Documentatie ActaLibra versie 18 - augustus 2017

  

Dit artikel bevat de documentatie van de verbeteringen en uitbreidingen in ActaLibra versie 18.

 

Nieuw in versie 18

Nieuwe modules

ActaLibra algemeen

ActaLibra Boekhouding

Varia

Extra aanpassingen na de release van versie 18

 

Klik hier voor de documentatie van voorgaande versie, service pack 17

 

 

 

 

Automatisch boeken van uittreksels via Coda

In versie 18 is de lang verwachte CODA module in de ActaLibra boekhouding geïntegreerd. Deze module is zonder meerkost beschikbaar in de ActaLibra boekhouding van uw kantoor.


Via deze link vindt u de volledige handleiding voor het activeren en gebruiken van de CODA module.

 

 

ActaLibra algemeen

ActaLibra zoekers - nieuwe look & feel en nieuwe zoekers

 

Nieuwe look & feel

Standaard meerdere zoekvelden

In deze versie ziet de ActaLibra Zoeker er een beetje anders uit dan voorheen. Vroeger werd er standaard maar 1 zoekveld getoond, maar nu toont elke zoeker meerdere (veel gebruikte) zoekvelden. Daarmee wordt het u gemakkelijker gemaakt om op meer dan 1 veld tegelijk te zoeken, om zo een kortere resultaatlijst te bekomen en sneller de gezochte informatie tevoorschijn te halen.
Dikwijls zoek je een persoon op naam%voornaam, maar ken je ook de partnernaam of zijn woonplaats, of ... . Daarom krijg je de persoon-zoeker nu standaard als volgt te zien :

Je moet dus zelf niet meer op zoek naar dat andere veld waarop je eventueel ook wilt zoeken. De meest gebruikte zoekvelden staan er al.

Je navigeert ook sneller. Met de Tab-toets spring je ook direct naar het volgende (onderliggende) "Vergelijken met". Wil je toch even een andere Vergelijking hanteren, dan kan je mbv Shift+Tab naar links.Wil je bv. zoeken op "Bevat" "Partnernaam", dan ga je met 2x Tab tot het (derde) Vergelijken met, en dan met 1x shift-Tab, gevolgd door de letter B (van Bevat), terug Tab, en dan een deel van de gemeentenaam... [opm. dat kon ook sneller via Begint met "%gemeentenaam")
Je kan natuurlijk ook overal klikken met de muis, maar soms werkt het via het klavier nog net wat sneller.

Merk op dat de zoeker nu steeds de geselecteerde zoekwaarde in het geel kleurt.

Alle zoekers in ActaLibra tonen nu hun eigen lijst van veel gebruikte zoekvelden, waardoor je nu overal nog efficiënter zou moeten kunnen zoeken.

 

Speciale zoekwaarden

Wanneer je zoekt via het zoekveld Btw-nummer / KBO nummer, dan wordt nu gecontroleerd of de ingevoerde zoekwaarde wel een geldig nummer is, en het wordt ook automatisch correct opgemaakt (met puntjes)

Zoek je op een telefoonnummer, dan wordt de ingegeven zoekwaarde automatisch opgemaakt zoals bij ingave op een persoonsfiche.
Bovendien kan je nu in een aantal zoekers (o.a. de persoon-zoeker) met één zoekveld op alle 4 in de fiches gebruikte telefoonnummers tegelijk zoeken. (telefoon1, telefoon2, fax, gsm). Zo is het van geen belang in welk veld het telefoonnummer staat om toch de persoon te vinden. Merk op : Telefoonnummers die bij de contactpersonen staan ingesteld worden hiermee niet gevonden ...

 

Sortering in de zoeker

De sortering van de zoekresultaten kan je in de meeste zoekers naar je eigen voorkeur (per gebruiker) aanpassen op het tabblad Sortering. Voor bepaalde zoekers is het echter zo dat er een vaste (ingebouwde) sortering gehanteerd wordt, die je zelf niet kunt veranderen. Om dit beter aan te duiden toont ActaLibra u in zo'n geval deze melding op het tabblad Sortering :

 

 

Nieuwe Zoekers:

1. Speciale zoeker Personen-Dossiers-Goederen (PDG)

Om een bepaald dossier, goed of partij te vinden, wordt dikwijls gewerkt via de zoeker Personen om dan één persoon te kiezen, dan via het tabblad Dossier een dossier te vinden, en dan eventueel door te klikken naar de partijen of een goed.
Als een soort Zwitsers mes van de zoekers, is er nu de nieuwe zoeker Personen-Dossiers-Goederen, waarmee ActaLibra je terzelfdertijd laat zoeken naar zowel kenmerken van personen, dossiers als goederen, en je de gevonden gegevens bovendien veel duidelijker (in de een
Deze zoeker open je zowel in het verkennenmenu, als via het tabblad Favorieten bij de iconen:

Behalve in het menu, waar deze kachtige zoeker voor elke gebruiker snel te gebruiken is, werd deze nieuwe zoeker ook ingebouwd bij het boeken van bankuittreksels in de module Boekhouding, waar je nu via de CODA module heel snel verrichtingen kunt toewijzen aan een cliënt of dossier op basis van de getoonde informatie die de banken weergeven bij de Coda-verrichting. 

Deze PDG-zoeker kreeg standaard de volgende selectiemogelijkheden, waarmee je terzelfdertijd kunt zoeken op gegevens van personen, dossiers en goederen :


In dit voorbeeld zoeken we zowel op naam van de persoon [maes], als op de gemeente van het goed [de haan].
Merk op dat er nog extra zoekvelden beschikbaar zijn, zoals Straat van het goed etc...

Standaard zoekt deze zoeker enkel dossiers die geopend werden tot 48 maanden (4 jaar) terug. Wil je toch nog verder terug kunnen zoeken, dan moet je zelf een datum aangeven voor het zoekveld Dossiers geopend vanaf.

Merk op dat je in deze zoeker de Vergelijkingen (Begint met / Bevat / ...) zelf niet kunt wijzigen. Die liggen vast. Zo nodig kan je zoeken op "Begint met" --> "%..."
 

 

Deze zoeker werkt erg snel, en presenteert de gevonden bijeen horende gegevens in deze vorm:

We krijgen een overzicht van personen wiens naam begint met "maes" en waarvoor er een dossier bestaat met een goed gelegen in gemeente "de haan" (of in een deelgemeente van "de haan" :).

