Adreswijzigingen in fusiegemeentes 2019

Ingediend door FilipVW op wo, 26/12/2018 - 11:36

 

Adressen worden automatisch aangepast

Op de eerste werkdag van 2019 zorgt ActaLibra ervoor dat alle nodige wijzigingen automatisch worden aangebracht in de bestaande adresgegevens in ActaLibra, waaronder :

 • 5 nieuwe fusiegemeenten worden toegevoegd,
 • waarvan de oude gemeenten nu deelgemeenten worden
 • een aantal kadasterafdelingen veranderen van benaming
 • de adressen in persoonsfiches worden aangepast waar nodig  :
  • gemeentenaam
  • straatnaam
  • huisnummer
  • postcode
 • de extra adressen in vennootschapsinfo (maatschappelijke zetel en exploitatiezetel) worden waar nodig aangepast
 • de adressen op goederenfiches wordt aangepast waar nodig.

 

 

Gegevensuitwisseling met Fednot applicaties tijdelijk uitgeschakeld

Met Fednot werd afgesproken om de eerste dagen van januari nog geen gegevens vanuit ActaLibra door te sturen naar de Fednot applicaties ASF/SFB en eRegistration (DossierManager). Pas wanneer ook die online applicaties beschikken over de geactualiseerde gemeente- en straatnamen, wordt de mogelijkheid om dergelijke gegevens uit te wisselen terug ingeschakeld. Dit is voorzien vanaf 3 januari.

De webservices voor opzoekingen via ConsultImmo, KBO en Rijksregister en de eReg-feedback blijven wel werken.

 

 

Oude adressen worden nog ter info getoond

Wanneer een adres van een persoon of een goed automatisch werd gewijzigd, krijg je een lichtblauw info-symbool te zien. Wanneer je de muis-cursor daarover houdt, krijg je het vroegere adres te zien.
bv. ...

 

 

Oude adressen die niet werden herkend, en daarom niet automatisch aangepast werden

Wanneer een adres in zo'n fusiegemeente niet als een bestaand adres werd herkend, krijg je op die fiche een iets opvallender oranje info-symbool te zien. Wellicht was de straatnaam fout geschreven, waardoor de straat niet werd herkend, of ontbreekt het huisnummer. In zo'n geval kan je het adres enkel met de hand corrigeren.

bv. ...

Uit voorafgaand onderzoek (door het ActaLibra team) van adressen die niet worden herkend als geldige adressen, bleken dit

 • Vaak is er een schrijffout: bv. Dorpstraat moet zijn Dorpsstraat, Schrijvershagenstraat moet zijn Schrijvenhagenstraat …
 • Soms ontbreekt een koppelteken: bv. “Vaart Zuid” moet zijn Vaart-Zuid, of “Elf Septemberlaan” moet zijn “Elf-Septemberlaan”
 • Soms bevat een adres dat werd opgehaald uit het rijksregister of manueel ingegeven een busnummer, dat volgens de officiële adreslijst niet (meer) bestaat
 • Soms is een onbestaand huisnummer gespecifieerd. 
  Indien de straat integraal gelijk blijft van naam en nummering, wordt dit niet als fout gevlagd, maar indien de straat (deels) van naam of nummering verandert, dan moet het foute nummer manueel gecorrigeerd worden.
 • Men botst op bepaalde eigenaardigheden van de oude “officiële” adressen.
  Daar zijn soms rariteiten qua schrijfwijze van het nummer, en opdat het adres automatisch herkend zou worden om dan omgezet te kunnen worden, moet het conform de officiële schrijfwijze zijn.
  bv. in MEEUWEN-GRUITRODE was een oud adres in de persoonfiche “Hoogstraat 48 bus 1”, maar officieel moet het zijn: “Hoogstraat 48_1
  Dit kan best gecorrigeerd worden naar de oude of nieuwe officiële schrijfwijze:
  Bewaar je het correcte oude adres, dan zet het programma dat direct om naar het nieuwe adres;
  of Bewaar zelf het nieuwe adres, en dat blijft dan zo.

