confrater
 • Positie van dialoogvensters
 • ActaMaps - extra kaarten/datasets werden recent toegevoegd
 • Aanpassingen voor de CNK data-extractie
 • ActaLibra update-systeem

Koopovereenkomst in heldere taal

Ingediend door ThomasN op

Vanaf vandaag beschikken alle kantoren die al intekenden voor de nieuwe ActaLibra gebruikers- en supportlicentie over de collectie “koopovereenkomst in heldere taal”.

Zoals u weet stelt de Federatie van Notarissen voor de drie gewesten een koopovereenkomst in heldere taal ter beschikking, zowel in het Nederlands als in het Frans.

Deze modellen werden door ons voorzien van mergevelden voor de aanduiding van de partijen en de goederen, de prijs, de erfdienstbaarheden en het kadastraal inkomen. Bovendien is elk model ook voorzien van clausulevraagcodes zodat de gebruiker op basis van het antwoord op de verschillende vragen vlotjes de juiste clausules kan invoegen in het akteontwerp.

Lees hierover meer in dit artikel

ActaMaps Wallonië - Périmètres de remembrement urbain

Ingediend door ColetteP op

ActaMaps

Périmètres de remembrement urbain (PRU)

 

Er werd een nieuwe kaart toegevoegd aan het ActaMaps-rapport voor goederen gelegen in het Waals Gewest :  Périmètres de remembrement urbain (PRU).

PRU

Deze datalaag localiseert de stedelijke verkavelingsomstrek in het Waals Gewest.

Meer info hierover vind je hier: Géoportail de la Wallonie.

 

Ereloon pandwissel aangepast

Ingediend door GatienB op

Naar aanleiding van de uiteenzetting laatstleden van Fednot in verband met de hervorming van het notariaat, hebben wij de lijnen 'Erelonen barema G' en 'Erelonen barema G bis' geschrapt in het aktekostenmodel voor pandwissel.

Dus ook bij een eventuele supplementaire inschrijving op de pandwissel is het barema D van toepassing.

Voor inhoudelijke vragen over de toepassing van de barema's richt je je best tot Fednot.

Kredietaktemodellen

Ingediend door ColetteP op

banken

 

Kredietaktemodellen

Vanaf heden beschikken alle kantoren die al intekenden voor de nieuwe ActaLibra gebruiks- en supportlicentie over een collectie kredietaktemodellen.

Alle modellen werden voorzien van mergevelden voor de aanduiding van de partijen en de goederen, het jaartal, de aanhef met vermelding van de notaris en de bedragen uit het AKB. Bovendien is elk model ook voorzien van clausulevraagcodes zodat de gebruiker op basis van het antwoord op de verschillende vragen vlotjes de juiste clausules kan invoegen in het akteontwerp.

Nieuwe editie formulier Aanvraag opzoeking in het kader van een aangifte van nalatenschap

Ingediend door ThomasN op

In dit formulier bestemd voor het Kantoor Rechtszekerheid wordt gevraagd naar schenkingen van roerende goederen en schenkingen van onroerende goederen in de 3 jaar vóór de datum van overlijden.

 

Dit formulier is verplicht te gebruiken vanaf 1 juli 2023, maar mag vanaf vandaag al gebruikt worden.

 

formopzoekreg
 

In het Waals Gewest is sinds 1 januari 2022 deze termijn gewijzigd naar 5 jaar. In Vlaanderen en het Brussels Gewest is deze termijn 3 jaar gebleven. Om dit formulier toch te kunnen gebruiken in de drie gewesten, bezorgen we in deze update een licht aangepaste versie. De tekst in de betrokken paragrafen werd als volgt aangepast:

formopz5jaar

 

ActaLibra ChromeLinker

Ingediend door ColetteP op

 

De module ActaLibra ChromeLinker is nu beschikbaar voor alle kantoren die al intekenden voor de nieuwe ActaLibra gebruiks- en supportlicentie.

 

OvamGoedInvullen

 

Voor opzoekingen in dossiers moet je vaak op websites gegevens invullen. Dat kan in een app zijn op het e-notariaat of op andere websites zoals bv. OVAM.


Vanaf heden kan je hiervoor gebruik maken van de module ActaLibra ChromeLinker.  Door middel van een browserextensie (plug-in) kan je nu vlotjes de gegevens van personen en goederen die je in ActaLibra hebt verzameld, automatisch invullen op een aantal websites en in een aantal apps op e-notariaat.

