ActaLibra Update 31 oktober 2017

Ingediend door FilipVW op di, 31/10/2017 - 16:00

Dit zijn de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra updates tussen 3 oktober en 31 oktober 2017 :

Documentatie ivm voorgaande updates, vind je via deze link.

 

 

eRegistration aanpassingen

Naar aanleiding van de recente wijzigingen aan eRegistration bij Fednot en FOD Financiën, werd de ActaLibra module eDossier/eRegistration op volgende punten aangepast :

Nieuwe Akte-types

In de categorie "Echtscheiding met onderlinge toestemming" is het akte-type "Regelingsakte (in onverdeeldheid blijven)" toegevoegd, met een verplichte partij in de hoedanigheid van "Partij".
 

In de categorie "Ontbinding / Vereffening rechtspersonen andere dan vennootschappen (verenigingen, stichtingen,…)" werden twee akte-types toegevoegd: "Ontbinding vereniging van mede-eigenaars" en "Vereffening vereniging van mede-eigenaars", telkens met een verplichte partij in de hoedanigheid van "Vereniging van mede-eigenaars".
 

Aan het aktetype "Vestiging en overdrachten van zakelijke rechten" / "Erfdienstbaarheid", is nu ook de optionele hoedanigheid "Verkrijger" gelinkt.

 

Nieuwe en gewiizigde documenttypes

Het vroegere documenttype "Bijlage" heet nu "Kopie aangehechte stuk(ken)" .
Voor documenten met dit type stuurt FODFIN een relaas/referentie terug.
 

Er is een nieuw documenttype "Informatieve stuk(ken)".
Voor documenten met dit type stuurt FODFIN geen relaas/referentie terug.
 

Er is een nieuw documenttype "Uittreksel".

Dit is verplicht te uploaden voor de aktetypes :

 • Regelingsakte, met Immo (categorie "Echtscheiding met onderlinge toestemming")
 • Regelingsakte (in onverdeeldheid blijven) (categorie "Echtscheiding met onderlinge toestemming")
 • Ontbinding vereniging van mede-eigenaars (categorie "Ontbinding / Vereffening rechtspersonen andere dan vennootschappen (verenigingen, stichtingen,…)")

Het is als document toegelaten voor de aktetypes :

 • Handlichting - Doorhaling - Opheffing (categorie "Voorrechten en hypotheken")
 • Handlichting - Doorhaling - Opheffing - notarieel getuigschrift (zonder verschijning van de schuldeiser) (categorie "Voorrechten en hypotheken")
 • Vereffening vereniging van mede-eigenaars (categorie "Ontbinding / Vereffening rechtspersonen andere dan vennootschappen (verenigingen, stichtingen,…)")

Voor alle andere aktetypes is het niet toegelaten.

Onderaan het overzicht van documenten voor upload krijg je van ActaLibra een waarschuwing wanneer zo'n uittreksel ontbreekt ...

of zo'n uittreksel ten onrechte wordt voorzien ...

Nieuwe documenttype "Gecoördineerde statuten"

Het documenttype "Gecoördineerde statuten" is toegevoegd. Dit documenttype is door Fednot voorzien om de gecoördineerde statuten te kunnen uploaden naar de online dossiermanager voor gebruik in de applicatie eDepot.
Merk op dat voor dit documenttype enkel met een .doc of .docx bestand kan gewerkt worden.
Voor meer informatie, zie e-Notariaat.

 

Bedragen

De lijst van toegelaten bedragen is nu beperkt tot :

 • Prijs / Overeengekomen waarde
 • Lasten
 • Verkoopwaarde pro fisco 
 • Andere bedragen 
 • Bijhorigheden (*) 
 • Hypothecaire inschrijving / Hoofdsom (*) 

(*) De laatste twee zijn enkel beschikbaar en verplicht voor de aktetypes "Kredietovereenkomst met hypotheekvestiging / ~verhoging", "Lening met hypotheekvestiging / ~verhoging", "Kredieten en leningen - diversen", "Voorrechten en hypotheken - Pandwissel"

De bedragen die eerder werden gecatalogeerd als "Voordelen", "Opleg", "Prijs constr.", "Schatting" en "Prijs grond", worden nu als "Andere bedragen" getoond.