De gegevens staan als volgt geschikt :

 • op het eerste niveau [blauw] de gevonden personen,
 • iets ingesprongen op het tweede niveau [geel] de betrokken dossier(s) per persoon,
 • en nog iets verder ingesprongen op het derde niveau [grijs] de overeenkomstige goederen van die betrokken dossier(s).

In de kolom Aard staat bij de personen het type en een aanduiding of ze als cliënt en/of leverancier geactiveerd zijn in de boekhouding (bh). Bij dossiers staat de (sub)soort, en bij goederen staat het type goed.
In de kolom Adres staat het adres van de persoon of de ligging van het goed, en bij dossiers staat hier de hoedanigheid van de hogerop staande persoon in dit dossier.
In de kolom verdere info staat bij personen de geboortedatum (° ...), de eventuele overlijdensdatum (+ ...) en de eventuele naam van de partner.

Nog meer naar rechts zijn er nog de kolommen Beheerder, SaldoDossier, SaldoStudie en SaldoRubriek. Zorg er best voor dat je zoekervenster voldoende breed is om al deze kolommen op je scherm te tonen.

 

Deze zoeker hanteert ook automatisch een voor de hand liggende sortering, die je zelf niet kunt wijzigen.

De volgorde wordt in hoofdzaak bepaald op basis van hoe recent een betrokken dossier is geopend. Je krijgt dus eerst de personen / cliënten te zien die partij zijn in de recentere dossiers, en pas verderop de personen die partij zijn in oudere dossiers.
Zoek je enkel op persoonskenmerken en specifieer je geen dossier- of goed-gebonden kenmerken, dan wordt de resultaatlijst ook aangevuld met personen zonder dossier, en deze staan in volgorde van recentst gemaakte of gewijzigde persoonsfiche eerst.

 

Direct doorklikken naar Persoon of Dossier of Goed

Vanaf elke lijn in de resultaatlijst kan je selecteren.
Afhankelijk van de lijn waarop je staat, open je met de knop Selecteer direct de overeenkomstige persoonsfiche, dossierfiche, of de goederenfiche.

 

Zoeken zonder persoonsgegevens

Wanneer je zoekt zonder persoons-kenmerken mee te geven, maar je enkel dossier- en/of goed-gerelateerde kenmerken opgeeft, presenteert ActaLibra de gevonden gegevens in een andere schikking.
Zoek je bijvoorbeeld enkel op "straat van het goed" "begint met" "parklaan", dan kan dat er als volgt uit zien:

In deze schikking staan de dossiers op het eerste niveau [recentste dossiers eerst], met daaronder alle of overeenstemmende goederen, gevolgd door alle partijen van de gevonden dossier(s).

 

 

2. Zoeker eRegistration Boetes

Wanneer een registratiekantoor een boete oplegt, wordt dat ook via de feedback van eRegistration gerapporteerd.
Om al die gevallen snel te kunnen terugvinden, werd de zoeker eRegistration Boetes voorzien. Die vind je onderaan in het (sub)menu Dossierbeheer.

 

 

3. Zoeker eRegistration Weigeringen

Net zoals je in het venster eRegistration feedback via de filter geweigerd, de (nog) geweigerde akten kunt overlopen (1 per 1) met de pijltjesknoppen,

is er nu ook een zoeker die je diezelfde geweigerde akten laat uitlijsten. Die zoeker vind je in het menu Zoekers -> zoekers Dossiers -> eRegistration Weigeringen

 

 

 

 

Aanpassingen aan de persoonsfiche

Bij het ingeven of wijzigen van een IBAN rekeningnummer wordt nu automatisch gecontroleerd of dat nummer al in een andere fiche voorkomt.

Met elke persoonsfiche kan je nu ook een website verbinden.
Daarvoor werd een knop toegevoegd waarmee je de website kunt openen. Eerst (of later) kan je m.b.v. Ctrl+Klik het adres van de website instellen (of wijzigen).
Is er nog geen website ingesteld, dan zie je een grijs Internet icoon, anders staat er een blauw icoon.

 

 

 

 

Welke hoedanigheden gaan mee in eDossier ?


Niet alle partijen uit je dossiers moeten ook in het eDossier worden geplaatst.
Nu kan je zelf aangeven welke hoedanigheden als te uploaden mogen aangevinkt worden in het venster ActaLibra eDossier.
Dat doe je via het beheer-venster Hoedanigheden (onder menu Dossierbeheer -> Randgegevens).

De hoedanigheden in je kantoor die nog nooit werden geüpload naar eRegistration, werden alvast standaard UIT gezet.
Zo nodig kan je (ActaLibra beheerder) dit terug AAN vinken.

 

 

 

 

Aanpassingen in modellen voor aktekostenberekening

Nieuwe modellen (op komst ...)

Momenteel leggen we nog de laatste hand aan een update die de volgende berekeningsmodellen automatisch bij u in ActaLibra zal toevoegen :

 1. Verklaring aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
 2. Verklaring verwerping nalatenschap
 3. Zorgvolmacht

Deze update zal zo gauw mogelijk afgewerkt, en zal automatisch in ActaLibra worden aangeboden [via het nieuwe update-systeem], en zal met een klik te installeren zijn.

 

Hypotheekkkosten [2017]

Bij de introductie van de nieuwe tarieven voor hypotheken begin 2017, zorgde een ActaLibra update voor extra lijnen in je modellen voor aktekostenberekening. Daarbij bleven ook de oude lijnen voor hypotheekkosten bestaan, omdat er op dat moment nog de twee tarieven van toepassing konden zijn. Nu is het moment gekomen om die oude tarieven uit de modellen te verwijderen. De in 2017 toegevoegde lijnen worden ontdaan van hun "[2017]" suffix.

De update naar versie 18 doet hiervoor het nodige. De HYP blokjes zullen er dan ongeveer zo uit zien :

 

Scheepshypotheek

In het model Ophef of Doorhaling wordt ook een lijn toegevoegd voor "Doorhaling scheepshypotheek".
In de bijhorende formule wordt gerefereerd naar :

 • een nieuwe akteconstante "HYP formaliteit scheepshypotheek" : 34 €
 • een extra schaal "minimum 34"

 

Doorhaling randmelding

In de modellen ALGEMEEN en OPHEF (en de Brusselse equivalenten), worden twee extra lijnen voorzien voor "Doorhaling randmelding".

