ActaLibra update februari-maart 2021

Ingediend door ColetteP op vr, 02/12/2021 - 08:38

 

 new release

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in ActaLibra - editie februari-maart 2021.

 

 

Aanpassingen in de module Studie

Taak en formulier Leegstand en verkrotting

Naar aanleiding van enkele aanpassingen in het Vlaams recht (vanaf 1 januari 2021) inzake onbewoonbare en leegstaande gebouwen en woningen werd in ActaLibra via deze update het nodige voorzien om na het tekenen van de akte op correcte wijze de melding van overdracht van een zakelijk recht op een geïnventariseerde woning uit te voeren.
Voor meer informatie verwijzen we naar de berichten op e-notariaat :
eNot – juridische info – bericht 15775 van 16 november 2020

 

Wat is er vanaf 1 januari vereist?

- melding binnen 30 (kalender)dagen na overdracht
- via (gewijzigd) formulier
- door notaris en door beide partijen
- aan de inventarisbeheerder (provinciaal)
- (eventueel) bijkomende melding overdracht
- kopie van de akte enkel naar de inventarisbeheerder

(Vóór 1 januari moest de melding van overdracht gebeuren binnen de 7 dagen na overdracht aan de provinciale inventarisbeheerder + de Vlaamse Belastingsdienst. Een kopie van de akte moest naar beide diensten worden gestuurd.)

Volgende zaken werden in ActaLibra aangepast:

 • Aanpassing van de fiches voor Ruimtelijke ordening naar de actuele benaming en het type voor elke provinciale inventarisbeheerder

  fiches wonen vlaanderen
  De gegevens in deze fiches adres, tel, e-mail… werden eveneens aangepast.
   
 • Aanpassing kenmerken van het bestaande ActaLibra model onder de tak Formulieren SDP Leegstand of verkrotting – formulier overdracht:
  • De correspondent hiervan is niet langer een de vaste correspondent Vlabel maar de bevoegde provinciale inventarisbeheerder (Agentschap Wonen-Vlaanderen op basis van het goed)
  • Het Vlabel-formulier (dat naar de provinciale beheerder gestuurd moet worden) dat aan dit ActaLibra model is gelinkt is nog steeds T:\Modellen\Formulieren SDP\Leegstand of verkrotting – formulier overdracht.doc. Dit werd bijgewerkt naar de meest recente versie zoals beschikbaar is op de site van Vlabel.

   actalibramodel leegstand
   Opmerking: op het formulier dat tot op vandaag te downloaden is op de site van Vlabel is er nog steeds een vermelding van een termijn van 7 dagen.
    
 • Er werd een nieuwe taak ingevoegd in de modeltakenlijst VERKOOP (IN VLAANDEREN)
  Deze taak heeft de volgende kenmerken:
  -    Documenttaak, na akte, niet standaard, bewerkingstijd  1 dag, binnen de 30 dagen na akte en van zodra het document gemaakt is, staat de taak ‘voltooid’ Aan deze taak is het ActaLibra-model Leegstand of verkrotting – formulier overdracht gekoppeld.

  taak formulier ovedracht


  Tip : indien je deze taak ook in andere modeltaaklijsten wil gebruiken, (bv. Openbare verkoop), kan je die gemakkelijk  - met al haar kenmerken en gekoppeld model - kopiëren naar een andere modeltakenlijst.
 1. Klik bovenaan in het venster van de Taaklijsten de lijst aan naar de welke je deze taak wil kopiëren.
 2. Klik vervolgens op de knop Modeltaken overnemen...
 3. Kies de modeltakenlijst waarin je de taak wil overnemen.  (Uit Takenlijst)
 4. Vink met een dubbelklik de taak aan  Formulier overdracht zakelijk recht op geïnventariseerde woning
 5. Klik op de knop 1 taak overnemen
 6. Met behulp van de blauwe pijlen kan je de gekopieerde taak nog naar boven of naar beneden schuiven in de lijst

  modeltaak overnemen

 

 

 

Taak Opzoeking register herstelvorderingen

Volgens artikel 3.51 van de Vlaamse Codex Wonen moet er sinds 1 januari moet de notaris het register van herstelvorderingen consulteren

Momenteel onderzoeken wij of hiervoor een webservice bestaat die we in ActaLibra zouden kunnen integreren.

In afwachting werd in deze update een modeltaak voorzien in de modeltakenlijst _SDP_TAKEN:  Opzoeking register herstelvorderingen.
Deze taak heeft de volgende kenmerken: T-taak, vóór de akte, standaard, geen timing. Er is een URL aan deze taak gelinkt.

herstelvorderingen

Via de knop Modeltaken overnemen..., kan je deze taak met de URL naar alle gewenste modeltaaklijsten kopiëren. (Zie werkwijze hierboven beschreven.)