Wil je de op zoek gaan naar de correcte schrijfwijze van straatnamen (oude of nieuwe), dan kan je daarvoor terecht bij een aantal nieuwe zoekers waarmee je snel al dergelijke gevallen kunt opsporen.
Meer info hierover, onderaan dit artikel.

 

 

eID kaart lezen van inwoners van die fusiegemeenten

Bij het inlezen van een eID kaart van een inwoner van zo'n fusiegemeente, zal ActaLibra vanaf 1 jan 2019 automatisch de nieuwe fusiegemeente en eventueel de nieuwe straatnaam voorstellen wanneer de eID verwijst naar een oude gemeente en/of straat.
Wanneer je van een fusiegemeente-inwoner een eID-kaart inleest waarop de adresgegevens nog niet werden aangepast, zal ActaLibra nog wel de oude gegevens weergeven, maar zal bij het bewaren automatisch het nieuwe adres in de persoonsfiche bewaard worden.

Wanneer je bv. de eID inleest van een persoon die woont in de Groenestraat 2 te Kruishoutem, dan verschijnt een oranje info-symbool naast het gelezen adres, met als hint (houdt de muiscursor even stil boven dit info-symbool) het nieuwe adres dat zal worden bewaard in de fiche.

Merk op dat ActaLibra het gelezen adres toont zoals het op de eID kaart staat, en niet aangepast. Ook bij het afdrukken van de eID info wordt het adres weergegeven zoals het op de kaart staat.
Het is pas bij het bewaren dat ActaLibra het aangepaste adres in de persoonsfiche opslaat.

 

 

Opzoekingen via het rijksregister

Vanaf 1 jan 2019 zullen de rijksregisteropzoekingen automatisch de nieuwe gemeentenamen en straten opleveren.
Om deze gegevens correct in ActaLibra over te nemen, moet de automatische update die bovenstaande aanpassingen voorziet (zoals de nieuwe gemeenten toevoegt), reeds gebeurd zijn.
Doe dus in 2019 pas rijksregisteropzoekingen na deze automatische update (voor personen in de betrokken gemeenten).

 

 

Welke adressen werden gewijzigd, al dan niet met succes

Van alle personen, vennootschappen en goederen wonende of gelegen in een van de fusiegemeenten, kan je nagaan hoe de automatische omschakeling het adres heeft behandeld. Daarvoor werden drie zoekers toegevoegd in het menu van de module Studie.

Via elk van deze drie zoekers kan je zoeken op meerdere kenmerken, zoals oude straat, nieuwe straat, oude gemeentenaam, ... maar ook op de soort van adreswijziging.

 

Wanneer je bv. via de eerste Zoeker "Persoonsadressen in fusiegemeenten" zoekt via deze selectie :

krijg je alle personen wiens adres als niet "gelijk gebleven" wordt beschouwd. Dat kunnen dus alle wijzigingsoorten zijn uit het lijstje hierboven.

In deze zoekers worden de 'gevallen' waarvoor er geen adreswijziging kon worden doorgevoerd in het oranje weergegeven. Dat zijn gevallen die als "Soort wijziging" ofwel N (adres niet gevonden), ofwel Z (adres zonder huisnummer) ofwel D (dubbele info; een oud adres wordt twee nieuwe, of omgekeerd) hebben staan.

Vanop elke lijn kan je met de Selecteer-knop direct de overeenkomstige fiche openen, en daar zo nodig het adres met de hand corrigeren.

In het voorbeeld hogerop zie je op de vierde en vijfde lijn dat "wijziging?" N is (adres niet gevonden), omdat de straatnaam "Bliksken" te Lovendegem, terwijl dat "Bilksken, Lovendegem" had moeten zijn.
Selecteer dus die lijn, en pas op de geopende fiche van die persoon het adres aan naar "Bilksken 12", en bewaar.