 

OFW (Office Foncier Wallon)

Sedert 1 jan 2017 moet elk verkocht goed van het type "landbouwgrond" gelegen in Wallonië, gerapporteerd worden aan het OFW (Observatoire Foncier Wallon). Het OFW aanvaardt daarvoor enkel een gestructureerde e-mail die door FEDNOT automatisch vanuit eRegistration is verstuurd. Vanaf nu kan ook in het ActaLibra eDossier al aanvinken dat er naar het OFW moet gerapporteerd worden. Wanneer er minstens één goed in het eDossier in Wallonië is gelegen, en het betreft een aktetype verkoop of openbare verkoop, dan krijg je een OFW-keuzevakje te zien.

Zodra deze info is online gezet, kan je dit vinkje (in ActaLibra) niet meer wijzigen [we kunnen het maar 1x uploaden], maar online kan je het wel nog wijzigen.

De rest van de rapportering aan OFW verloopt online via de knop OFW, links in de linkermarge van het venster.

 

 

Verbeteringen in de persoonsfiche

Info rechtsbekwaamheid verbergen

Wanneer je vanuit een persoonsfiche kiest om de Persoonlijke info te verbergen[*], wordt de eventuele tekst in het vak rechtsbekwaamheid ook niet meer getoond.
Het vakje blijft eventueel wel zichtbaar, maar niet de inhoud.

[*] Dat kan je via het menu Extra -> "Persoonlijke info verbergen", of door te dubbelklikken op de iconen in de betreffende tekstvakken onderaan

 

 

Verbeteringen in de boekhouding

Knop "Naar persoon" vanuit financieel boekstuk

Onderaan het venster voor het boeken van kas en bank en compensaties, is een knop "Persoon" toegevoegd. Hiermee kan je i.g.v. lijntype K, L of T direct de overeenkomstige Persoonsfiche openen.


Als het een dossierboeking betreft, dan staat daar (zoals voorheen) de knop "Dossier" en geen knop "Persoon".

 

Banklijsten (Betalingsopdrachten)

Wanneer een betaling via een boekje (betaling aan externe administratie) is toegevoegd, wordt de knop "kopie" nu uitgeschakeld.
Eerder kon je ook dergelijke betalingen ten onrechte kopiëren.
 

Verbeteringen in de Coda module

Op basis van feedback (de nieuwe Coda module wordt inmiddels dagelijks door een 50-tal kentoren gebruikt, die daar heel blij mee zijn), werden nog een aantal verbeteringen aangebracht aan deze module.

 • Zo worden bv. bij het overnemen van de uitgevoerde verrichtingen voor betaalde lonen geen details meer opgenomen.
 • Coda import werkt nu ook correct voor een journaal waarin eerder nog geen enkel uittreksel was geboekt (igv. nieuw geopende bankrekening)
 • Het komt voor [zelden] dat één Coda-bestand zowel verrichtingen bevat van uw kantoorrekening als van rubriekrekening(en). Ook in zo'n geval, verloopt de verwerking nu correct, en worden het rubriekuittreksel genegeerd.
 • De Coda wachtrekening 499001 stond ten onrechte als 'af te punten' algemene rekening ingesteld. Dat werd rechtgezet.
 • de waarschuwing onderaan de FIN dagboeken wordt niet meer getoond wanneer er nog te ventileren CODA-uittreksels zijn. De melding zelf zegt nu ook "Mogelijks zijn er nog niet te ventileren boekstukken".
   

IBAN rekeningnummers

Bij manuele ingave van een cliëntverrichting in een uittreksel kon je het IBAN bankrekenignummer intypen met de landprefix in kleine letters. Daardoor verliep de automatische bepaling van bank en BIC-code niet correct.
Nu is de ingave steeds in hoofdletters, en zijn de BIC code en bank nu correct bij het opslaan in de fiche van de cliënt.
 

 

Verbeteringen in Expeditie

Na het boeken van de werkelijke kost aan hypotheekkantoren, kon het gebeuren dat rechts onderaan het expeditie-venster een fout bedrag werd weergegeven.
Dat probleem werd verholpen.

 

 

Verbeteringen in de CTI module

De module die instaat voor de koppeling tussen ActaLibra en uw telefooncentrale [optie] is herwerkt.
O.a. werden een aantal problemen en ongemakken aangepakt die zich voordeden in een Terminal Server context.