 

Waalse registratie bouwgrond

Bij de (Brusselse en Waalse) notariskantoren die in hun modellen Verkoop, Verkoop BTW en Openbare verkoop nu al specifieke lijnen hebben voorzien voor de berekening van Waalse registratierechten, worden nu 4 extra schalen voorzien voor de berekening van Registratie bouwgrond.

 

IBGE/BIM-tarief

Indien dit nog niet was gebeurd (via eerdere quickfix) wordt het tarief op 36 € gebracht.

 

 

 

 

Extra Excel modellen voor afrekeningen en provisienota's

De huidige collectie is uitgebreid met de volgende Excel modellen:

 • Provisie verkoopdossier (1 AKB)
 • Provisie verkoopdossier (4 AKB) voor Verkoop + Krediet + Hypothecaire volmacht + eender welk type AKB
 • Provisie verkoopdossier BTW (1 AKB)
 • Provisie verkoopdossier BTW (4 AKB) voor verkoop btw + Krediet + Hypothecaire volmacht + eender welk type AKB
 • Afrekening Verkoper met Handlichting
 • Provisie Krediet-Hypothecaire volmacht (met afrekening verkoop van de confrater)

 

De volgende bestaande Excel modellen hebben een update gekregen:

 • Modellen voor Verkoop en Verkoop BTW zijn nu voorzien van de parameter "Meeneembaarheid"
 • Modellen voor Verkoop en Verkoop BTW zijn voorzien van de parameter "Abattement", maar deze dient voorlopig nog manueel aangevuld worden via het tabblad Params

 

Hieronder volgt de volledige lijst met beschikbare Excel modellen.

 • Afrekening Provisie (1 AKB)
 • Afrekening Provisie (4 AKB)
 • Afrekening Verkoper met Handlichting
 • Provisie Algemeen model (1 AKB)
 • Provisie Algemeen model (4 AKB)
 • Provisie Krediet-Handlichting
 • Provisie Krediet-Hypothecaire volmacht
 • Provisie verkoopdossier (1 AKB) (verkoop)
 • Provisie verkoopdossier (2 AKB) (verkoop + krediet)
 • Provisie verkoopdossier (3 AKB) (verkoop + krediet + hypothecaire volmacht)
 • Provisie verkoopdossier (4 AKB) (verkoop + krediet + hypothecaire volmacht + eender welk)
 • Provisie verkoopdossier BTW (1 AKB) (verkoop btw)
 • Provisie verkoopdossier BTW (2 AKB) (verkoop btw + krediet)
 • Provisie verkoopdossier BTW (3 AKB) (verkoop btw + krediet + hypothecaire volmacht)
 • Provisie verkoopdossier BTW (4 AKB) (verkoop btw + krediet + hypothecaire volmacht + eender welk)

 


Klik hier voor een volledige uitleg over het correct opmaken en gebruiken van Excel Provisiebrieven.
 

OPMERKING
Deze modellencollectie werd opgemaakt naar het model van FEDNOT.
 

Wie zelf aanpassingen wil maken aan deze Excel modellen,  kan  ze best in een aparte (sub)map opslaan (bv. T\Modellen\AKBMerge\XLS\Kantoor).  Het is niet uitgesloten dat we onze standaard-collectie op basis van feedback van klanten of FEDNOT nog aanpassen bij een volgende release.

Klik hier voor een volledige uitleg over het aanpassen en bijmaken van Excel modellen.

 

 

Nieuwe editie kadasterformulier - mei 2017

 • Het kadaster introduceert alweer een vernieuwde editie van het formulier "Form Nr. 434" voor de aanvraag van een kadastraal uittreksel (in PDF formaat).
  Op basis daarvan hebben we een nieuw mergebaar Word-model gemaakt, met Word-formuliervelden. Dit model vervangt het oude Word-model T:\MODELLEN\Formulieren SDP\Kadaster.doc.
  Er wordt één formulier per goed opgemaakt.
   
 • Vanaf 2017 werkt het kadaster (Opmetingen en waarderingen) met één centrale (nationale) boekhouding. Elke notaris heeft nu één (nationaal) klantnummer, en krijgt elke maand één samenvattende factuur om alle opzoekingen (ongeacht de provincie) te betalen op één enkele bankrekening. In het formulier Kadaster.doc is een mergeveld voorzien voor de lopende rekening. Op diezelfde plaats moet het nieuwe nationale klantnummer ingevuld worden.


  Het volstaat dus om de inhoud van de tekstblok KAD_REK_NR aan te passen. Wie dit nog niet heeft gedaan, kan deze tekstblok als volgt aanpassen :

 1. Open het venster van de tekstblokken via Menu>Documentenbeheer>Merge-systeem>Tekstblokken.
  Plaats de cursor in het veld "Unieke blok-code" en druk op Ctrl+F om de zoeker te starten.

   
 2. Typ in het veld Vergelijken met van de zoeker KAD_REK_NR in, en klik OK om deze tekstblok te zoeken, en te selecteren.
   
 3. In de tekstblok KAD_REK_NR verwijder je de inhoud van het veld Blokdefinitie en vul je het nieuwe klantnummer in dat je gekregen hebt van het Kadaster.
  Dit nieuwe klantennummer vind je terug op de factuur van het Kadaster van eind januari of begin februari.

   
 4. Sla je wijzigingen op met F9.

 

 

Diverse verbeteringen en aanpassingen

 • Globale planning

Wanneer voltooide taken in afgesloten dossiers de status "niet meer geldig" hebben, dan heeft dat geen invloed meer op de dringendheid en de vermelding van het dossier in de globale planning.
Voorheen kon dat er voor zorgen dat dossiers die niet zijn doorgegaan ten onrechte vooraan in het overzicht van dringende of te late dossiers werden getoond in de globale planning.

 

 • E-mail adressen kiezen

In het venster "Selectie e-mail adres" krijg je de partijen van een dossier nu ook opgesomd in dezelfde volgorde als in het dossier. Ook de breedte en volgorde van de 3 kolommen wordt bewaard.

Bij het kiezen van de bestemmeling voor een te verzenden e-mail, krijg je nu ook de e-mailadressen van contactpersonen van de partijen of correspondenten.

