ActaLibra Update 1 januari 2018 - build 123

Dit zijn de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 1 januari 2018 :

Documentatie ivm voorgaande updates, vind je via deze link.

 

 

Aangepaste tarieven hypotheekkantoren

De forfaits voor aflevering van hypothecaire formaliteiten en inlichtingen werden geïndexeerd vanaf 1 jan 2018. (zie artikel op e-Notariaat). Daarom worden volgende aanpassingen aangebracht in ActaLibra :

In de schaal "HYP retributie inschrijving" werden de bedragen voor hypothecaire inschrijvingen aangepast naar resp. 220€ en 950€ :

De constanten voor hypothecaire overschrijvingen en doorhalingen werden aangepast naar resp. 230€ en 285€.

De retributiekost voor inlichtingen kan je op het AKB instellen via het ... knopje in de kolom Bedrag. Daar worden nu de nieuwe tarieven gehanteerd.

 

Wat met bestaande AKBs voor akten die pas in 2018 zullen geregistreerd worden

Wanneer een akte nog niet verleden is, en je had er al eerder een AKB voor opgemaakt met daarin nog de oude tarieven voor hypothecaire formaliteiten, dan krijg je bij het openen van zo'n AKB automatisch een melding bovenaan de berekening.

In dit voorbeeld zie je nog de oude hypothecaire tarieven in het AKB staan.

Rechts in het blauwe kader waarin dit wordt gemeld, staat een knop Bijwerken.
Wanneer je muiscursor daarboven houdt, krijg je alvast in het gele tip-venster te zien welke kosten en welke bedragen zullen bijgewerkt worden.

Klik op Bijwerken, en bevestig deze vraag :

Automatisch werden alle betrokken bedragen en totalen bijgewerkt. Het resultaat van dit voorbeeld zie je hier.

Merk op dat eventueel manueel vast gepinde bedragen (kolom V aangevinkt) niet worden bijgewerkt.
Ook wanneer er al een werkelijke kost geboekt is (bv. voor een reeds betaalde hypotheekstaat) worden de bedragen op die lijn niet bijgewerkt.

 

 

 

Andere berekeningswijze abattement en registratierechten

Schenking- en registratierechten Wallonië

Met de invoering van het decreet van 13 december 2017 van het Waals Gewest, houdende diverse fiscale wijzigingen, worden in ActaLibra volgende aanpassingen aangebracht:

 • Gewijzigde schaal "Schenking WAL-rechte lijn-voordeeltarief" (FR: "Donation WAL - ligne directe -tarif préf")
 • Verkoop op lijfrente (vente en viager)
  Tarief voor de berekening van de registratierechten op een verkoop op lijfrente in Wallonië wordt gewijzigd naar 6%.
   
 • De afschaffing van het tarief voor registratierechten Wallonië van 15%

 

 

Berekeningswijze voor abattementen

Vanaf 1 januari 2018 worden in het Brusselse gewest en het Waals gewest nieuwe abattementen ingevoerd voor de berekening van registratierechten. (zie artikels op e-Notariaat)

Voorheen werd in ActaLibra het bedrag waarop het abattament werd berekend, via een constante in de kolom Bedrag in het kostenblad geplaatst. Omdat er er nu opnieuw bijkomende basisbedragen zijn voor de berekenig van het abattement in de verschillende gewesten, zou deze werkwijze vereisen om nog meer verschillende lijnen in uw AKBs toe te voegen voor de berekening van de registratierechten. Dat zou de kostenbladen steeds onoverzichtelijker maken, en ook moeilijker zijn om aan te geven wat er bij de berekening mee speelt.
Daarom hebben we wat het abattement betreft, de gebruikswijze in ActaLibra aangepast. Dus ook voor het Vlaamse abattement is de wijze waarop u dat aangeeft gewijzigd.

In de AKB-modellen waarin sprake is van abattement voor de berekening van de registratierechten (Algemeen, Verkoop, Openbare verkoop, Verkoop Btw), werd net onder de parameter Abattement Ja/Nee, nu ook een nieuwe parameter Abattement op toegevoegd.

