ActaMaps - webservice voor kaarten van uw goederen of percelen

Ingediend door FilipVW op do, 01/03/2018 - 18:00
Tags

De module ActaMaps, is nu algemeen beschikbaar voor alle ActaLibra kantoren.

Via deze module en de Actamaps webservice kan u met een slechts enkele kliks voor één of alle goederen of percelen in een dossier de opzoekingen bij de ActaMaps service aanvragen. Per aanvraag en per goed worden alle kaarten, lagen en toelichtingen [*] opgehaald bij de officiële bronnen, en worden die samengevoegd tot één pdf-document dat in uw mailbox wordt afgeleverd, en via Bericht naar Dossier direct wordt geklasseerd.

Klik hier voor de documentatie en gebruiksvoorwaarden van de ActaMaps module.

[*] KAARTEN

1. Grootschalig Referentiebestand
2. Kadaster
3. Boskartering 1990
4. Bosreferentielaag 2000
5. Digitale boswijzer Vlaanderen 2013
6. Groenkaart Vlaanderen 2013
7. RVV Overstromingsgebieden en oeverzones Integraal Waterbeleid
8. Recht van Voorkoop
9. Luchtfoto Vlaanderen winter 2016 - kleur
10. Luchtfoto Vlaanderen winter 2017 - kleur
11. Gebieden van het VEN en het IVON
12. Overstromingsgevoelige gebieden 2017 (Watertoets)
13. Overstromingsgebieden en oeverzones Integraal Waterbeleid
14. Recent overstroomde gebieden
15. Risicozones voor overstromingen
16. Van nature overstroombare gebieden
17. Grenzen van polders
18. Grenzen van wateringen
19. Bodemgesteldheid (OVAM)
20. Gewestplan
21. Ruimtelijk uitvoeringsplan
22. Beschermd Onroerend Erfgoed
23. Vastgestelde Inventarissen
24. Unesco Werelderfgoed
25. Beheersplannen
26. Gebieden geen archeologie
27. Wetenschappelijke inventarissen
28. Erfgoedlandschappen (indicatief)
29. Atlas der Buurtwegen

 

[**] BRONNEN

Agentschap informatie Vlaanderen
Agentschap voor Natuur en Bos
Federale overheidsdienst financien
Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Agentschap voor Natuur en Bos, Waterwegen en Zeekanaal NV , nv De Scheepvaart, Agentschap Informatie Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Vlaamse overheid - Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving
Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed
Provincie Vlaams-Brabant, Provincie Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen (atlas der buurtwegen)