Mocht er dan voor die (correcte) oude straatnaam een andere nieuwe straatnaam zijn, zal ActaLibra die nu ook automatisch wisselen. Bijvoorbeeld wanneer er een fiche zou zijn waarbij het oude adres als "Lievensstraat 13, Lovendegem" staat vermeld, dus met een foute straatnaam, en je past in die fiche het adres aan met de correcte oude straatnaam "Lievestraat" (zonder n), dan zal ActaLibra bij het bewaren het adres automatisch omvormen naar Liefkensweg 13, Lievegem. ... als dat niet sympathiek is van ActaLibra ;)

Tip : Ben je op zoek naar een correcte straatnaam, huisnummer of busnummer (oud of nieuw), dan kan je daarvoor gebruik maken van de extra zoekers "Alle adressen ..." of "Alle straten in de fusiegemeenten"

 

Overloop zo de resultaten van de drie zoekers (Persoonsadressen, Vennootschapsadressen, en Goed-adressen), en tracht (zoals hierboven getoond) de adressen die niet automatisch konden omgevormd worden, op te zoeken, en met de hand bij te werken.

 

 

Extra zoekers

Los van de bestaande adressen van personen of goederen in uw ActaLibra databank, kan je de volledige adressencollectie van deze fusiegemeenten raadplegen via deze twee zoekers :

 

zoeker "Alle adressen in de fusiegemeenten"

Via deze zoeker vind je van elk adres in alle betrokken gemeenten zowel het oude als het nieuwe adres terug. Deze collectie bevat alle 103.591 adressen uit de nieuwe fusiegemeenten, waarvan er :

 • 27170 ongewijzigd blijven : Dat zijn de meeste adressen in Deinze en Aalter, waar de nieuwe fusiegemeente de oude gemeentenaam behoudt
 • 68310 waar enkel de gemeentenaam wijzigt, maar de straat, nr, ... ongewijzigd blijft.
 • 8111 adressen die qua straat, nr, bus of appt veranderen

Je kan hierin op zowel oude als nieuwe adres-kenmerken zoeken, en op wat er verschilt.
bv. Zo zoek je op alle gewijzigde adressen (Verschil > Is ingevuld) in de vroegere gemeente lovendegem waar de oude straatnaam begint met "Az" :

Wat dit resultaat oplevert :

Hier zie je dat voor sommige huisnummers in de Azaleastraat het huisnummer behouden blijft en enkel de straatnaam gewijzigd wordt in Zonnebloemstraat, terwijl voor andere ook het huisnummer verandert en de straatnaam Bloemenlus wordt.

In de kolom verschil staat aangegeven welke wijzigingen voor elk adres zijn :

 • STR : straatnaam verandert
 • HNR : huisnummer verandert
 • BUS : busnummer verandert of verdwijnt
 • APP : appartementsnummer verandert of verdwijnt
 • POST : postcode (dit zijn de adressen in Antwerpen)

 

 

zoeker "Alle straten in de fusiegemeenten"

 

Via deze zoeker vind je een samenvatting per straat in alle betrokken gemeenten. Hier vind je dus het snelst een overzicht van de correcte oude en nieuwe straatnamen.

Zoek je hier bv. als volgt :

Dan kijg je dit resultaat, met alle straten in de vroegere gemeente Lovendegem, waar ten minste aan één adres iets gewijzigd is.

Net zoals in het voorbeeld van de zoeker "Alle adressen in de fusiegemeente" hogerop, zie je ook hier dat de vroegere Azaleastraat nu Zonnebloemstraat wordt. Maar opgelet, er is ook nog een tweede nieuwe straatnaam (zie cijfer 2 in de kolom # new namen) welke in dit overzicht niet te zien is. Daarvoor moet je de andere zoeker "Alle adressen in de fusiegemeente" raadplegen.

Voorts zie je in deze resultaatlijst nog dat er in deze straat 80 adressen zijn waarvan de straatnaam (en eventueel huisnummer, etc) verandert, maar niet de postcode (kolom # postcode <> ).