 

De ActaLibra ChromeLinker is nu al bruikbaar voor volgende e-notariaat apps en websites:

- RVV / DPR (Recht van Voorkoop - Vlaanderen) 
- RVW / PRW (Recht van Voorkoop - Wallonië)
- OVAM (Aanvraag Bodemattest - Vlaanderen) 
- BIM / IGBE (Aanvraag Bodemattest - Brussel)
- BDES (Aanvraag Bodemattest - Wallonië)
- KAD / CAD (Kadaster)
- CAP / PCC (Centraal Aanspreekpunt) 
OBA / RBA (Opzoeking Banken)   
- CBB / FAS (Centraal Bestand van Berichten) 
- CRF / RCF (Centrale registers van Fednot) 
- CRL / RFM (Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten) 
- CRV / RCD (Centraal Register van Verklaringen) 
- CER / RCS (Centraal Erfrechtregister)
- IBOT (Immo Back-Office Tool)
- Pandregister

Verwerking trimestriële afrekening NFN

Ingediend door GatienB op

Deze maand krijg je de eerste trimestriële afrekening van het Notarieel Fonds. Je vindt er een samenvatting van de afgelopen maanden terug waarbij er een interventie is met het Notarieel Fonds, als een eerste deel van jaarlijkse bijdrage aan het Notarieel Fonds.

Volgens het document 'Hervorming Notarieel Fonds - boekhoudkundige verwerking' enkele maanden geleden gepubliceerd op e-notariaat, kan je dit als volgt verwerken.

Nieuw aktekostenblad voor Biddit met facturatie aan de koper (BIDDITFK)

Ingediend door GatienB op

Sinds de aankondiging van de vernieuwde verkoopsvoorwaarden voor openbare verkopen via Biddit is het mogelijk dat een deel van de ‘erelonen en kosten’ bij de toewijs aan de koper gefactureerd worden. Zie e-notariaat voor meer info. 

Om hieraan tegemoet te komen, stellen wij het model ‘Factuur Biddit forfait koper’ voor (code: BIDDITFK). Het laat toe om een factuur op te maken uit het verschil tussen de ‘forfait’ die de koper betaald en de berekende registratierechten.

LET OP: Momenteel zal je zelf nog de berekening voor registratie handmatig moeten voorzien. Zoals in eerdere berichtgeving wachten wij nog steeds op antwoorden van Vlabel & FodFin.

Het nieuwe model brengt enkele nieuwigheden met zich mee. Lees aandachtig volgende handleiding.

Nieuwe parameters

akb bidditfk

Om het aantal mogelijke lijnen in de verschillende blokjes van het aktekostenblad te beperken zijn er een aantal nieuwe ‘type’ parameters toegevoegd:

ActaMaps Wallonië - LIDAXES - kaart risico geconcentreerd afvoerwater

Ingediend door ColetteP op
Tags

ActaMaps

 

ActaMaps Wallonië

De ActaMaps-kaartenset voor Wallonië werd uitgebreid met de laag  LIDAXES (version 2) - Axes de concentration du ruissellement et données associées van WalOnMap.

Deze laag toont grond onderworpen aan een risico van geconcentreerd afvloeiend water, namelijk een natuurlijke concentratielijn van het afvloeiend water.

ActaLibra maandafsluiting en rapportering CNK

Ingediend door GatienB op

Aangepaste rapportering 

Ondertussen heb je van het CNK de maandelijkse rapporten en balansen gekregen van januari 2023. Wil je deze vergelijken met de ActaLibra boekhouding? Dan kan je (terug) terecht via Menu, Periodieke bewerkingen, Afsluiting maand. Deze genereert zoals vroeger de nodige rapporten en balansen, aangevuld met een aparte balans voor Leveranciers Debiteuren en Crediteuren zoals het CNK deze ook opstelt.
 

Maandafsluiting

 

Verder is het rapport Bijlage 2 (met de berekening van het beschikbaar saldo) voorzien met de volgende nieuwe posten:

Nuttige informatie m.b.t. maandafsluiting CNK Audit – Notarieel Fonds

Ingediend door BertDP op

 

 • Maandafsluiting CNK Audit
  U hoeft niets te doen om de gegevens door te sturen naar het CNK. Er gebeurt elke dag een automatische gegevensoverdracht zodat het CNK alle nodige informatie heeft om de maandafsluiting op te maken.
  Gelieve voorlopig nog geen maandafsluiting (via menu ‘Periodieke bewerkingen’) in ActaLibra te doen, we leggen momenteel de laatste hand aan enkele aanpassingen hiervoor.
  U kan wel best, indien u klaar bent met de cijfers van januari, de periode blokkeren (via Menu -> Basisgegevens -> Boekhouding -> Periodes). Zo kunnen er geen boekingen meer gebeuren in deze periode.