ActaLibra update 28 februari 2018 - build 124

Ingediend door FilipVW op ma, 03/19/2018 - 17:15

Dit zijn de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 28 februari 2018 :

 

Documentatie ivm voorgaande updates, vind je via deze link.

 

 

Nieuwe module ActaMaps

De eerder aangekondigde module ActaMaps, is nu algemeen beschikbaar voor alle ActaLibra kantoren.

Via deze module en de Actamaps webservice kan u met een slechts enkele kliks voor één of alle goederen of percelen in een dossier de opzoekingen bij de ActaMaps service aanvragen. Per aanvraag en per goed worden alle kaarten, lagen en toelichtingen [*] opgehaald bij de officiële bronnen, en worden die samengevoegd tot één pdf-document dat in uw mailbox wordt afgeleverd, en via Bericht naar Dossier direct wordt geklasseerd.


Klik hier voor de documentatie en gebruiksvoorwaarden van de ActaMaps module.

[*] KAARTEN (Lagen + aanvullende info)

1. Grootschalig Referentiebestand
2. Kadaster
3. Boskartering 1990
4. Bosreferentielaag 2000
5. Digitale boswijzer Vlaanderen 2013
6. Groenkaart Vlaanderen 2013
7. RVV Overstromingsgebieden en oeverzones Integraal Waterbeleid
8. Recht van Voorkoop
9. Luchtfoto Vlaanderen winter 2016 - kleur
10. Luchtfoto Vlaanderen winter 2017 - kleur
11. Gebieden van het VEN en het IVON
12. Overstromingsgevoelige gebieden 2017 (Watertoets)
13. Overstromingsgebieden en oeverzones Integraal Waterbeleid
14. Recent overstroomde gebieden
15. Risicozones voor overstromingen
16. Van nature overstroombare gebieden
17. Grenzen van polders
18. Grenzen van wateringen
19. Bodemgesteldheid (OVAM)
20. Gewestplan
21. Ruimtelijk uitvoeringsplan
22. Beschermd Onroerend Erfgoed
23. Vastgestelde Inventarissen
24. Unesco Werelderfgoed
25. Beheersplannen
26. Gebieden geen archeologie
27. Wetenschappelijke inventarissen
28. Erfgoedlandschappen (indicatief)
29. Atlas der Buurtwegen

 

[**] Bronnen

Agentschap informatie Vlaanderen
Agentschap voor Natuur en Bos
Federale overheidsdienst financien
Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Agentschap voor Natuur en Bos, Waterwegen en Zeekanaal NV , nv De Scheepvaart, Agentschap Informatie Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Vlaamse overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving
Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed
Provincie Vlaams-Brabant, Provincie Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen (atlas der buurtwegen)

 

 

Gewijzigde tarieven voor bekendmaking in B.S. vanaf 01/03/2018

Met ingang van 1 maart 2018 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld :

1. Voor de ondernemingen :
227,90 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte;
184,10 EUR, exclusief btw, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte;
133,70 EUR, exclusief btw, voor een akte tot wijziging.

2. Voor de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen, de organismen en andere rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term "verenigingen" :
157,80 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte;
114,00 EUR, exclusief btw, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte;
106,90 EUR, exclusief btw, voor een akte tot wijziging.

Deze update zorgt ervoor dat de overeenkomstige AKB-constanten worden bijgewerkt.

Aangezien deze constanten in de regel als Bedrag in een nieuw AKB worden overgenomen, worden de nieuwe tarieven niet aangepast in bestaande AKB's.

 

 

Diverse verbeteringen in deze versie

Opslaan van documenten vanuit eRegistration feedback

Wanneer een via eRegistration ontvangen document een "/" heeft staat in de benaming, zal ActaLibra dat automatisch omzetten naar een "-" teken.
Een slash is immers niet toegestaan in Windows bestandsnamen.

 

AKB-Parameters

De AKB-parameter "Abattement op" werd nu standaard op € 15.000,00 (VLA), € 20.000,00 (WAL) of € 175.000,00 (BXL) ingesteld.

Bij het kopiëren van AKB-model-gegevens worden de nieuwe parameter-kenmerken nu correct doorgegeven.

Bij het afdrukken van een AKB (klassieke afdruk) worden de AKB-parameters opnieuw correct vermeld.
Indien de parameter "Abattement op" ingevuld is, maar er is geen abattement (omdat "Abattement? 0=Neen 1=Ja (art.46bis)" op 0 ingesteld bleef), dan wordt de waarde van de "Abattement op" parameter niet afgedrukt.

 

Update van fiches

NOT-fiches werden bijgewerkt op basis van de actuele gegevens verkregen ven FedNot, en op basis van de laatste feedback van ActaLibra kantoren.

Een aantal correcties in de links tussen gemeenten en bevoegde kantoren (o.a. voor rechtbanken van koophandel)

 

Scan & Document Center

Bij het zoeken naar een dossier op basis van het repertoriumnummer kan je nu ook hier een slash gebruiken, bv. met 2018/1 zoek je naar 2180001 of 20180001.

