ActaLibra updates van januari 2020

Ingediend door FilipVW op di, 28/01/2020 - 14:14

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in ActaLibra in de loop van januari-februari 2020.
o.a. met

 

Selectie en aanduiding van rechtsvormen

Met de recentste update werd de officiële lijst van rechtsvormen (*) in ActaLibra geactualiseerd.

(*) lijst in Excel via deze link https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/KBO/KBO-codes-legal.xls
te vinden op deze webpagina van de FOD Economie.

Binnen de groep Vennootschappen zijn Persoontypes gelinkt aan de bijhorende code van een officiële rechtsvorm. Wanneer de gekoppelde rechtsvorm in de officiële lijst een einddatum in het verleden heeft staat, dan wordt zo'n persoontype in ActaLibra nu in het rood gezet. bv.

Op basis van de info die hierover op het eNotariaat is gepubliceerd, op basis van de tekst van het nieuwe WVV, en na overleg met een aantal notariële medewerkers met een pak ervaring met vennootschapsdossiers, hebben we besloten volgende omschakelingen automatisch te laten gebeuren :

BVBAEBVBA, BV BVBA, BVBA SO en EBVBA SO worden automatisch Burgerlijke vennootschap, afgekort BV
BV NV en NV SO worden automatisch Naamloze vennootschap, afgekort NV
BV VOF en VOF SO worden automatisch Vennootschap onder firma, afgekort  VOF
Comm.V, BV GCV en GCV SO worden automatisch Commanditaire vennootschap, afgekort  CommV
BV LV wordt Landbouwvennootschap, afgekort LV

Met de automatische omschakeling zullen alvast de meeste vennootschappen automatisch aangepast zijn in uw Actalibra databank.
Bovenvermelde afgevoerde rechtsvormen, zijn na deze omschakeling niet meer als rechtsvorm te kiezen in ActaLibra.

Voor andere vennootschapsvormen die met het nieuwe WVV werden afgevoerd, is het de vennootschap zelf die moet bepalen welke andere rechtsvorm men zal aannemen. Pas daarna kan je het Type met de hand aanpassen in de persoonsfiche.
Een aantal van die afgevoerde rechtsvormen worden in afwachting van die definitieve keuze toch al veranderd :

BV CVA en CVA SO worden voorlopig Commanditaire vennootschap op aandelen, afgekort Comm.VA
BV CVBA, CVBA PR en CVBA SO worden voorlopig Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort CVBA
BV CVOA, CVOA CD en CVOA SO worden voorlopig Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, afgekort CVOA

Dus hoewel er geen nieuwe Comm.VA, CVBA of CVOA meer kunnen opgericht worden, blijven deze nog in ActaLibra bestaan, tot die via een statutenwijziging een andere rechtsvorm aannemen.

De gegevens van alle betrokken vennootschapsfiches worden voor deze automatische aanpassing apart bewaard.

 

Gewijzigde link naar CadGIS webapplicatie

Donderdag 23 jan 2020 werd een nieuwe versie in productie gesteld van de toepassing CadGIS die gebruikt wordt om het kadastraal plan te raadplegen. Na overleg 

 

schermweergave in PDF