Is er abattement van toepassing, dan moet je zoals steeds de parameter Abattement Ja/Nee op 1 zetten, en voor de parameter Abattement op kan je via een keuzelijst aanduiden op welk bedrag het abattement moet worden berekend.
De keuzelijst bevat momenteel alle mogelijkheden van de drie gewesten.

Bij deze herschikking werden ook alle betrokken formules aangepast om gebruik te maken van deze nieuwe parameter. Op de berekeningslijnen in uw aktekostenblad wordt ook geen 15.000,00 meer vermeld in de kolom Bedrag. En net zoals je voorheen al deed, volstaat het om in de kolom Aantal een cijfer 1 te typen, en de formule doet zijn werk. Onderstaand voorbeeld voor abattement Vlaanderen, maar dit werkt net zo voor de registratieerechten voor Brussel of Wallonië.

 

 

 

 

Repertoriumnummering voor eRegistration met jaarprefix en slash [optioneel]

Situering

Momenteel worden overheen alle ActaLibra kantoren verschillende systemen van repertoriumnummering gehanteerd :

[A] Zo zijn er kantoren die werken met een over de jaren heen doorlopende nummering; bv. 12547, 12548, …
[B] Anderen werken met een jaarprefix van 3 cijfers, en een volgnummer van 3 of 4 cijfers; bv. 217001, 217002, … of 2170001, 2170002, ...
[C] Nog anderen werken met een jaarprefix van 4 cijfers, en een volgnummer van 3 of 4 cijfers; bv. 2017001, 2017002, … of 20170001, 20170002, …

Dit (intern) ActaLibra repertoriumnummer werd tot nu toe ongewijzigd doorgegeven naar eRegistration en naar de registratie- en hypotheekkantoren en Vlabel. Daar heeft men wel wat moeite om al die verschillende schrijfwijzen vlot uiteen te houden en correct te verwerken.
Op vraag van de administratie van de patrimoniumdocumentatie is in ActaLibra nu de mogelijkheid voorzien om vanaf 1 januari 2018 tegemoet te komen aan dit probleem, en u de mogelijkheid te bieden om  - los van uw eigen (interne) repertoriumnummering - bij het versturen van de meta-gegevens naar eRegistration, het repertoriumnummer te laten voorafgaan door het jaartal in 4 cijfers gevolgd door een slash en het volgnummer. bv. voor :

A/ 2018/12549
B/ of C/  2018/001 of 2018/0001

 

Geen verplichting

Omdat er geen wettelijke basis is die u verplicht iets te veranderen aan de schrijfwijze van uw repertoriumnummers, laten we u uiteraard ook de mogelijkheid om niets te veranderen.

Wanneer u via onze online bevraging aan alle ActaLibra notarissen antwoordde liever niets te willen veranderen, zal deze softwareupdate uw huidige instellingen behouden, ook voor akten vanaf 2018. De rest van deze uitleg over de repertoriumnummering hoeft u dan ook niet per se verder te lezen.

 

Opties in detail

Los van de keuze die u nu maakt, blijven de repertoriumnummers tot eind 2017 onveranderd. Het optionele wijzigingen gelden enkel voor de repertoriumnummers vanaf 2018 die u een andere samenstelling en/of weergave kunt geven.
De opties die u (vanaf 2018) heeft zijn :

OPTIE 1 : bepaal de samenstelling van uw repertoriumnummers vanaf 2018 (doorlopende nummering, of met een jaarprefix)

OPTIE 2 : opteren om de repertoriumnummers die je doorstuurt naar eRegistration vormgeven met een jaartal van 4 cijfers, een slash en het volgnummer

OPTIE 3 : opteren om repertoriumnummers (vanaf 2018) ook in ActaLibra te tonen met een vaste jaarprefix van 4 en een slash, m.a.w. net zoals het naar eRegistration wordt gestuurd.

 

Hoe stelt u deze opties in ?

