Registratie- hypotheekkantoren: reorganisatie met ingang op 1 mei 2018

Ingediend door FilipVW op wo, 02/05/2018 - 12:30

Op 1 mei 2018 werd een volgende stap gezet in de reorganisatie van hypotheek- en registratiekantoren.
Zie ook artikel op e-notariaat ...
Lees ook dit document van MIN FIN...

Het ActaLibra team zorgde voor een automatische update die de juiste contactgegevens van alle bij deze reorganisatie betrokken kantoren bij u in ActaLibra aanpast. U moet dus zelf geen wijzigingen aanbrengen.

Deze automatische update, die op 2 mei beschikbaar is, doet al het nodige.

 

Wat blijft ongewijzigd ?

Provisierekeningen voor de hypotheek- en registratie-rechten en retributies blijven dezelfde, zoals ze vandaag bestaan.

De elektronische verzending van de akten via e-registration / DER blijft ongewijzigd. Er blijft nog steeds een aparte workflow voor registratie- en hypotheektaken bestaan. De routing blijft ongewijzigd.

 

Wat zijn de wijzigingen ?

De hypotheek- en registratiekantoren worden volledig opgeheven.
Hun taken worden geïntegreerd binnen één kantoor Rechtszekerheid (voorheen “antenne” genaamd). het betreft hoofdzakelijk een interne reorganisatie binnen de Administratie Rechtszekerheid, welke vanaf 1 mei 2018 zal bestaan uit 10 Centra Rechtszekerheid en 48 kantoren Rechtszekerheid, die overkoepelend de taken van de huidige registratie- en hypotheekkantoren overnemen.

Dus alle verschillende bevoegdheden blijven bestaan, maar worden (intern bij de administratie) herverdeeld, en er worden nieuwe kantoorbenamingen gehanteerd.

De vroegere REG1-fiches, heten niet meer Registatiekantoor, maar heten nu "Kantoor rechtszekerheid" of "Bureau Sécurité Juridique". Alle diensten binnen zo'n kantoor (Registratie, Hypotheken, ...) hebben nu één gemeenschappelijk e-mailadres, een zelfde centraal telefoonnummer en faxnummer, en het zelfde adres.

In ActaLibra blijven alle aparte HYP- en REG-fiches bestaan, onder andere om de bestaande workflows, zoals eRegistration, te kunnen laten werken. Ook binnen de administratie blijven die 'oude' kantoren terwille van dergelijke workflows bestaan.

 

In de REG1-fiches zijn volgende aanpassingen gedaan:

  • naam is gewijzigd in "Kantoor rechtszekerheid"
  • adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres werd gewijzigd, en is gelijk voor alle diensten (hyp, reg, ...) binnen één kantoor rechtszekerheid
  • als tweede telefoonnummer zie je in deze REG1-fiche het telefoonnummer van "de ontvanger", aangegeven met "ont" (of "rec" voor Franstalige kantoren) [zie voorbeeld voor Bruxelles 1 verderop]
  • Het enige bankrekeningnummer voor de (federale) registratie werd waar nodig aangepast. Merk op dat er geen apart (tweede) bankrekeningnummer meer bestaat voor bv. opzoekingen.

 

In de HYP-fiches zijn volgende aanpassingen gedaan:

Terwille van de workflows m.b.t. hypothecaire formaliteiten en opzoekingen blijven ook de HYP-fiches in ActaLibra bestaan.

  • In de naam staat niet meer "Hypotheekbewaring" maar spreken we nu terug van "Hypotheekkantoor".
  • het adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres werd gelijkgesteld aan dat van de andere diensten (en dus REG1 fiche) binnen het zelfde kantoor rechtszekerheid

 

Voor de franstalige Brusselse kantoren en de Waalse kantoren:

Voor deze kantoren ziet dat er zo uit:

 

Bovendien blijven voor de Brusselse en Waalse kantoren ook nog aparte fiches met de zelfde gegevens als REG1 bestaan voor:

  • Registratie divers : RDI-fiches
  • Registratie successie : RSU-fiches
    In deze fiche staat bovendien als tweede telefoonnummer en als bankrekeningnummer, dat van de (aparte) ontvanger successierechten. bv.

 

De samenvatting van de formaliteiten op het afschrift (module Opmaak Afschrift of Grosse) ziet er nu als volgt uit:

Momenteel blijft ‘De hypotheekbewaarder’ dus ook nog op het relaas staan. Dit zal in een volgende fase (na wijziging wetgeving) nog worden aangepast.