ActaLibra update juli-aug 2020

Ingediend door FilipVW op ma, 10/08/2020 - 14:27

new release

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in ActaLibra - editie juli-aug 2020.
o.a. met

 • Kost voor "aanvraag kopie akte"
 • Document-overzicht gaat (echt) snel open
 • Vlotter boeken van werkelijke kosten 
 • Afschrift akte - tolerantie aflevering voor registratie
 • Te Rubriceren bedragen - Nu ook op een datum in het verleden
 • eRegistration 2.9
 • Code signing certificate SDP 

 

 

Diverse verbeteringen

Kost voor "aanvraag kopie akte"

Omdat het aanvragen van een kopie van een akte bij het hypotheekkantoor niet langer gratis is, werd in elke AKB-model waarin hypotheekstaten worden aangerekend ook een extra lijn toegevoegd, met een vast tarief van € 57,00.

kopie akte in AKB

Ook in de takenlijsten waar een hypotheekstaat wordt aangevraagd, werd een extra (niet-standaard) taak "aanvraag kopie akte" toegevoegd.

Standaard wordt die niet toegevoegd in de dossiertaken. Maar zodra je die taak via de knop "Taken overnemen" in je dossier plaatst, zal die direct als Te ontvangen staan. En via het expeditie-venster, kan je bij ontvangst van de kopie de datum, hyp-referentie en de kost noteren, en als werkelijke kost boeken.

Taak toevoegen

 

 

Document-overzicht gaat (echt) snel open

Bij een aantal gebruikers duurde het openen van het documenten-overzicht van een dossier te lang, vooral in dossiers met veel documenten.
Het controleren en eventueel bijwerken van de datum van de gekoppelde documenten is herwerkt zodat dit venster quasi ogenblikkelijk opent.

Ook wanneer een dossier heel veel documenten bevat (zelfs 1000), wordt alles nu heel snel gesorteerd en gepresenteerd. Dus hier geen vervelende wachttijden meer te trotseren.

 

 

Vlotter boeken van werkelijke kosten 

Bij het boeken van werkelijke kosten wordt het boekingsvenster nu een pak sneller geopend. Dat kon al eens te lang duren omdat het berekenen van het virtuele saldo van alle boekjes een zware dobber is. Nu wordt bij het boeken van een werkelijke kost automatisch gefilterd op slechts één boekje.

Boekje gefilterd

Open je het venster "Betalingen aan externe administraties" via het menu, dan kan dit nog steeds lang duren omwille van een zware saldo-berekening voor alle boekjes. Blijft dat te lang duren, neem gerust contact met onze helpdesk. 

 

 

Afschrift akte - tolerantie aflevering voor registratie

De tolerantie voor het opmaken van een Afschrift afgeleverd zonder registratierelaas, wordt nu toegepast op alle volmachten, niet meer enkel BNN-volmachten.

 

 

Te Rubriceren bedragen - Nu ook voor een datum in het verleden

Op vraag van de kamer van West-Vlaanderen, is het nu mogelijk om de lijst Te rubriceren bedragen ook op de te vragen op een datum in het verleden; wat de toestand retroactief weergeeft.

te rubriceren cliënten - retroactief

 

 

 

eRegistration 2.9

Met eRegistration 2.9 werden de volgende aktetypes toegevoegd om de integratie met CRF (Centrale registers Fednot) te ondersteunen:

Nieuwe aktetypes

Ook worden een aantal wijzigingen in de volgende release voorbereid, o.a. het kunnen doorgeven van de aanvraag voor tussenkomt door het Notarieel fonds, en voorzieningen voor aankoopcomités.

 

 

Selectie van persoon, ook via code

De selectie van een persoon kan nu ook met het intypen (of plakken) van de code. Dat kan handig zijn, wanneer je (bepaalde) code(s) kent, of wanneer je de code net gekopieerd had (met Ctrl+C), en je dus die code wilt gebruiken om de gewenste persoon te kiezen, bv. bij het toevoegen van een partij in het dossier :

Persoon via code

Dit kan ook op volgende plaatsen :

 • de document assistent, voor het instellen van de correspondent
 • Bij het toevoegen van partijen in een dossier [zie voorbeeld]
 • Bij het toevoegen van relaties aan een persoon
 • Bij het aanpassen van de correspondent van een document
 • bij selectie van een correspondent in het Scan & Document Center

en op alle plaatsen in de boekhouding waar je de persoon zoekt via de naam …

 • bij manuele ingave van een uittreksel (voor wie nog manueel werkt, zonder Coda)
 • Bij het kiezen van de cliënt bij facturatie

 

 

Code signing certificate SDP

Vanaf eind augustus 2020 worden alle ActaLibra software modules digitaal getekend met een nieuw code signing certificaat. Tijdens update_20200813 wordt dit nieuwe certificaat automatisch geïnstalleerd als vertrouwde uitgever op uw Pc's. Alle met dit certificaat ondertekende software modules worden dan zowel door Windows als door Office vertrouwd.

Indien nodig kan uw externe IT-leverancier het nieuwe certificaat ook manueel installeren via het Windows script install_SDP_ActaLibra_2023.cmd vanuit de map T:\Sdp\ALNL\Patch\Certs.

 

 

Problemen bij Sync van extra document(en)

Er werden een aantal ongemakken weggewerkt bij het syncen van documenten in een dossier. Zo kon bij "drag en drop" een document niet gekoppeld worden aan het dossier wanneer de achterliggende map niet de standaard map is. Dit is bv. zo bij MSKs, waar de vroegere documenten van de samengevoegde kantoren in aparte mappen-structuren behouden blijven, ook na de migratie naar ActaLibra.