Ja kan dit instellen via de knop Kenmerken, links onderaan het ActaLibra repertorium (menu Dossierbeheer -> Repertorium).


Daar zie je nu naast de instellingen voor repertoriumnummering tot 31 dec 2017 ook die vanaf 1 jan 2018.
Met de bovenste instelling geef je aan hoe uw (interne) repertoriumnummers in ActaLibra worden samengesteld.

 

Optie 1 : uw interne manier van nummeren

OPGELET !!
Normaal gezien zal u DEZE INSTELLING ONGEWIJZIGD LATEN ...
U moet dus NIET naar een (interne) nummering met prefix van 4 cijfers overschakelen om toch met een slash-weergave (voor eRegistration) te kunnen werken. Daarvoor is er optie 2.
 

optie 1 A/ : Uw RepNrs worden over de jaren heen doorlopend genummerd

Voorbeeld wanneer u intern werkt met een over de jaren heen doorlopende nummering [A], geef je dat aan met de keuzeoptie "(Geen JaarPrefix)"


 

optie 1 B/ : Uw RepNrs bestaan uit JaarPrefix+Volgnummer

Voorbeeld wanneer u intern werkt met een jaarprefix [B], geef je dat aan met de keuzeoptie "218" of "2018".


 

In alle gevallen bijft uw manier van nummering standaard ongewijzigd. Zeker de kantoren die met een doorlopende nummering werken moeten dit best niet aanpassen.
Maar werkt je nu al met interne nummers met een jaarnummer van 3 cijfers, en zou je nu liever een jaarnummer van 4 cijfers hanteren, dan kan je deze instelling (Optie 1) hier wijzigen.
Twijfel je, bel dan gerust eerst naar de ActaLibra helpdesk, en wacht nog even met het toekennen van repertoriumnummer in 2018.

 

BELANGRIJK :
Een eventuele wijziging van de manier van samenstellen van uw repertoriumnummers vanaf 2018, moet gebeuren vóór je de eerste akte in 2018 een repertoriumnummer toekent.
Ben je te laat, en wil je alsnog iets veranderen, neem dan zo snel mogelijk contact met de ActaLibra helpdesk.

 

OPMERKING :
Als je andere wijzigingen wilt doen, zoals het overstappen van een doorlopende nummering naar een jaarnummering, dan kan je best de ActaLibra helpdesk contacteren om u hierbij te assisteren.

 

 

Optie 2 : naar eRegistration met JaarPrefix en /

Dit is de nieuwe optie waarmee u tegemoet komt aan de vraag van de patrimoniumdiensten om uw repertoriumnummers naar eRegistration door te sturen met een vaste jaarprefix van 4 cijfers een slash en uw volgnummer, bv. 2018/0001 of 2018/12549.
Door deze optie "naar eRegistration met JaarPrefix en /" aan te vinken zet ActaLibra de repertoriumnummers vanaf dan automatisch zo in uw ActaLibra eDossier, klaar voor verzending naar eRegistration.

Voorbeeld wanneer u intern werkt met een over de jaren heen doorlopende nummering [A]


In dit voorbeeld werkt men intern met doorlopende repertoriumnummers 32192, 32193, ... , maar worden die toch als 2018/32192, 2018/32193 doorgegeven aan eRegistration.

 

Voorbeeld wanneer u intern werkt met een jaarprefix [B]

In dit voorbeeld werkt men voor de interne nummering met een jaarprefix van 3 cijfers, zoals 2180001, 2180002, ... , maar worden repertoriumnummers toch als 2018/0001, 2018/0002 (dus met jaarprefix van 4 cijfers + slash) doorgegeven aan eRegistration.

 

Deze optie wordt standaard AAN gezet wanneer u :

 1. via de online bevraging geantwoord hebt dat u akkoord bent om voor eRegistration deze opmaak met slash te hanteren.
 2. of wanneer u nu al met een jaarprefix werkt, van 3 of 4 cijfers, tenzij u via de online bevraging geantwoord hebt dat u niet akkoord bent een slash te willen hanteren voor eRegistration.