 

 • Standaardtekst onderwep e-mail vanuit persoonsfiche aanpassen

Wie vanuit een persoonsfiche een e-mail aanmaakt, krijgt als onderwerp een standaard vermelding te zien : "Bericht van kantoor x. "

Deze tekst is nu aanpasbaar via een softwareparameter (enkel beschikbaar voor wie administratorrechten heeft in ActaLibra). Programma > Menu > Basisgegevens > Instellingen > Softwareparameters> tabblad Studie: parameter email_subject_NL. Pas de tekst aan zoals gewenst en bewaar met F9.

 

 • eRegistration

Op het eRegistration venster in ActaLibra kan je (op het tabblad Feedback) een wachtende VLABEL lijn nu ook op status "(Niet opvolgen)" zetten door op de Negeer knop te klikken.

Ook omgekeerd, kan je met Ctrl-klik op dezelfde Negeer knop, de status terug plaatsen op "Wachten".

 

 • Venster Aktekostenblad

Onderaan het venster Aktekostenbladen staat nu ook een tabblad "Expeditie" waarmee je rechtstreeks het Expeditie-venster voor dit dossier kunt openen.

 

 • Bodemattesten Brussels Gewest

Voor het aanvragen van bodemattesten in het Brussels gewest zijn volgende websites gelinkt aan de betreffende taken :
NL: http://brusoil.environnement.brussels/nl/home/commandes.html
FR: http://brusoil.environnement.brussels/fr/home/commandes.html

 

 • Opzoekingen via webservices

Bij een opzoeking in het rijksregister wordt een busnummer met een "/" teken nu correct weergegeven.

Bij een opzoeking in ConsultImmo worden goederen met een aanhalingsteken in de kadasterinfo nu correct ingeladen.

De wachttijd op de webservice van ConsultImmo is verlengd naar 5 minuten.
Toch lukt het dikwijls nog steeds niet om de info igv opzoekingen met heel veel goederen binnen die 5 minuten te ontvangen. In dat geval zit er niets anders op dan de goederen met de hand toe te voegen aan het ActaLibra dossier.

Bij het opzoeken in het KBO van een in ActaLibra onbekende onderneming kan je nu ook een nieuwe fiche maken met een andere code-prefix. bv. V... ipv P...

 

 • ActaLibra Repertorium

Het probleem waardoor in het ActaLibra Repertorium af en toe de melding "Uitdrukking verwacht in plaats van niets" werd gegeven, is opgelost.

 

 • Klasseren van e-mail - Bericht naar Dossier

Bij Bericht naar Dossier wordt het emailadres of de naam van de afzender of bestemmelingen tussen aanhalingstekens getoond. Vanaf nu neemt ActaLibra die weg alvorens e-mailadres(sen) te bewaren in ActaLibra.
Bij installatie van versie 18 worden alle dergelijke gevallen in uw opgeslagen documentgegevens weggewerkt, waardoor u geen last meer ondervindt wanneer u een bij het verzenden van een e-mail dergelijke e-mailadressen als bestemmeling wilt gebruiken.

 

 • Pc's met schermen op 125%

Op Pc's met (een) scherm(en) met schaalvergroting van 125%, werd het Dataview venster soms verkeerd geschaald en/of geplaatst.
Ook andere dialoogvensters konden schalingsproblemen vertonen. Dat probleem werd verholpen.

 

 • Module CTI

De ActaLibra CTI module (telefonie intergratie) werd op verschillende vlakken aangepast en verbeterd, en er worden een pak minder gebeurtenissen gelogd.

 

 • Andere

  • Adobe Reader versie DC15 en DC17 worden nu ook als ondersteunde versie getoond in het overzicht Pc-park (in het menu Programma).
  • Soms kan een blokkerende fout optreden tussen verschillende gegevensverbindingen met de centrale Actalibra databank. Voorheen verscheen dan de melding : "De verbinding is bezig met de resultaten van een andere hstmt". Nu wordt in zo'n geval gemeld : "Fout bij het ophalen van de gevraagde gegevens. Sluit en heropen het venster om verder te kunnen."
   Je moet dus niet gans ActaLibra sluiten, maar enkel het actieve venster (Persoonsfiche of Dossierfiche of ...) even sluiten en heropenen.

 

 

 

 

ActaLibra Boekhouding

Afdruk factuur / creditnota

Is uw kantoor een vennootschap, dan wordt de factuur-afdruk nu automatisch aangevuld met het RPR-nummer van uw kantoor.
Bij een eerste maal opmaken van een factuur, stelt ActaLibra 1x de volgende vraag of uw RPR nr mag vermeld worden naast uw Btw-nr.

Op de afdruk van een Creditnota wordt geen melding meer geplaatst : "Reeds betaald" of "Betalen volgens gestructureerde mededeling".

 

 

Boeken van financiële uittreksels

Het openen van alle financiële journalen verloopt nu een pak sneller dan voorheen.
Ook blijf je tijdens het toevoegen van een bankverrichting alle andere lijnen in het uittreksel zien. (voorheen was dat niet zo)

In het venster voor het boeken van een financieel boekstuk, werden volgende wijzigingen aangebracht :

1.Onder de boekingslijnen krijg je voor de geselecteerde lijn nu ook het saldo voor en na bij deze verrichting getoond. Dat kan een cliëntsaldo of een dossiersaldo zijn. Bij een cliëntsaldo kan je eveneens de saldotoelichting zien / instellen.
Dat is nuttig bij uittreksels waarvoor alle verrichten automatisch via Coda-import werden geboekt. Wanneer je de verrichtingen overloopt, zie je direct het saldo (voor en na). Igv een cliëntsaldo kan je hier ook een saldo-toelichting instellen.
Zodra een boekstuk geventileerd is, verdwijnt deze saldo-info van het scherm.
 

2. Onderaan het venster, naast de knop Ventileer, staat nu een knop Historiek waarmee je, afhankelijk van het soort boeking voor de geselecteerde verrichting, met één klik de historiek van de cliënt, de leverancier of de algemene rekening opent.
 

3. De knop Eindstand werd verplaatst, en staat nu als kleine "=" knop bovenaan het venster, bij eindstand. Bij Coda uittreksels is deze knop niet beschikbaar.