 

Boekhouding - Coda-verwerking

Bij de verwerking van CODA bestanden (het automatisch boeken van uittreksels) worden nog extra uitzonderingen en afwijkingen bij bepaalde banken opgevangen.
bv. Soms (bij AXA) stuurt de bank in coda NA een hoofdingslijn (code "3") geen detaillijnen.
bv. De datum van het eindsaldo is soms verschillend van de boekingsdatum van alle lijnen, en daardoor kon het uittreksel niet gemaakt worden. Dat geval wordt nu opgevangen.

Verrichtingslijnen ivm een ontvangen cheque, worden niet meer toegewezen aan de cliënt, ook al kennen we de cliënt op basis van zijn rekeningnummer. Zo'n verrichting wordt nu aan de wachtrekening toegewezen.
Zo kan je nog zelf beslissen wat ermee gebeurt: ofwel op de cliënt boeken, ofwel een cheque (maken en) afpunten.

Zowel een geldstorting (coda-code 00453000) als geldafname (coda-code 00404000) wordt nu geboekt als Geldbeweging (rekening 580000).

Wanneer je geld ontvangt van een confrater, maar uw gestructureerde mededeling werd niet gebruikt als referentie bij de betaling, dan nog zoekt ActaLibra nu of er voor dit zelfde bedrag één af te punten factuur bestaat in ERE-ONTV. is dat het geval, dan wordt die factuur toegewezen aan die verrichting, en onderaan staat "coda: Reknr en bedrag stemmen overeen met af te punten factuur",

 

Boekhouding - Betaling tussenkomst via GM

Bij het betalen van een ereloon voor een tussenkomst kan nu ook een gestructureerde mededeling worden ingegeven.

 

Boekhouding - Controle op dubbele ingave van een aankoopfactuur

Wanneer je een aankoopfactuur boekt met een zelfde referentie als een eerder geboekte aankoopfactuur, dan zal ActaLibra je een waarschuwing tonen.
Dat om te vermijden dat je een aankoopfactuur 2x zou boeken en betalen.

 

Boekhouding - BTW-aangifte

In de Franstalige versie waren een aantal foutmeldingen nog niet vertaald. Dat is nu in orde.

 

Boekhouding - Lijst fiscale fiches

Bij begunstigden die een rechtspersoon zijn moet het btwnummer ingevuld zijn.

Ook de weblinks naar de site van BelcoTax werden aangepast.

 

 

Correcties na 28 februari 2018

Update 19/03/2018

Extra's in ActaMaps

De module ActaMaps wordt al door velen gebruikt, en op basis van feedback werden nog deze extra's voorzien :
 

Extra kaarten

Er zijn twee kaarten toegevoegd : nl. Signaalgebieden en Jachtterreinen.
Wil je deze kaarten liever niet opnemenn dan vink je die maar uit in de lijst
 

Doorklikken naar geo-portaal
ActaMaps plaatst nu naast de meeste kaarten een aanklikbaar logo van geopunt.be of waterinfo.be.

 

Daarmee klik je direct door naar dat geoportaal. Op geopunt.be wordt automatisch de juiste kaart/laag gekozen en al ingezoomd op het perceel.
Voor waterinfo is dat (momenteel) niet mogelijk.
Voor onroerenderfgoed.be zijn we nog in overleg met het agentschap om het inzoomen te doen lukken (werkt nu niet met adres of capakey).
 

 

Update 07/03/2018

Naar aanleiding van de introductie van het CER (Centraal Erfrecht Register) worden in ActaLibra volgende aanpassingen aangebracht :

Aanpassingen in de AKB-modellen

In de volgende AKB-modellen wordt een extra lijn Inschrijving CER toegevoegd in het blokje "KFBN diensten" :

  • Erfopvolging = ERFOPVLG
  • Erfrechtverklaring = ERFRECHT
  • Verklaring aanvaarding onder voorrecht boedelbeschrijving = VAVBOED
  • Verklaring verwerping nalatenschap = VVNAL
     

Merk op dat deze kost standaard niet in het forfait is opgenomen, en in deze AKB-modellen ook standaard wordt aangerekend (aantal staat al in het model op 1)

 

 

Aanpassingen in modeltaaklijsten

Ook in volgende modeltaaklijsten is telkens een modeltaak toevevoegd i.v.m. het CER.

  • ERFOPVOLGING --> Registratie CER
  • SUCCESSIE AANGIFTE --> Opzoeking CER
  • VERKL. VERWERPING / AANVAARDING SUCCESSIE OVV BOEDELBESCHRIJVING --> Inschrijving CER

Elk van deze modeltaken is gelinkt naar de CER applicatie op e-Notariaat.

Vanop het tabblad Taken, kan je via de knop Website direct die applicatie openen in je browser.

Momenteel is er door Fednot (nog) geen webservice voorzien waarmee gegevensuitwisseling tussen de kantoorsoftware en de CER applicatie mogelijk is.