Hervorming van het Vlaamse verkooprecht - vanaf 1 juni 2018

Ingediend door FilipVW op di, 29/05/2018 - 11:51

Vanaf 1 juni wijzigt de Vlaamse regering de registratierechten bij de aankoop van een gezinswoning. Via de update van 29/5/2018 zorgt het SDP ActaLibra team ervoor dat hiervoor de nodige aanpassingen worden aangebracht in uw akteberekeningsmodellen in ActaLibra.

Een overzicht van de aanpassingen

De aanpassingen worden voorzien in de akteberekeningsmodellen Verkoop (VK), verkoop Btw (VKBTW), openbare verkoop definitieve toewijs (OVD) en model ALGEMEEN. En als die bestaan (Brusselse kantoren), ook in de modellen BXL-ECHA, BXL-GENE, BXL-VENT, BXL-VPAD, en BXL-VTTV.

 

Wat wordt er toegevoegd ?

Naast de bestaande (oude) abattements-bedragen wordt ook de basis "Vlaanderen 2018" met als bedrag 80.000,00 € toegevoegd.
Voor de parameter "Abattement op" wordt i.p.v. de vroegere 15.000,00€  nu standaard de waarde 80.000,00€ voorgesteld.

In het blokje VLABEL worden lijnen toegevoegd voor de berekening van 7% en van 6% registratiebelasting.

 

 

Wat wordt er verwijderd, en wanneer ?

Omdat u nog een tijdje ook nog AKB's kan opmaken met de oude berekeningswijze, blijven de opties Registratie VL 5% en een abattement berekend op 15.000,00€ nog een tijdje behouden in uw akteberekeningsmodellen.

Binnen een paar maand (wellicht rond 1 augustus), zal een nieuwe update het volgende verwijderen :

  • Registratie VL 5% verwijderen uit het VL blokje “Registratie VLABEL” in VK, VKBTW, OVD, ALGEMEEN
  • Abattement op 15.000,00€ wordt verwijderd uit de keuzelijst

 

 

Merk op

Zoals steeds, moeten de door SDP gehanteerde standaard-schalen en standaard-parameters wel bestaan. Als in uw kantoor de akteberekeningsmodellen te veel afwijken van de door SDP gehanteerde standaardmodellen, kan het zijn dat zo'n automatische aanpassingen en aanvullingen van modellen, formules, etc niet kunnen gebeuren. Dat wordt via e-mail-feedback na de update aan het ActaLibra team gemeld, en moet de nodige aanpassingen met de hand gebeuren (na afspraak, uw akkoord, en in regie).