ActaLibra updates van november - december 2019

Ingediend door FilipVW op do, 19/12/2019 - 13:30

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in ActaLibra in de loop van november en december 2019.
o.a. met

 

Aanpassingen voor eRegistration 2.6

Op 9 december 2019 werd op eNotariaat versie 2.6.1 va eRegistration in gebruik genomen. Daarvoor worden ook met deze ActaLibra update een aantal aanpassingen en extra's voorzien :

Gewijzigde akte-types

In de categorie "Diverse akte" wordt het akte type TT-UID-194  "Akte herstelmaatregelen" (FR: Acte de mesures de réparation) buiten gebruik gesteld omdat het type verandert van “Immo” naar “Niet-Immo”.
Een nieuw akte type TT-UID-245 "Akte herstelmaatregelen" (Acte de mesures de réparation) komt in de plaats.

In de categorie "Verkoop uit de hand" wordt voor de aktetypes "Verkoop met tussenkomst pachter", "Verkoop met tussenkomst pachter en met beding van aanwas", "Verkoop met tussenkomst pachter en met anticipatieve inbreng" en "Verkoop met tussenkomst pachter en met beding van aanwas en anticipatieve inbreng" (FR: "Vente avec intervention du fermier", "Vente avec intervention du fermier et avec clause d'accroissement", "Vente avec intervention du fermier et avec apport anticipé", et "Vente avec intervention du fermier et avec clause d'accroissement et apport anticipé") de hoedanigheid "Pachtnemer" (FR: Fermier) gewijzigd zodat er geen rechten meer zijn toegelaten.

In de categorie "Statutenwijziging & herstructurering rechtspersonen andere dan vennootschappen (verenigingen, stichtingen,…)" (FR: "Modification des statuts & restructuration personnes morales autres que des sociétés (association, fondation, …)") werd de omschrijving voor aktetype "Andere statutenwijziging (met overdracht van rechten)" (FR : "Autre modification des statuts (avec transfert de droits)") gewijzigd naar "Statutenwijziging (met overdracht van rechten)" (FR: "Modification des statuts (avec transfert de droits)").

 

Extra documenttypes, ter ondersteuning van "de papieren weg" 

Met de integratie van NABAN, werden een aantal extra documenttypes toegevoegd om "papieren" documenten te kunnen doorsturen naar het eDossier, waar u ze dan kunt linken aan een akte waarvoor "de papieren" weg wordt gevolgd.
Deze nieuwe documenttypes zijn ook in ActaLibra beschikbaar. Wanneer u dergelijke relazen op papier ontvangt, dan kunt u die inscannen, als PDF klasseren in uw ActaLibra dossier, en vervolgens aan uw eDossier toevoegen met deze nieuwe documenttypes :

 

Omschrijving (referentie) van de akte voor vermelding in NABAN

In de release notes van Fednot wordt gevraagd om ter wille van NABAN in de referentie van de akte een voor de partijen herkenbare beschrijving van de akte te gebruiken, bijvoorbeeld met een verwijzing naar het goed. bv:

Als je dit zo wenst te doen, volstaat het een andere tekst te typen in deze "Ref (NABAN)", en (nogmaals) op de knop Sync akte te klikken. 
Vermoedelijk kunt u dit niet meer aanpassen zodra de akte naar Naban is verzonden, maar daarvoor raadpleegt u best de documentatie van Fednot.

 

 

 

Boekhouding - cliëntenbalans en aktekostenbalans - met enkel saldi van ... tot ...

Bij het opmaken van deze twee balansen, kon je al aangeven vanaf welk bedrag (als saldo van de cliënt of het dossier) je wilde filteren.
Nu kan je ook filteren tot een bepaald saldo-bedrag. Hiervoor vink de optie t.e.m. aan, en stel je het tot-bedrag in.

 

 

 

Diverse verbeteringen 

Boekhouding - leverancier selecteren via naam+voornaam

Er waren nog een aantal plaatsen waar je een leverancier moet aanduiden, maar dat nog niet kon op naam + voornaam samen.
Dat is nu ook mogelijk op deze plaatsen :

  • bij ingave van een aankoopfactuur
  • bij ingave van kosten via de boekjes voor externe administraties
  • bij het opmaken van de lijst van rubrieken per cliënt

 

Gemeentenaam bij rijksregisteropzoeking nu volgens taal van opzoeking

Bij het opzoeken van een natuurlijk persoon wonend in een tweetalige gemeente, kon het gebeuren dat de naam van de gemeente in de persoonsfiche werd opgeslagen in de andere taal dan gevraagd. Dat is nu verholpen.

