Oprichting antenne Eupen en verhuis hypotheekkantoor Malmedy

Tags: 

Op 1 mei wijzigen de ambtsgebieden van de hypotheek- en registratiekantoren in het Duitstalig landsgedeelte. De Antenne Eupen / Malmédy wordt vanaf dan de Antenne Eupen.
De zetel van het hypotheekkantoor Malmédy verhuist naar het gerechtelijk arrondissement Eupen, waarbij de benaming gewijzigd wordt naar Hypotheekkantoor Eupen.

De gemeenten Malmédy en Weismes worden uit het ressort van dit Hypotheekkantoor getrokken en worden bij het hypotheekkantoor van Verviers gevoegd. Het ambtsgebied van de Antenne (en het hypotheekkantoor) Eupen wordt beperkt tot de gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Eupen.

Deze wijziging geldt ook voor wat betreft het Registratiekantoor Authentieke Akten Eupen-Malmédy, dat vanaf 1 mei ook zal gewijzigd worden in Registratiekantoor Authentieke Akten Eupen.

Voor de betrokken successiekantoren en kantoren diversen blijft alles gelijk, vermits daar Malmédy en Weismes al tot het ressort behoorden.

Aanpassingen in ActaLibra

Omdat deze reorganisatie al op 1 mei a.s. ingaat, kan je nu al een quickfix programma gebruiken die de nodige aanpassingen in ActaLibra doorvoert :

  • het hypotheekkantoor Malmedy wordt het hypotheekkantoor Eupen
  • het registratiekantoor autentieke akten Malmedy wordt het registratiekantoor autentieke akten Eupen
  • de Antenne Eupen-Malmedy wordt de antenne Eupen
  • bepaalde bevoegde kantoren voor de gemeenten Malmedy en Weismes worden bij Verviers gevoegd
  • de verwerking van eRegistration feedback houdt rekening met de nieuwe en oude benaming van de fiscale antenne en bevoegde kantoren

Instructies om bij te werken

Het volstaat om de volgende stappen te volgen: (Dit vraagt slechts één minuut)
Tijdens deze update kan iedereen in ActaLibra blijven werken.

  1. Klik op onderstaande knop, en kies voor Uitvoeren.

          

  2. Zodra onderstaand venster verschijnt, klik je op Aanpassingen doorvoeren.

  3. Tot slot verschijnt een e-mail. Klik op Verzenden om die naar het ActaLibra team te sturen.