 

4. Wanneer een verrichting in het uittreksel een afgepunte AK- of VK-factuur betreft, staat rechts van de toelichting (onderaan het venster) een nieuwe knop om direct de betreffende, afgepunte factuurboeking te openen.
[ook zo in bij Compensatieboekingen en Boekingen Cheques]
 

5. Voor elke verrichting in een bankuittreksel kan je nu bankrekeningnummer van de tegenpartij vermelden (of kiezen).


Wanneer je zo'n verrichting boekt op een cliënt of leverancier, kan je met de pin-knop (rechts van het bankrekeningnummer) het bankrekeningnummer direct inschrijven in de fiche van de persoon.
Wanneer de verrichting een rubriektransfer is, dan worden hier de rubriekrekeningnummers van de cliënt getoond, of kan je een nieuw rubriekrekeningnummer met de pin-knop direct in de cliëntfiche bewaren.
Is het rekeningnummer of het rubriekrekeningnummer al bewaard in de fiche van de cliënt, dan staat er een groen pinnetje.

Merk op : Sommigen hebben de gewoonte het bankrekeningnummer te vermelden in de extra commentaar van een financiële verrichting.
Dat is nu niet meer nodig, aangezien er een apart veld voor het bankrekeningnummer van de tegenpartij bestaat.

Bij installatie van versie 18, wordt dat nieuwe veld in alle vroeger geboekte verrichtingen automatisch opgevuld wanneer het veld commentaar ergens een bankrekeningnummer bevat.

Bij het afdrukken van de cliënthistoriek wordt bij elke financiële verrichting nu ook dat bankrekeningnummer van de tegenpartij vermeld (achteraan de omschrijving, tussen vierkante haakjes), tenzij dat nummer al in de commentaar voorkwam

 

6. Bij het afpunten van een te betalen ereloon, wordt de omschrijving van het afgepunte boekstuk nu overgenomen in uw geboekt bankuittreksel. Voordien bleef dat blanco.

 

 

Verrichting boeken op client (en dossier)

Wanneer je bij het toevoegen van een financiële verrichting kiest voor boeking op cliënt, is het de nieuwe Persoon-Dossier-Goed (PDG) zoeker waarmee je zoekt. Je krijgt dan niet enkel de clënten te zien, maar mogelijks ook andere personen / partijen. Zo nodig wordt een gekozen persoon nu automatisch geactiveerd als cliënt. De knop Nieuw zal je nu dus nog enkel nodig hebben om een nieuwe persoonsfiche te maken, en niet meer om personen te activeren als cliënt.

Wanneer je in de PDG-zoeker een persoon selecteert [blauwe lijn], zal die als cliënt voor deze verrichting worden voorgesteld.

Wanneer je echter een dossier selecteert [gele lijn] (of een goed [grijze lijn] in een dossier), dan wordt zowel de cliënt als het dossier in de te boeken verrichting overgenomen.
Je hoeft dan niet nogmaals naar het passende dossier te zoeken mocht je een ontvangen bedrag rechtstreeks op het betreffende dossier willen boeken.

 

 

Boeken van rubrieken

Bij het afpunten van een rubriektransfer wordt het rubriekrekeningnummer nu ook automatisch mee overgenomen uit de verrichting van de kantoor- of derdenrekening.
Je kan ook nog hier het gebruikte rubriekrekeningnummer via de pin-knop direct opslaan in de fiche van de cliënt.

 

Zodra je een tweede lijn in een zelfde rubriekuittreksel boekt, wordt de cliënt en het rubriekrekeningnummer automatisch overgenomen van de eerste lijn.

 

 

Betaling toevoegen aan banklijst met Kopie-knop

Om een betalingsopdrachten aan een banklijst toe te voegen kan je nu ook gebruik maken van een kopie functie.
Dat is vooral handig wanneer je meeerdere begunstigden (derden) wilt betalen, gekoppeld aan dezelfde cliënt.

Merk op: Om plaats te maken voor de nieuwe Kopie knop, werd de oude knop Controlelijst kleiner gemaakt (nu printer-icoon, links van de knop "op papier")

 

 

Creditnota's automatisch gegroepeerd in uw betalingsbestand

Het was eerder al mogelijk om ook creditnota's (CN's) mee op te nemen (af te punten) in een banklijst, maar met deze update zorgt ActaLibra automatisch voor de nodige groepering.

Bij het opmaken van het betalingsbestand worden die (positieve) CN-bedragen nu automatisch verrekend met de te betalen (negatieve) bedragen op voorwaarde dat er voldoende verschuldigde te betalen betalingen zijn voor eenzelfde begunstigde. Enkel waar nodig worden lijnen samengenomen. Zijn er bv. 3 betalingen à Vlabel (-10.000,00€ ; -14.000,00€ ; -3.000,00€) en 1 creditnota v. Vlabel (+300,00€) , dan zal die CN in mindering worden gebracht van de eerste betaling (-10.000,00€ + 300,00€ = -9.700,00€) waarbij de mededeling nu beide referenties zal vermelden. De overige twee betalingsopdrachten à Vlabel worden individueel, elk met hun eigen referentie, doorgestuurd.
Mocht de CN in dit voorbeeld +11.000,00€ bedragen, dan zou zal ActaLibra de eerste twee facturen samennemen met de CN en een betalingslijn voor (-10.000,00€ -14.000,00€ + 11.000,00€ =) -13.000,00€ doorsturen waarbij de mededeling nu drie referenties zal vermelden.

Omdat dit groeperen nu automatisch afgehandeld wordt, is bij het opmaken van het betalingsbestand geen aan te vinken optie meer om betalingen per begunstigde te groeperen.

Opmerking:
Soms is CN+FAC samen gelijk aan nul, waardoor er GEEN betaling hoeft te gebeuren, en dit dus NIET in het betalingsbestand mag komen. Daarom wordt dit niet toegelaten. Zo'n duo's moet je samen afpunten in een compensatieboeking.

 

 

Opmaken van het betalingsbestand - gewijzigde opties

Bij het opmaken van een te versturen betalingsbestand voor een banklijst, kan je nu (per bankrekening) aangeven hoe je de betalingen wilt vermeld zien op het uittreksel.

Zodra je je bankverrichtingen automatisch wilt boeken met behulp van de ActaLibra CODA module, is het aan te bevelen de eerste optie "Elke betaling apart vermelden" te kiezen. Meer informatie hierover vind je in de online handleiding van de Coda module.
Gebruik je geen Coda, dan mag je zonder twijfel voor de tweede optie gaan.

 

 

Betalingsopdracht verplaatsen van de ene naar een andere banklijst

Soms kan het voorkomen dat een uit te voeren betaling op een verkeerde banklijst (of verkeerde bank) werd geplaatst. Met de nieuwe knop Correctie kan je nu dat nu simpelweg oplossen, en de geselecteerde betalingsopdracht naar een andere bestaande of nieuwe banklijst overzetten.