 

Voor de gebruiker verschijnt voor deze taak een knop Website in de takenlijst in het dossier.
Wanneer je hierop klikt opent deze link:https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wi_-_register_van_herstelvorderingen.pdf.
In de PDF in de browser kan je zoeken met behulp van Ctrl+F; Je kan dan zoeken naar de Capakey.
 

register herstelvorderingen

 

 

Orthophotos 2020 in ActaMaps Wallonië

Net zoals op WalOnMap, hebben we in ActaMaps de satellietfoto voor percelen in Wallonië vernieuwd door de editie 2020.
De kaart-selectie “Orthophotos 2020” wordt standaard in het ActaMaps-rapport gezet.
ortho2020

De oudere editie “Orthophotos 2018” wordt standard niet meer in het PDF-rapport gezet.
Wil je die wel in het rapport opnemen, vink ze dan terug aan via de knop instellingen -Wallonië.

Mapsinst
ortho2018

 


Aanpassingen in aktekostenbladen

In de berekeningsmodellen werden de volgende aanpassingen voorzien:

 

Opzoeking banktegoeden

In het berekeningsmodel Nalatenschap werden 2 lijnen toegevoegd voor opzoekingen banktegoeden:

tarief 1 persoon (overledene) = € 35,00
tarief overledene + langstlevende partner = € 50,00

banktegoeden

 

 

Kosten voor NABAN

In elk berekeningsmodel werd een extra lijn voorzien om de kosten voor NABAN in te schrijven. Je vindt deze lijn terug onder de lijn eRegistration in het Fednot-blokje:


akbnaban

De kost voor de notaris stijgt met 5 €. 

Het forfaitair bedrag dat ingeschreven is per AKB-model is evenwel niet door ons aangepast. 
Elk kantoor kan zelf het forfait aanpassen indien gewenst..
 Tarieven publicatie Belgisch staatsblad

De tarieven voor publicatie in het Belgisch Staatsblad van vennootschappen en VZW’s werden geïndexeerd.
Deze tarieven zijn bijgewerkt in de berekeningsmodellen en zijn van toepassing vanaf 1 maart 2021.

 • Voor oprichting ondernemingen € 231,72  (elektronische neerlegging)
 • Voor oprichting VZW:  € 143,51  (elektronische neerlegging)
 • Voor wijziging VZW:  € 134,55  (op papier of elektronische neerleging)

 

 

Nieuwe module SSH - passerelle tussen ActaLibra en FOD Fin kantoren RZ

Sinds 15 maart  kunnen alle aanvragen voor een hypothecaire staat via digitale weg gebeuren.
Om niet alles manueel te moeten intypen in de SSH app op het e-notariaat, kunnen deze aanvragen voortaan vanuit ActaLibra gebeuren dankzij de integratie met het SSH platform van FedNot en FOD Fin.

Wat biedt deze nieuwe integratie?

Snel en efficiënt aanvragen en  betalen:

 • kan je een aanvraag voor een hypotheekstaat met enkele kliks opmaken en doorsturen.  de aanvragen sneller en efficiënter dan via de online app
 • voor aanvragen bij kantoren waar je geen lopende rekening hebt, krijgt je als boekhouder de nodige betalingen automatisch voorgeschoteld, en voeg je die met 1 klik toe aan een banklijst

Zodra een hypothecair getuigschrift bij FOD Fin beschikbaar is, zorgt ActaLibra ervoor dat:

 • het hypothecair getuigschrift (PDF) automatisch gedownload en geklasseerd wordt in het ActaLibra dossier, 
 • de taak Voltooid gemarkeerd wordt,
 • de datum, werkelijke kost en hypo-referentie in het ActaLibra Expeditieboek ingeschreven worden
 • zowel de dossierbeheerder als de aanvrager krijgen automatisch een e-mail-notificatie met een link naar het reeds geklasseerde hypothecair getuigschrift

Als boekhouder kan je via het ActaLibra SSH-dashboard :

 • van alle ontvangen hypotheekstaten, via de filter “Te verwerken”, met enkele kliks de werkelijke kost boeken.
 • via de filter "Geweigerd" kan je snel de nodige stappen zetten om een verbeterde aanvraag in te dienen, en eventueel het gestorte bedrag terug te vorderen.

 

Lees meer over onze nieuwe SSH module in deze blog.