BELANGRIJK :
Zoals ook aangeven door het gele waarschuwingsteken (en de waarschuwingstekst), moet u dan ook uw repertoriumnummer op die zelfde manier noteren op het afschrift/uitgifte die mee wordt gestuurd naar de patrimoniumdiensten.
Zo niet, riskeert u dat de verzending wordt geweigerd.

U kunt deze optie ook later nog aan zetten, ook al stuurde u al akten naar eRegistration zonder slash /.

 

Het effect van deze optie AAN te zetten is te zien op de volgende plaatsen :

 1. in het eDossier (voor eRegistration)

   
 2. in de relaastekst bij opmaak van een afschrift 

   
 3. bij merge van het veld %repertoriumnummer in documenten
   
 4. In het ActaLibra repertorium, op voorwaarde dat u ook volledige nummers weergeeft in uw repertorium (= optie 2018/0001, 2018/0002, ... in de keuzelijst "Weergave RepNr in het Repertorium")
  Het effect ziet u steeds in het voorbeeld onderaan het instellingen-venster in de kolom RepNr. Dat moet zo overeenstemmen omdat uw repertorium ook door het registratiekantoor wordt nagezien.

  ActaLibra plaatst automatisch een spatie acher de slash. Hierdoor wordt het nummer gesplitst over twee lijnen, hetgeen een stuk leesbaarder is.
  Als in de Word-editie van uw repertorium de kolom RepNr breder was gemaakt, zal dit wellicht op 1 lijn komen te staan. Je kan in dat geval zo je wenst die kolom terug smaller maken.
   

Verder merkt u in ActaLibra niets van deze optie en blijven uw repertoriumnummers overal getoond zonder slash en zoals u ze zelf nummert. Wilt u dat toch ook anders, zie dan verder onder Optie 3.
 

 

Optie 3 : JaarPrefix en / ook in ActaLibra tonen

Wanneer u al opteerde voor het gebruik van een slash / in de repertoriumnummering bestemd voor eRegistration, dan wilt u dat misschien liever ook overal in ActaLibra zo zien staan.
In dat geval volstaat het deze nieuwe optie "JaarPrefix en / ook in ActaLibra tonen" eveneens aan te vinken.

Je kan deze optie enkel gebruiken indien je ook voor Optie 2 koos.
Je kan deze optie gelijk wanneer aan of terug af zetten.

Hiermee verander je niets aan de interne nummering. Enkel de weergave van repertoriumnummers in ActaLibra loopt dan gelijk met de zgn. eRegistration-opmaak.
Repertoriumnummers worden dan in de eRegistration-opmaak getoond in de dossierfiche, het AKB, het expeditievenster, lijsten en rapporten, zoekers, ...

bv.

Ook op de dossierfiche wordt het repertoriumnummer dan in eRegistratie-formaat getoond. Maar wanneer u de cursor in het tekstvakje plaatst, schakelt ActaLibra van weergave-formaat naar editeer-formaat, en dan ziet u op dat moment het interne nummer weergegeven worden. Pas wanneer je dat tekstvakje verlaat (bv. met Tab), krijg je opnieuw het eRegistratie-formaat te zien.

 

Handig(er) intypen of zoeken naar een repertoriumnummer

Als extraatje bij deze nieuwe mogelijkheden met repertoriumnummers, kan je in ActaLibra nu gemakkelijker een repertoriumnummer intypen of zoeken

Ja kan dat nu intypen als "jaar slash nummer". Typ je bv. 18/1 of 2018/1 of 218/1 , dan zet ActaLibra dat automatisch om naar 2180001 of 2018001 of 20180001, naargelang de instellingen voor 2018.
Typ je 17/321 of 2017/321 dan maakt ActaLibra er 2170321 of 20170321 of 217321 van, naargelang de instellingen tot eind 2017.

Je hoeft dus niet zelf te weten welk het formaat was voor welk jaar. ActaLibra zet dat zelf correct om.