Je kan een betaling ook nog verplaatsen wanneer de banklijst reeds in bestand staat. Dit werd zo voorzien omdat het kan gebeuren dat de bank een betaling in een doorgestuurde banklijst toch niet uitvoert (bv. omdat de rekening niet meer bestaat), en dan kan je deze ene betaling makkelijk isoleren uit de (deels) verwerkte banklijst. Bij verwerking via Coda kan dat ook het geval zijn. Zon scenario wordt in detail geschreven in de online documentatie van de Coda module.

 

Diverse correcties

 • Bij het boeken van werkelijke kosten werd in de vorige versie geen '...(f)' aanduding meer getoond wanneer de gekozen kostenplaats binnen het forfait valt.
  Dat is nu verholpen.

 

 

Teruggave gevraagd voor BTW-aangifte

Wanneer je in de Btw-aangifte in ActaLibra een teruggave vraagt [*], dan wordt dat nu ook automatisch zo in het door te sturen XML-bestand vermeld.

[*] : Informeer bij uw accountant wanneer en onder welke voorwaarden u zo'n teruggave vraagt... of niet.

 

 

 

Vernieuwd ActaLibra update systeem

Vanaf nu worden nieuwe versies van ActaLibra anders genummerd. Deze editie is versie 18.

Vanaf versie 18 werkt ActaLibra met een compleet vernieuwd updatesysteem.

 • Wanneer een update beschikbaar is sturen we geen e-mail meer. ActaLibra controleert zelf of er updates zijn.
 • Een of meerdere medewerkers / notarissen kunnen aangeduid zijn als 'updater'. De eerste die zich aanmeldt krijgt de eventuele update(s) te zien.
 • ActaLibra zorgt zelf voor de nodige downloads en plaats die op de juiste plek op uw server. Geen manuele downloads + uitvoeren + unzippen + toestaan ... etc meer.
 • Alles verloopt vanuit ActaLibra, via een eenvoudig Update venster.
 • Frequentere maar kleinere updates houden alle kantoren sneller up-to-date.
 • Timing/tijdstip van een update is beter af te stemmen op wijzigingen op e-Notariaat.
 • Geen andere werkwijze nodig wanneer je op een terminal server configuratie werkt.

Wat wordt er allemaal geüpdatet ?

 • nieuwe en aangepaste ActaLibra softwaremodules
 • formulieren (Ovam, Kadaster, ...) direct gebruiksklaar voor merge in ActaLibra
 • persoonsgegevens, zoals NOT-fiches bij wijzigingen of nieuwe associaties, etc...
 • tarieven, formules of berekening in aktekostenbladen
 • diverse gegevensaanpassingen (bv. in takenlijsten)

 

Het Update venster

Wanneer een gebruiker die ook als Updater staat aangeduid [zie volgende sectie] de module Studie of Boekhouding start, controleert ActaLibra zelf of er online updates beschikbaar zijn. Is dat het geval, dan verschijnt onderstaand venster.

Via de knop Start worden de aangegeven updates automatisch doorgevoerd. Behalve enkele minuten te wachten, hoef je verder niets te doen.
Meestal (maar niet meer standaard) krijg je na de update(s) een te verzenden e-mail te zien die je mag versturen naar de ActaLibra helpdesk. Via die feedback kan SDP volgen hoe de updates verlopen zijn en kunnen we ook beter anticiperen.

De verwerking van de updates duurt meestal maar enkele minuten, dus bevelen we aan toch steeds te starten wanneer ze worden aangeboden.

Wil je toch de update(s) nu even niet uit te voeren, klik dan op de knop Niet nu ...

Wanneer je jezelf niet in de rol van Updater ziet, en jij dus nooit updates zult uitvoeren, dan kan je de optie "Ik wens dit updates-venster nooit te krijgen" aan vinken. Dit venster wordt dan direct gesloten.

Ook via het Help-menu kan je eventueel beschikbare updates installeren door te klikken op "Controleer online op updates". [enkel mogelijk waneer je als Updater aangeduid bent]

Merk op : Om verwarring te vermijden staat de vroegere menuoptie "Updater..." nu vermeld als "ActaLibra op deze pc bijwerken". Dat moet doorgaans op alle pc's gebeuren nadat een update is geïnstalleerd, maar gebeurt ook automatisch wanneer een gebruiker zich onder Windows aanmeldt, of ActaLibra opnieuw start.

 

Wie is 'updater' ?

Bij de introductie van deze nieuwe versie worden alle gebruikers die als 'systeembeheerder' [kolom Adm] zijn aangeduid, ook als 'updater' ingesteld.
Je kan dat aanpassen via het venster Gebruikers en gebruiksrechten:

Er moet ten minste 1 gebruiker zijn waarvoor deze optie AAN is gezet. Die moet bovendien ook systeembeheerder zijn (vinkje in kolom Adm - van administrator).

Ook al zijn er verschillende gebruikers aangeduid als updater, zal het altijd maar één van hen zijn die het Update-venster te zien krijgt.

 

 

 

Updates van de gegevens

 • Zoals gewoonlijk worden de NOT fiches up to date gebracht op basis van de recentste data die we ontvingen van Fednot en o.b.v. feedback van alle ActaLibra kantoren 
 • Vanaf nu worden dergelijke aanpassingen (zoals benoemingen, eervolle ontslagen, wijzigingen m.b.t. associaties) ter beschikking gesteld zodra we daarvan op de hoogte zijn, en los van software-updates.

 

 

 

Vernieuwde digitale handtekening voor ActaLibra software en macro's

Alle ActaLibra software en macro's worden digitaal getekend met ons recent vernieuwd certificaat.
Indien gewijzigde macro's ook op uw Pc vervangen werden [hangt af van de Office versie die u gebruikt], wordt bij het eerste gebruik (bv. Bericht naar Dossier) een waarschuwing gegeven wanneer het nieuwe digitale certificaat nog niet als “Vertrouwde uitgever” is gekend. Het volstaat “Alle documenten van deze uitgever vertrouwen” aan te klikken, and you’re good to go.

Wil je toch eerst verifiëren of het wel degelijk om het juiste SDP certificaat gaat, klik dan eerst even op “Details van handtekening weergeven”, waar als naam “SDP N.V.” moet staan met een tijdstip van handtekening in of na augustus 2017. Als je nog verder doorklikt op “Certificaat weergeven” zie je dat het certificaat geldig is tot 21/08/2020.

