ActaLibra update maart 2020

Ingediend door FilipVW op vr, 06/03/2020 - 15:16

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in ActaLibra - editie maart 2020.
o.a. met

 

 

ActaMaps 2.0

Vanaf nu kunt u ook voor goederen en percelen die in Wallonië of Brussel gelegen zijn een ActaMaps opzoeking aanvragen. 
In de praktijk verandert er weinig.

Voor meer informatie over wat er in ActaMaps 2.0 is toegevoegd/gewijzigd, klik hier.

 

 

Andere recente wijzigingen

Personen zoeken in gemeente, zoekt ook in alle deelgemeentes

Bij het zoeken naar personen, kan je ook op gemeente zoeken. Wanneer dat een hoofdgemeente is zal ActaLibra nu ook automatisch in alle deelgemeentes van die hoofdgemeente zoeken.

Bv. wanneer we zoeken naar alle NOT-fiches met naam "Van..." in de gemeente Gent

dan krijgen we alle overeenkomstige notarissen (met naam "Van...") in Gent, en de deelgemeentes van Gent :

 

 

dubbelklik naar subdossier

Vanop de fiche van een hoofddossier, kunt u nu via een simpele dubbelklik direct naar een subdossier schakelen.

Ook de volgorde waarin de subdossiers staan vermeld is nu verbeterd.
Zo staat subdossier ...-10 nu achter ...-9, en niet meer (alfabetisch) ervoor.

 

 

Gewijzigde link naar CadGIS webapplicatie

In de loop van januari 2020 werd een nieuwe versie in productie gesteld van de toepassing CadGIS die gebruikt wordt om het kadastraal plan te raadplegen. 
Kort na de lancering werd ook de mogelijkheid toegevoegd om direct vanuit ActaLibra het overeenkomstige perceel op de kaarrt te selecteren.

Er waren nog klachten over de (te trage) werking van de nieuwe webapplicatie. Zo nodig kunt u hiervoor contact nemen met de FOD Fin, via de Servicedesk servicedesk.pub@minfin.fed.be

Tip. 
Wanneer u via de knop CadGIS viewer de webapplicatie opent, wordt de bestandsnaam voor de te downloaden kaart-PDF automatisch op uw klembord gezet.

daarmee kunt u bij het downloaden of opslaan vanop de CadGIS website, met Ctrl+V de bestandsnaam (incl. de correcte Dossier-map) plakken.

 

 

Zoeker naar ere-notarissen, ex-associaties, ...

Bovenaan de persoon-zoeker kan je aangeven om ook te zoeken op ere-notarissen en ex-associaties. Typ daarvoor J in dit eerste zoekveld.
Zonder J in dit zoekveld worden ere-notarissen of ex-associaties niet in het zoekresultaat vermeld.

Wanneer je in de ActaLibra Boekhouding voor cliënten de speciale Persoon+Dossier+Goed zoeker gebruikt, zal die automatisch ook ere-notarissen vinden indien die al in uw boekhouding voorkomen als cliënt of leverancier.

 

 

Fase van een dossier

Voor dossiers die niet in het repertorium terechtkomen toch als fase "Afgewerkt" weergeven in plaats van "Te plannen" zodra:

  1. een dossier niet in het repertorium moet komen (inrepertorium vinkje blanco), en
  2. alle taken voltooid zijn, en
  3. er is geen aktedatum ingeschreven, en
  4. alle ingeschreven AKB kosten geboekt zijn

Indien er GEEN AKB is wordt dit als een kostenloos dossier beschouwd, en zijn alle ingeschreven kosten dus geboekt.

 

 

Kantoren met een BNN aansluiting


Op basis van de recentste gegevens (12/2/2020) werd de BNN status op de fiche van notariskantoren in ActaLibra bijgewerkt.

 

 

Globale planning

Als aan een dossier al een repertoriumnummer is toegekend, staat dit vermeld op de lijn van het dossier als "2190001 - (rep 12345) - dossieromschrijving". bv.

Zoeken op "Taakbeschrijving bevat" werkt nu even goed met een "%" als wildcard. bv.

 

 

Afdrukken in PDF

Wanneer een PDF-afdruk geopend staat (in een PDF-reader), en er wordt opnieuw een zelfde PDF-afdruk gemaakt, dan wordt de vorige afdruk eerst geschrapt.
Lukt dat niet (omdat het document in gebruik is), wordt nu automatisch een nieuwe (unieke) bestandsnaam gemaakt (met een _2, _3, ... suffix).

 

 

eMail naar helpdesk

Bij het aanklikken van deze optie :

krijgt u nu ook in de recentste versies van Outlook een correct opgemaakte email voorgeschoteld, waar u enkel nog uw boodschap aan onze helpdesk moet aanvullen.

 

 

ConsultImmo - Privatieven

Soms kan de omschrijving-privatieven van bepaalde goederen erg lang uitvallen. Zo bv. deze garage : "BU.A1/V1.1/P.OG1317-P4-B.B6"
Net zoals op de afdruk van de legger (zie Fednot) zo'n te lange omschrijving niet volledig wordt (werd?) afgedrukt, kon ActaLibra ook maar 20 tekens opslaan. Dat is nu aangepast naar max. 30 tekens. 

 

 

 

Enkele extra's in de module Boekhouding

Fiscale Fiches 2019

Sinds 1/11/2018 zijn alle vrije beroepers (natuurlijke pesonen) onderworpen aan de boekhoudwetgeving.
Dit betekent dat u voor alle erelonen aan Notarissen (of andere vrije beroepers die met Btw factureren) geen fiscale fiches meer hoeft op te maken vanaf het inkomstenjaar 2019.

Daarom verschijnt deze melding dan ook bij het openen van deze module.

U kunt de melding weg-klikken (Sluit), en zo u wenst toch verdergaan. Maar zoals gemeld, heeft dat geen zin meer.

 

 

Zoeker cliënt - nu met saldo-info 

In de zoeker voor Cliënten kan je nu selecteren op cliënten met een client-saldo-toelichting en/of rubriek-saldo-toelichting, zoals ook te zien is in het venster Saldo-toelichtingen.

Als laatste kolommen in het resultaat, vind je nu ook deze toelichtingen. Je kan die kolom(men) ook naar links verslepen. bv. naast de kolom met het saldo-bedrag :

Dit zoeker-resultaat kan je ook exporteren naar Excel.

 

 

Extra zoeker KlantenListing

De gegevens die op de cliëntenlisting terecht komen, kan je nu met ook via deze zoeker bekomen.

Geef het jaar op ...

Dit is het resultaat ... 

... dat je ook kan exporteren naar Excel, en zo nodig aan je (externe) boekhouder doorsturen.

 

VIES controle bij Btw-listing

Die controle is nu standaard uitgeschakeld, omwille van een onbetrouwbare VIES-service.
We krijgen te veel opmerkingen over btw-nummers die ten onrechte als ongeldig worden gezien door de VIES service.

Wil je die controle toch terug inschakelen, dan kan dat (per Pc) via het menu Programma -> Instellingen -> en Zoek naar de parameter MetVIEScontrole, en zet die op =J. Bewaren en afsluiten, en dan venster Btw-listing opnieuw openen.