Dat komt dus van pas bij het zoeken, bij het intypen van selecties van-tot repertoriumnummers voor lijsten of rapporten.

 

 

 

 

Diverse verbeteringen

Bijgewerkte fiches voor notarissen en associaties

Zoals steeds in updates worden de fiches voor notarissen en associaties geactualiseerd.

 

Contactgegevens voor diensten Grossen bij banken

Voor uw fiches van banken (ttz. de hoofdzetels, waarbij u het ondernemingsnummer hebt ingesteld), werden nu extra e-mail-contacten toegevoegd voor het vlot kunnen versturen van de post-akte documenten naar de dienst Grosse.
Deze e-mailadressen (lijst via Fednot) zijn vlot beschikbaar wanneer u een mail verstuurt vanuit een dossier (bv. een krediet) waarvoor de betreffende bank (hoofdzetel) als partij is gekoppeld aan dat dossier :

 

 

Aanpassingen in de module Boekhouding

 • Automatisch zoeken ...
  Zowel bij het boeken van financiële boekstukken (bank, Compen, ...) als bij ingave van betalingen via banklijsten, wordt nu opnieuw automatisch gezocht wanneer je een deel van een naam, rekeningnummer, etc. opgeeft.
  Enige uitzondering is de speciale PDG-zoeker voor het kiezen of toewijzen van een cliënt aan een bankverrichting.
   
 • Bij het bewaren van een verkoop-boekstuk wordt nu extra gecontroleerd. Intracommunautair kan niet gecombineerd worden met een BE-btwnummer.
   
 • Onderaan de factuurafdruk kan nu een eigen (vrije) mededeling worden voorzien. Die kan ingesteld worden via de factuur-instellingen-knop (vanop afdruk-venster), waar je volgende instellingen vindt :
VrijeMededeling_LabelNL=binnen BTW-eenheid
VrijeMededeling_LabelFR=dans Unité TVA
VrijeMededeling_MeldingNL=buiten BTW toepassingsgebied ingevolge BTW eenheid
VrijeMededeling_MentionFR=Opération hors champ - Unité TVA
VrijeMededeling_bold=N
VrijeMededeling_Rood=N

Door deze instellingen zo te voorzien, krijg je onderaan het venster voor factuur-adruk deze optie :

Wat dan zo op de afdruk komt te staan :

 

 • Wanneer bij het boeken van een bankverrichting op een cliënt zijn saldo op 0,00 zou komen, en er blijkt nog een toelichting bij het voorgaande saldo te staan, dan wordt de vraag gesteld om die toelichting te wissen.
  Die vraag werd evenwel herhaaldelijk gesteld, ook al antwoordde men Ja of Nee. Dat ongemak is nu verholpen.
   
 • Bij het verwerken van Coda-bestanden worden nu een aantal foutsituaties en enkele van de standaard afwijkende vermeldingen van bepaalde banken beter opgevangen.
   
 • Gestructureerde mededelingen voor betalingen aan Vlabel, worden nu steeds in de juiste opmaak doorgestuurd met uw betalingsbestanden. Daardoor kan Vlabel die vlotter verwerken.

 

 

 

Last minute correcties na 1 januari 2018

Update_20180122 (23 jan 2018)

 • Voor het pandregister is het (echt) bankrekeningnummer voor het storten van provisies nu gekend, en wordt het bij deze update ingeschreven in de fiche PANDREG of REGGAGES.
   
 • Na de invoering van de nieuwe manier om het abattement aan te geven in een AKB, zal ActaLibra nu ook het standaard "abattement op" van uw eigen gewest voorstellen. Ligt uw kantoor in Vlaanderen, dan zal deze nieuwe parameter standaard 15.000,00€ zijn, voor kantoren in Wallonië standaard 20.000,00€ en voor kantoren in het Brussels gewest 175.000,00€.
  U moet wel nog zelf aangeven of er sprake is van abattement via de parameter Abattement J of N [waarde 1 = van toepassing]. Slechts wanneer het abattement in een ander gewest dan het uwe van toepassing is, zal je ook als parameter "Abattement op" aan andere waarde moeten kiezen.
   