 

 

Aanpassingen aan deze release

Updates 15/09/2017

Extra takenlijst VERWERPING/AANVAARDING SUCC OVV BOEDELBESCHRIJVING

De twee nieuwe dossier(sub)soorten "Verklaring aanvaarding voorrecht boedelbeschrijving", en "Verklaring verwerping nalatenschap" [zie updates 13/09/2017], worden nu ook gelinkt aan een nieuwe takenlijst "VERW./AANV. SUCC OVV BOEDELBESCHRIJVING".
Dat ziet er als volgt uit:

Bestaat het model “Opvragen gegevens erfgenamen” in uw ActaLibra documentmodellen, dan wordt dat hier gebruikt.
Zo niet, wordt zo'n nieuw brief-model aan uw collectie toegevoegd; onder “Brieven SDP\Klant”, of desnoods onder "Formulieren SDP", en gelinkt aan correspondent met hoedanigheid "erfgenaam" (als die bij u bestaat).

Heb je het model “Brief” in uw ActaLibra documentmodellen staan, dan worden de andere brief-taken daaraan gelinkt.
Zo niet, moet je voor die andere brieven telkens zelf een briefmodel kiezen uit de map T:\Modellen.

Bestaat het model “Opsturen expeditie (Klant)” in uw ActaLibra documentmodellen, dan wordt dat hier gebruikt.
Zo niet, moet je zelf een briefmodel kiezen uit de map T:\Modellen.

De taken "Machtiging vragen aan Vrederechter" en "Pro Fisco verklaring voor Vrederechter" zijn van toepassing indien één van de erfgenamen minderjarig of onbekwaam zijn.

De taak "Verzoek aktekosten te storten vóór verlijden akte" is enkel van toepassing bij verwerping van de nalatenschap.

Bij de voorbereiding van het eDossier in ActaLibra dient u te kiezen voor het aktetype "Diversen" onder de categorie "Diverse akte" (niet-onroerend)"

De taak "Dossier Notarieel Fonds indienen" is enkel van toepassing wanneer de nalatenschap < € 5.000,00

De taak "Inschrijving Centraal Erfregister" is al voorzien, maar niet als standaard taak omdat dit register nog niet in gebruik is genomen.

De taak “Dossier Notarieel Fonds indienen” hoef je enkel igv een dossier Verwerping te gebruiken.

de taak "Afschrift van akte verzenden naar cliënten" hoeft enkel in kader van verwerping successie.

 

Wil je liever twee aparte takenlijsten, doe dat dan als volgt :

1. Klik bovenaan op de ...-knop in de omschrijving van de nieuwe takenlijst, en pas de benaming aan zoals hier aangegeven:

Gebruik dan aub deze benaming: "VERKLARING AANVAARDING VOORRECHT BOEDELB" en "DÉCL D'ACC. SOUS BÉNÉFICE D'INVENTAIRE".
Enkel zo kunnen eventuele updates nog aanpassingen of uitbreidingen aanbrengen.

Klik OK, en bewaar met F9.
 

2. Kopieer deze takenlijst naar een nieuwe (tweede) editie:

Gebruik dan aub deze benaming: "VERKLARING VERWERPING NALATENSCHAP" en "DÉCL. DE RENONCIATION SUCCESSION".
Enkel zo kunnen eventuele updates nog aanpassingen of uitbreidingen aanbrengen.

Klik Dupliceer bestaande lijst.

Vink "in gebruik" AAN, en bewaar.
 

3. Pas beide taaklijsten aan waar gewenst

Zet taken al dan niet standaard, of verwijder taken.
Zo zou je bv. de taak “Dossier Notarieel Fonds indienen” kunnen schrappen uit de lijst "VERKLARING AANVAARDING VOORRECHT BOEDELB".
 

4. Pas de standaard taaklijst aan voor de dossier(sub)soort "Verklaring verwerping nalatenschap"

In het venster Dossiersoorten (onder menu Dossierbeheer --> Randgegevens), kies je voor de dossier(sub)soort "Verklaring verwerping nalatenschap" als nieuwe standaard takenlijst "VERKLARING VERWERPING NALATENSCHAP" uit de keuzelijst.

 

Andere correcties

 • Bij het bewaren van een nieuw bankrekeningnummer vanuit het boeken van financieel boekstuk (bank, compensatie), kwam je steeds op de het tabblad met de rubriekrekeningnummers uit.
  Dat ongemak is nu verholpen.
  Enkel wanneer het een rubriektransfer of boeking van een rubriekuittreksel betreft, kom je nu eerst op dat tabblad.
   
 • Bij het instellen van een saldo-toelichting voor het client- of rubrieksaldo werd dat niet altijd doorgeschreven, en kwam het dus ook niet op de historiek of in het venster toelichtingen bij cliëntsaldi. Dat is nu hersteld.
   
 • De PDG-zoeker (Personen/Dossiers/Goederen) leverde standaard geen gegevens over dossiers waarvan de akte meer dan 18 maanden geleden verleden werd, noch over dossiers die meer dan 4 jaar geleden geopend werden.
  Vanaf deze update wordt die termijn voor de aktedatum naar 36 maanden gebracht.
  Bovendien, zodra je ook zoekt op dossierspecifieke kenmerken (zoals aktedatum, dossiercode, omschrijving, repertoriumnummer, archiefnummer) valt die tijds-beperking volledig weg, en kan je dus ook elk oud dossier terugvinden.
   
 • Sedert een recente update werd bij het aanklikken van de Outlook-knop, rechtsboven de persoonsfiche, de persoonsreferentie niet meer automatisch meegenomen op het Windows klembord.
  Dat probleem is nu verholpen.

