BTW-voorschotten voor de maand december

Ingediend door GatienB op wo, 12/12/2018 - 17:01

Net als vorig jaar moet u ook een decembervoorschot storten,
In dit artikel leggen we uit hoe u berekent welk voorschot u vóór 24 december dient te betalen aan de Btw-administratie.
Hebt u bijkomende vragen hierover, gelieve uw externe boekhouder of accountant te contacteren.

U dient kwartaalaangiften in

Sinds 1 april 2017 zijn de kwartaalvoorschotten afgeschaft voor de BTW-kwartaalindieners. Concreet betekent dit dat u geen maandvoorschotten meer hoefde te betalen vanaf mei 2017.
Daarentegen dient u een decembervoorschot te voldoen zoals dat reeds gebruikelijk is bij de BTW-maandaangevers.
Deze maatregel werd genomen om de gelijkheid tussen de belastingsplichten te garanderen.

In de maand december zal u, zoals de maandindieners, eventueel een decembervoorschot moeten betalen.

Dit decembervoorschot is:

 • ofwel gelijk aan de btw die verschuldigd is over de periode 1 oktober tot en met 20 december
  • Indien te betalen BTW > aftrekbare BTW: u vult het verschil in rooster 91 in en betaalt dit als voorschot voor 24 december
  • Indien te betalen BTW < of = aftrekbare BTW: u vult 0,00 euro in rooster 91 in, u hoeft geen voorschot te betalen
 • ofwel de BTW die u moest betalen op basis van de BTW-aangifte van het derde kwartaal
  • Indien de aangifte derde kwartaal resulteerde in een rooster 71 (te betalen saldo) => dit bedrag betalen voor 24 december en u vult geen enkel bedrag in rooster 91 van de aangifte van het vierde kwartaal in.
  • Indien aangifte derde kwartaal resulteerde in een rooster 71 = 0,00 euro of een rooster 72 (tegoed) => geen voorschot betalen en geen 0,00 euro in rooster van de aangifte van het vierde kwartaal invullen.

U mag zelf kiezen welk systeem u toepast.

Als u uw voorschot na 24 december betaalt, dan zal u nalatigheidsintresten moeten betalen.

Opmerking: Wanneer u toch voorschotten bleef betalen, wijzigt er niks. U betaalt dan voor 20 december het voorschot dat bepaald werd bij indienen van de BTW-aangifte van het derde kwartaal.

 

U dient maandaangiften in

Indien je maandaangever bent, dient u een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is over de handelingen van de maand december van datzelfde jaar.

Het voorschot moet uiterlijk op 24 december betaald worden. Als u uw voorschot na 24 december betaalt, dan zal u nalatigheidsintresten moeten betalen.

Ook hier heb je de keuze welk systeem je toepast:

 • Het bedrag van het voorschot stemt overeen met het bedrag dat verschuldigd is over de handelingen die verricht zijn vanaf 1 december tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar. Dit voorschot wordt opgenomen in rooster 91 van de BTW-aangifte van december. Als op 20 december het saldo van de aftrekbare BTW gelijk of groter is dan het saldo van de verschuldigde BTW, moet u het bedrag 0,00 opnemen als voorschot in rooster 91.
 • Ofwel betaal je hetzelfde bedrag dat je betaald hebt in de maand november. Dit bedrag neem je niet op in rooster 91.