Bevraging van het Notariaat - FedNot

Ingediend door BertDP op do, 25/04/2019 - 11:07

Alle kantoren werden gevraagd een korte enquête in te vullen rond de bedrijfseconomische gegevens.  
Om u te helpen deze enquête in te vullen, vindt u hieronder een uitleg hoe u deze informatie uit ActaLibra kunt halen.

De gegevens haalt u deels uit de zelfde Excel rekenbladen (die u vroeger al gebruikte voor de kantoorbarometer, en deels op basis van de balans in de ActaLibra boekhouding.
Deze Excel rekenbladen worden automatisch op uw server geplaatst onder T:\Stats\ .


 

Waar vind je de in te vullen gegevens 

 


1. 'Akten en dossiers':

Hiervoor gebruikt u het Excel rekenblad AantalDossiersPerSoort.xlsm
Open die excel, klik op de knop Gegegevens vernieuwen, en stel het juiste jaartal in.

 

2. 'Bedrijfseconomische gegevens' -> 'Resultatenrekening' -> 'Totaal inkomsten' & 'Totaal kosten':

Voor deze informatie raadpleegt u vanuit ActaLibra de Balans algemene rekeningen via het menu Balansen en resultaat.
Selecteer hierbij het boekjaar 2018 en kies als optie voor 3 niveau's :

3. 'Uitgesplitste inkomsten per type akte/dossier':

Hiervoor gebruikt u het Excel rekenblad ErelonenEnAktekostenPerDossiersoort.xlsm
Open die excel, klik op de knop Gegegevens vernieuwen, en stel het juiste jaartal in.