 

 

Updates 12/09/2017

Nieuwe akte-types
Verklaring aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving / Déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire
Verklaring verwerping nalatenschap / Déclaration de renonciation succession
Zorgvolmacht / Mandat extrajudiciaire

Voor deze nieuwe aktetypes worden door de update van 13/09/2017 automatisch volgende zaken toegevoegd :

1/ Extra dossiersubsoorten

In de dossiersoort “Erfenis” / “Succession” worden deze twee dossiersubsoorten toegevoegd :

 • Verklaring aanvaarding voorrecht boedelb / Décl d'acc. sous bénéfice d'inventaire :
  gekoppeld met het nieuwe AKB-model “VAVBOED
   
 • Verklaring verwerping nalatenschap / Décl. de renonciation succession
  gekoppeld met het nieuwe AKB-model “VVNAL"
   

In de dossiersoort “Volmacht” / “Procuration” wordt één extra dossiersubsoort toegevoegd:

 • Zorgvolmacht / Mandat extrajudiciaire
  gekoppeld met het nieuwe AKB-model “ZORGVOLM

 

 

2/ nieuwe akteberekeningsmodellen

2.1./ AKB-model ZORGVOLM

Dit model wordt gemaakt op basis van uw AKB-model VOLM (Volmacht), maar met 2 verschillen:

 • bedrag erelonen : verwijst naar constante Ereloon zorgvolmacht (84,78€) i.p.v. Ereloon vast bedrag
 • De formule voor het forfait aktekosten is F371,90  i.p.v. F120

Opm: Code voor deze AKB-modellen in Wallonië: MANEXJUD; Brusselse code: BXL-MEJU

 

2.2./ AKB-model VAVBOED (Verklaring Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving)

Dit model wordt gemaakt op basis van uw AKB-model ERFOPVLG (Akte van erfopvolging)

 

Opm: Code voor deze AKB-modellen in Wallonië: DECACSBI; Brusselse code: BXL-DABI

 

2.3./ AKB-model VVNAL (Verklaring Verwerping Nalatenschap)

Dit model wordt gemaakt op basis van een kopie van uw model VAVBOED.

Wanneer het geen kosteloze verklaring is, kan je de standaardinstellingen uit het model laten staan.
Er is dan wel degelijk sprake van Erelonen, Vast recht, Uw aktekosten en ROG.

 

Is er wel sprake van een kosteloze verklaring, dan past u het AKB als volgt aan :

 • Registratie vast recht op 0
 • ROG op 0
 • Zet aantal bij Vordering notarieel fonds op 1
 • Zorg ervoor dat "Aktekosten kostenloze vewerping" als eerste forfait-lijn staat in het blokje Aktekosten. Dat doe je via de verplaats-knop (blauwe pijl) onderaan.

Merk op dat het totaal van het AKB in dit geval op -0.01€ uitkomt. Dat heeft te maken met de rekenregels voor Btw. Immers 21% Btw op een excl. bedrag van 82,64€ bedraagt 17,35€, wat een totaal van 99,99€ incl. Btw oplevert.
Wanneer je dan zo'n dossier afsluit, moet je die ene cent nog weg compenseren om de cliënt op nul te krijgen.

 

2.4./ Omwille van de nieuwigheden wordt ook uw model ERFOPVLG (Erfopvolging) nog als volgt gewijzigd:

 • 2 extra lijnen in Erelonen
 • 2 extra lijnen voor Aktekosten
 • extra blokje Publ. BS natuurlijk persoon : overgenomen uit uw AKB-model HUWWIJZ

 

3/ Opmerkingen

Voor de nieuwe modellen VAVBOED en VVNAL, is het ROG 7,5€, behalve als het kosteloos is; Dan moet je het ROG zelf op 0,00€ zetten.

Voor deze nieuwe AKB-modellen zijn er 4 extra akteconstanten voorzien:

 • Ereloon zorgvolmacht / Hon. mandat extrajudiciaire : 84,78 €
 • Ereloon verklaring boedelbeschr. / Honoraires décl. inventaire : 8,55 €
 • Ereloon verklaring verwerping nal. / Honoraire décl. rénonc. succ. : 8,55 €
 • Vordering notarieel fonds verwerping nal / Fonds notarial rénonc. succ. : -100,00 €

 

 

Zoeker voor aktekostenbladen

De zoeker voor aktekostenbladen toont nu standaard 2x een selectie op Aktedatum, waardoor je sneller kan zoeken van - tot.

 

PDG-Zoeker (Pesrsonen/Dossiers/Goederen) - zoeken op RRnr

De PDG-zoeker werkt i.g.v. selectie op rijksregisternummer nu met "Begint met".
Zo kan je ook igv een onvolledig RRnr (zoal bv. via de als volgt ingetypte geboortedatum '65.06.22') toch de gezochte persoon terugvinden.

 

Banklijst - al dan niet gegroepeerde vermelding op uittreksel

Voor elke bank waarvoor je (nog) niet met Coda-bestanden werkt voor het boeken van uittreksels, wordt standaard ingesteld om alle verwerkte betalingen als één vermelding op het uittreksel te laten zetten.
Het is immers pas wanneer je met Coda van start gaat dat het nuttig wordt om alle verrichtingen appart vermeld te hebben staan.

 

 

Updates 08/09/2017

Boekhouding - Gebruik van de PDG Zoeker

Bij het boeken in de boekhouding wordt de zoeker Personen-Dossiers-Goederen enkel nog standaard gebruikt i.g.v. Boekingen Kas/Bank. Bij het boeken van Compensaties of Rubrieken wordt standaard de 'gewone' cliënt-zoeker gebruikt.
Je kan dat eventueel anders instellen via het menu Programma -> Instellingen ->

[Tfjnlfis]
UsePDGFinder=J
UsePDGFinderRubriek=N
UsePDGFinderCompen=N
 

Ingave van een financieel uittreksel

Bij ingave van een verrichting op cliënt, staat de cursor nu standaard op het veld naam van de cliënt.
Wil je liever dat de cursor standaard op het veld code staat (zoals het vroeger was), dan kan je dat instellen via het menu Programma -> Instellingen ->

[Tfjnlfis]
ClientBoekenStartOpCode=J

 

CODA - aanpassingen

 • verrichting "Storting van cash aan terminal" ondersteund : de Coda-verwerking herkent nu ook de verrichting "Geldstorting aan automaat: uit KAS", en boekt die standaard op rekening geldbewegingen (580000).
 •  fout bestandsformaat : wanneer een als Coda-bestand te verwerken bestand een verkeerd bestandsformaat heeft, dan wordt het nu door de verwerking verplaatst naar de submap "FormatError"
 • Rubriektransfers : soms komen Rubriek-transfers binnen met een interne coda-verrichtingscode "00000000". Die verrichtingen worden nu ook verder bekeken om te zien of het rubriek-transfers zijn.
 • Geen dubbele bestandsverwerking : wanneer een Coda-bestand dubbel wordt gedownload, zal dat automatisch door de Coda-verwerking worden gedetecteerd en wordt het dubbele bestand verplaatst.