Automatische aanpassingen n.a.v. de fusies van 15 Vlaamse gemeenten

Ingediend door FilipVW op di, 20/11/2018 - 14:30

 

Het SDP ActaLibra team is o.a. bezig met de voorbereiding n.a.v. de fusies van 15 Vlaamse gemeenten op 1 januari 2019.
We werken voor u aan een update waarin ActaLibra op 1 januari 2019 automatisch alle nodige aanpassingen zal doorvoeren in de gegevens in ActaLibra, waaronder :

 • 5 nieuwe fusiegemeenten toegevoegd
 • waarvan de oude gemeenten nu deelgemeenten worden
 • een aantal kadasterafdelingen veranderen van benaming
 • de adressen in persoonsfiches worden aangepast waar nodig  :
  • gemeentenaam
  • straatnaam
  • huisnummer
  • postcode (*)
 • de extra adressen in vennootschapsinfo (maatschappelijke zetel en exploitatiezetel) worden waar nodig aangepast
 • de adressen op goederenfiches wordt aangepast waar nodig.

Bij het inlezen van eID kaarten, zal ActaLibra vanaf 1 jan 2019 automatisch de nieuwe fusiegemeente en eventueel de nieuwe straatnaam voorstellen wanneer de eID verwijst naar een oude gemeente en/of straat.
vanaf 1 jan 2019 zullen de rijksregisteropzoekingen automatisch de nieuwe gemeentenamen en straten opleveren.

Informatie Vlaanderen levert ons de nodige gegevens over o.a. de adreswijzigingen die naar aanleiding van de gemeentelijke fusies zullen doorgevoerd worden.
Het zal wel nog tot december 2018 duren vooraleer we over de definitieve bestanden kunnen beschikken op basis waarvan alle aanpassingen zullen gebeuren.

In ActaLibra zal u kunnen zien van welke personen, vennootschappen en goederen de adressen worden aangepast.
De feitelijke aanpassing zal op de eerste werkdag van januari doorgevoerd worden via een automatische update.
Van de gewijzigde fiches zal het oude en nieuwe adres achteraf nog te verifiëren zijn.

Met deze gratis service proberen we ervoor te zorgen dat alle ActaLibra kantoren weinig of geen extra werk hebben met deze gemeente fusies.
Later volgt meer informatie en documentatie via onze online blog.


(*) Vlaanderen profiteert van deze omvorming om een aantal straten in Antwerpen te veranderen van district en dus van postcode.