 • Ook de volgorde van de AKB-parameters wordt (waar nodig) door deze update hersteld.
   
 • correctie van enkele koppelingen tussen gemeenten en kantoortype RVK (rechtbank van koophandel) .
   
 • Allerlei fiche-updates , o.a.
  correcties benaming : Bossuyt & Lecluyse notarisvennootschap BV ovv BVBA / Andrée Verelst & Bénédicte Boes BVBA / Frédéric BAUWENS Notarisvennootschap BV BVBA / DEVOS, TURPYN, MULLIE & VOET NOTARISSENASSOCIATIE BV BVBA
  adreswijziging : REUL Vincent
  kantoorrekening voor notaris D'Hollander
  ex associatie Michel COËME &  Anne MICHEL;
  BTW nr. voor Michel COËME, Anne MICHEL & Manon DEPREZ / voor Sébastien Dupuis, notaire SPRL

 

 

Update_20180117 (17 jan 2018)

 • In deze update worden een reeks extra voorzieningen aangebracht in ActaLibra m.b.t. het Nationale Pandregister.
  Via deze link vind je hierover de nodige documentatie
   
 • module Scan & Document Center : Klasseren o.b.v. een repertoriumnummer
  Zoeken naar een dossier via het rep-nr kan nu ook met de slash-notatie; bv. "R 18/1" zoekt het dossier met repertoriumnummer 2180001 of 20180001.
   
 • Allerlei fiche-updates , o.a.
  Verhuis kantoren van MERTENS Michaël, VERHAEGHE Jessica, Registratie Asse ;
  Email voor Dusselier Hélène, teams invordering;
  Instelling Btwnr. Edouard Jacmin & Gaëtan Quenon, Vroninks, Ricker & Weyts, Van Cauwenberghe & Goesaert
  Alle fiches RVK* kregen zelfde bankrekeningnummer, nl. dat van het B.S. 

 

 

Update_20180110 (10 jan 2018)

 • Bij het mergen van een dossierreferentie kon het gebeuren een niet toegekend repertoriumnummer als $ of # werd weergegeven.
  Dat is nu zoals voorheen terug 0. Daarmee wordt nu ook het tekstblok "KANTOOR_REFERENTIE" opnieuw correct opgemaakt.
   
 • In de module Boekhouding kunnen kwartaalaangevers in de Btw-aangifte nu ook btw-vak 91 gebruiken bij de aangifte van het 4de kwartaal.
  Voordien was dit enkel toegelaten voor maandaangevers.
   
 • Bij het synchroniseren van de eRegistration feedback, kon het gebeuren dat ActaLibra de feedback niet kon terugkoppelen naar de juiste akte in ActaLibra. Vooral wanneer men online met de hand akten toegevoegde, of men online de schrijfwijze van repertoriumnummers had gewijzigd. Daardoor leek het erop dat bepaalde feedback niet werd ontvangen.
  Nu is de synchronisatie verbeterd, en wordt dergelijke feedback nu wel ingeschreven. Na deze update wordt alle feedback vanaf 1 nov 2017 eens opnieuw bekeken, en wordt eventueel ontbrekende feedback bij een volgende Sync alsnog opgehaald.
   
 • Allerlei fiche-updates (o.a. kantoren van Bossuyt & Lecluyse, Holvoet Filip, Verhaert Ellen, Van Bael & Dierickx, D'Hollander Stéphane, Van Nuffel & Siffert)
   

Met deze update van 10 jan moeten ook de modules Boekhouding en Dataview vervangen worden, maar dat hoeft niet perse direct te gebeuren.
Op een Terminal Server zal dat automatisch 's nachts gebeuren (tenzij niet iedereen ActaLibra 's avonds heeft afgesloten).
Doe je de update overdag, dan moet direct na het uitvoeren van deze update, iedereen de modules Boekhouding en Dataview afsluiten alvorens die kunnen bijgewerkt worden.

