ActaLibra update 22 februari 2019

Ingediend door ColetteP op do, 21/02/2019 - 10:02

 

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 22 februari 2019.
o.a. met

 • indexering van de tarieven voor publicatie in het Belgisch Staatsblad
 • aanpassing van de schalen voor registratie in Wallonië
 • aanpassing van het formulier voor Stedenbouwkundige inlichtingen voor de Brusselse gemeenten: nieuw rekeningnummer voor Jette

 

 

 

Vanaf 1 maart 2019 gelden de volgende tarieven voor publicatie in het Belgisch Staatsblad

(zie publicatie in het BS 14/02/2019, blz. 13487)

 • Voor ondernemingen:
  • 234,20 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte;
  • 189,20 EUR, exclusief btw, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte;
  • 137,30 EUR, exclusief btw, voor een akte tot wijziging.
 • Voor de verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, organismen en andere verenigingen:
  • 162,10 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte;
  • 117,10 EUR, exclusief btw, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte;
  • 109,90 EUR, exclusief btw, voor een akte tot wijziging.

Hiervoor werden de noodzakelijke aanpassingen voorzien in ActaLibra via een aanpassing van de constanten
 bv.

 

Opmerking: deze nieuwe tarieven worden enkel ingeschreven in de aktekostenbladen opgemaakt na de update. In de aktekostenbladen die werden opgemaakt vóór de update moet je zelf het tarief manueel aanpassen voor akten, die verleden worden vanaf 1 maart 2019.

 

 

 

Registratierechten in het Waals Gewest - verminderd tarief voor bescheiden woning- Indexering van kracht sinds 1 januari  2019

Montants indexés applicables à partir du 1er janvier 2019:
Art. 53ter, § 1er, C.enreg. Rég. wall. :
- Immeuble se trouvant dans une zone de pression immobilière: 171.043,86 EUR
- Immeuble se trouvant en dehors d'une telle zone précitée: 160.353,61 EUR
Art. 57bis, § 1er, C.enreg. Rég. wall. :
- Immeuble se trouvant dans une zone de pression immobilière: 235.928,52 EUR
- Immeuble se trouvant en dehors d'une telle zone précitée: 225.311,75 EUR
Composition de la zone de pression immobilière à prendre en considération à partir du 1er janvier 2019
Pour rappel, l'application du taux réduit de 6%, visé aux articles 53 à 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est limité aux montants précités, indexés, variant, à partir du 1er janvier de chaque année, selon la situation de la commune de localisation de l'immeuble dans la zone de pression immobilière ou en dehors d'une telle zone (article 53, alinéa 2, 2°, C.enreg. Rég. wall.).

La liste des communes en zone de pression immobilière, visée par les articles 53ter, § 1er, et 57bis, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, mise à jour au 1er janvier 2019, est la suivante :

Arlon, Assesse, Aubel, Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Burdinne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Flobecq, Geer, Genappe, Gesves, Grez-Doiceau, Incourt, Ittre, Jalhay, Jodoigne, La Bruyère, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez (Nivelles), Ramillies, Rixensart, Silly, Sprimont, Thimister-Clermont, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo et Wavre.

 

Hiervoor werden de noodzakelijke aanpassingen voorzien in ActaLibra via de aanpassing van de schalen.

bv.

 

 

 

Aanpassing van het formulier voor Stedenbouwkundige inlichtingen voor de Brusselse gemeeenten: nieuw rekeningnummer voor Jette.

De Stedenbouwkundige Dienst van de gemeente Jette liet aan de Brusselse notariskantoren weten dat men vanaf 1 maart een nieuw rekeningnummer moet gebruiken voor de betaling van een aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen.

 

We melden u dat het rekeningnummer voor de voorafgaande betaling van de stedenbouwkundige inlichtingen vanaf 01/03/2019 gewijzigd zal worden.
Gelieve de betrokken personen op de hoogte te brengen en vanaf nu het rekeningnummer te veranderen : BELFIUS BE30 0910 1940 7911

We herinneren u eraan dat het bewijs van storting aan uw aanvraag tot stedenbouwkundige inlichtingen toegevoegd moet worden. Gelieve aandachtig de bijlage “RU SI compléments” te lezen. Daar staat precies in welke documenten u moet toevoegen aan uw aanvraag zodat deze volledig is.

Gelieve uw volledige aanvraag per post op te sturen naar:

Gemeentebestuur Jette
Dienst Beheer van het Grondgebied
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette

 

Op pagina 2 van het aanvraagformulier wordt dit rekeningnummer en de te vermelden referte bij betaling automatisch gemerged via de tekstblok [URBA]
Deze tekstblok wordt via de update bijgewerkt zodat het nieuwe rekeningnummer voor Jette gemerged wordt.