 

Nieuwste editie van model Aangifte van Nalatenschap_Vlabel.doc

Dit vernieuwde model van Vlabel wordt in uw modellencollectie klaargezet voor merge, en vervangt het vorige.

 

ActaLibra Updater herstart zelf Studie of Boekhouding

Wanneer je de ActaLibra Studie of Boekhouding start, en er blijkt een nieuwere editie van het programma op uw server te staan, dan krijg je het Updater venster te zien waar het volstaat om te klikken op Vervangen.
De nieuwste Updater zal na het vervangen nu ook automatisch de Actalibra Studie of Boekhouding opnieuw starten.

 

Nog vlotter Coda-toewijzingen doen 

Via deze instelling ...

zorg je ervoor dat ActaLibra na het toewijzen van elke lijn van een Coda-uittreksel, automatisch op de volgende lijn plaats neemt, om zo direct die volgende te kunnen toewijzen.
Het kan ook gebeuren dat je bij lange uittreksels onderaan het venster op de (visueel) laatste lijn blijft staan, zonder te beseffen dat er nog meer lijnen toe te wijzen zijn. Met deze nieuwe instelling zal je dat vermijden... en het klikt nog vlotter.

Standaard staat deze optie ingesteld op Neen.

 

 

Aanpassingen in Update van 19/12/2019

Post-akte dashboard

In het post-akte dashboard kan je nu ook snel naar een dossier zoeken o.b.v. het repertoriumnummer
Dat doe je door links onderaan in het venster, waar de dossiercode staat; het repertoriumnummer in te tikken, voorafgegaan door een letter R (of r).

Je kan ook naar een bisnummer zoeken door het MIN-teken voor het nummer te zetten. bv "R-2190800" zoekt naar -2190800 (weergegeven als "2190800bis")

 

 

Globale planning - zonder inactieve dossiers

Om ervoor te zorgen dat je in de Globale planning niet overspoeld wordt met taken in dossiers die al een lang(ere) tijd inactief zijn, wordt in dit venster nu standaard gefilterd op "zonder inactieve dossiers". Je kunt die filter ook UIT zetten, en opnieuw op de groene pijl klikken om je taken in alle dossiers hier op te volgen. Net zoals de andere filter-criteria, wordt ook deze instelling bewaard op uw pc.

Om op deze manier te kunnen filteren, is het concept "inactief dossier" in het leven geroepen. Wat zijn inactieve dossiers ?
Dat zijn dossiers ...

  • die langer dan X dagen geleden geopend werden
  • die nog niet verleden zijn (want verleden dossiers met onvoltooide post-akte-taken worden niet beschouwd als “inactieve dossiers”)
  • waarvoor in de voorbije X dagen geen taken gestart of voltooid werden
  • waarvoor in de voorbije X dagen geen documenten werden toegevoegd werden
  • waarvoor in de voorbije X dagen geen boekingen zijn gebeurd in de boekhouding

Standaard is het aantal dagen (X) 365  (dus 1 jaar), hetgeen is ingesteld in de software-parameter "inactief_vanaf".
Daarnaast kan je per dossier(sub)soort een afwijkend aantal dagen instellen. Dat doe je via het venster Dossiersoorten en subsoorten (menu Dossierbeheer -> Randgegevens voor dossierbeheer)

 

 

Venster eDossier - klikken op Tabs 

Wanneer je het venster eDossier opende, en je klikte op het tabblad "PostAkte verzending", ging het fout. Dat probleem werd opgelost.

Nu kan je tussen eenderwelk deelvenster navigeren, of je nu klikt op de tabs onderaan, of je gebruikt de knoppen Volgende / Vorige.
Het schakelen werkt nu ook sneller.

 

 

Aktekostenblad - code van cliënt

Bovenaan het AKB, naast de naam van de cliënt, wordt nu ook de code van de cliënt weergegeven tussen haakjes. Met dubbelklikken en Ctrl+C kan je die code op je klembord kopiëren.