 

 

Update_20180108 (8 jan 2018)

 • Bij het toevoegen van een AKB kon het gebeuren dat ActaLibra blokkeerde. Dit gebeurde i.g.v. een dossiersoort waarvoor geen vast AKB-type is gedefinieerd.
  Dit probleem is nu verholpen.
   
 • Aanpassing van schalen voor verminderde registratierechten Wallonië.

Met deze update van 8 jan moeten ook de modules Boekhouding en Studie vervangen worden, maar dat hoeft niet perse direct te gebeuren.
Op een Terminal Server zal dat automatisch 's nachts gebeuren (tenzij niet iedereen ActaLibra 's avonds heeft afgesloten)

 

 

Update_20180104 (4 jan 2018)

 • Aangepast email-adres voor dienst grosse van Record bank
  Dergelijke e-mailadressen vind je terug op het tabblad Contacten wanneer je een persoonsfiche hebt voor de betreffende bank met het overeenstemmende ondernemingsnummer (voor Record bank = BE0403.263.642).
   
 • Bij de instellingen voor reperoriumnummering zijn de opties qua interne repertoriumnummering ietwat aangepast.
  Om verwarring met de nieuwe optie voor eRegistration te vermijden spreken we de keuzelijst nu van "(doorlopend nr)". Voorheen stond daat "(geen jaarprefix)".

  Hiermee is het iets duidelijker dat kantoren die een doorlopende repertoriumnummering willen aanhouden, deze optie moeten kiezen.
  Wil je een jaarprefix + slash gebruiken voor eRegistratie, dan is het niet deze instelling, maar het vinkje naast de optie "naar eRegistration met JaarPrefix en /" dat je moet aanvinken.
   
 • Het kunnen ingeven van BEF-bedragen, werkt nu terug op de AKB-parameters.
  Zo kan je gemakkelijk doorhalingen van oude inschrijvingen nog in BEF ingeven.
   
 • Op het tabblad Parameters worden nu ook de P-nrs van de parameters vermeld. Zo moet je niet steeds naar het AKB-model om te zien welke parameter overeenstemt met welk P-nr in formules.

 

 

Update_20180103 (3 jan 2018)

 • Wanneer een AKB nog een oud HYP-tarief heeft staan, maar er zijn nog geen bedragen of parameter-waarden aangegeven, dan wordt niet voorgesteld om de 0-bedragen bij te werken.
   
 • Bij het aanvinken dat de akte verleden is (op de dosierfiche), wordt nu terug automatisch de datum van vandaag ingesteld (tenzij men via de Outlook agenda werkt)
   
 • Ook wanneer je een doorlopend repertoriumnummer hanteert, kan je nu toch opteren om ook in het repertorium bij elke akte de jaarprefix en een slash toe te voegen.

   
 • [boekhouding] cliëntsaldo werd fout weergegeven voor confraters (door onterechte uitsluiting van ERE-ONTV boekingen)
  Dat is nu verholpen.
   
 • [boekhouding]
  De verwerking van CODA-bestanden slaat nu uittreksels over met stortingen in vreemde munten.

 

 

Update_20180102 (2 jan 2018)

 • Het in eDossier vermelden en naar eRegistration doorsturen van repertoriumnummers met een slash gebeurde niet. Dat is met deze update verholpen.
  Een webservices module moet hiervoor vervangen worden. Op een Terminal Server moet iedereen (behalve de updater) ActaLibra afsluiten voor deze update.
   
 • Het zoeken naar een bis-nummer (als repertoriumnummer) lukte niet. Dat is met deze update verholpen.
   
 • De automatische aanpassing van de hypothecaire retributies naar de tarieven vanaf 2018, gebeurt nu ook voor inschrijvingen van kredieten en bij pandwissels.
  Hierdoor moet u (wellicht) geen enkele manuele aanpassing meer maken qua hyp. tarieven.
   
 • Correctie bij opmaak van de cliënthistoriek (slechts bij enkele kantoren die geen dossierboekhouding hebben)