Nieuwe formulieren

Fednot heeft vandaag een nieuw formulier aangekondigd voor de aanvraag van hypothecaire staten.
Het SDP ActaLibra team zorgt tijdig voor een nieuw model in ActaLibra.

Lees meer ...

 

ActaLibra update 28 februari 2018 - build 124


Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 28 februari 2018.

o.a. met

 • nieuwe module ActaMaps (automatisch alle kaarten van Geopunt.be, Waterinfo.be, OnroerendErfgoed.be, ...)
 • gewijzigde tarieven voor bekendmaking B.S.
 • diverse verbeteringen in ActaLibra
 • extra's na 28 februari 2018 
  • CER uitbreidingen (7 maart 2018)
  • extra's in ActaMaps (19 maart 2018)

Voor meer info ... klik hier.

ActaMaps - webservice voor kaarten van uw goederen of percelen

De eerder aangekondigde module ActaMaps, is nu algemeen beschikbaar voor alle ActaLibra kantoren.
Voor meer info ... klik hier.

 

Pandregister - voorzieningen en werkwijze in ActaLibra

In dit artikel krijg je een overzicht van hetgeen in ActaLibra wordt voorzien voor het Pandregister.

 

ActaLibra Update 1 januari 2018 - build 123


Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 1 januari 2018.

o.a. met

 • aangepaste tarieven hypotheekkantoren
 • andere berekeningswijze voor abattement en registratierechten in AKBs
 • repertoriumnummers voor eRegistration met jaarprefix en slash [optioneel]
 • diverse verbeteringen
 • correcties na 1 januari 2018  (laatste bijgewerkt op 23 januari)

Afschaffing van de systematische verzending van de grossen van kredietakten

Sinds 1 oktober moet er niet langer systematisch een grosse worden opgemaakt van een kredietakte. Zie ook artikel n° 13815 (onder Juridische info) op e-Notariaat.

Met de ActaLibra update van 2 oktober 2017 worden uw takenlijsten Lening/Krediet en Hypothecaire mandaat aangepast. Zo is aan de taak Goed voor grosse het nieuwe formuliermodel gekoppeld, en zijn er taken voorzien om de goed voor grosse en de kopie van de akte per mail door te sturen naar de bank.

ActaLibra Update 1 december 2017 - build 122


Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra update van 1 december 2017.

 

Zoekers voor recuperatie van teveel betaalde retributies voor doorhalingen

ActaLibra bericht, naar aanleiding van een bericht op e-Notariaat (Referentie: 13879, 08/11/2017) :
Forfaitarisering van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten sinds 1 januari 2017 – Doorhalingen aangeboden voor 1 november 2016 die in 2017 verwerkt werden aan een hogere retributie

Heb je inhoudelijke vragen over deze regeling, dan moet u contact nemen met FEDNOT.

 

Om u te helpen uw schadeclaim voor FOD FIN op te maken, hebben we in de ActaLibra boekhouding twee extra zoekers voorzien, en volg je onderstaande instructies.

 

Documentatie ActaLibra versie 18 - augustus 2017

  

Dit artikel bevat de documentatie van de verbeteringen en uitbreidingen in ActaLibra versie 18.

31/10/2017 : Extra's voor eRegistration, en diverse verbeteringen
03/10/2017 : Diverse verbeteringen
15/09/2017 : Extra takenlijst Verwerping / Aanvaarding successie ovv boedelbeschrijving
12/09/2017 : Extra AKB-modellen voor Verklaring Verwerping Nalatenschap, Zorgvolmacht...
08/09/2017 : Aangevuld met last minute aanpassingen ...

Outlook macro's vernieuwen


De digitale handtekening van de ActaLibra Outlook macro's is vervallen.
Dit artikel legt uit hoe je deze macro module kunt vervangen.

 

Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen in Wallonië

 

Naar aanleiding van een nieuwe CODTbis die van kracht is in Wallonie, moet je de inhoud van het briefmodel aanpassen dat gekoppeld is aan de taak Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen Wallonië.

 

Aangezien dit een briefmodel is, en elk kantoor zijn eigen lay-out, lettertype en kop- en voetteksten heeft voor alle briefmodellen, kan dit niet automatisch vervangen worden via een ActaLibra update.

Volg deze stappen om de inhoud van je briefmodel aan te passen :

Extra beveiligingscontrole bij opladen betaalbestanden Isabel 6


De gebruikers van Isabel 6 hebben een mail ontvangen ivm nieuwe regelgeving voor het versturen van betalingsbestanden naar banken.

Uw huidige versie van ActaLibra vermeldt nu reeds uw ondernemingsnummer als extra identificatie.
In principe moet dit al volstaan, maar mochten uw betalingsbestanden toch geweigerd worden, neem dan contact met de ActaLibra Helpdesk.

Nieuwe editie van Kadasterformulier

Tags: 

Het kadaster introduceert alweer een vernieuwde editie van het formulier "Form Nr. 434" voor de aanvraag van een kadastraal uittreksel (in PDF formaat).
Het ActaLibra team heeft een nieuwe editie gemaakt in Word -formaat, bruikbaar voor merge in ActaLibra.
Update 7 juni 2017 : Ook het Franstalig formulier Cadastre.doc werd (nogmaals) herwerkt. 

Volg de instructies hieronder om de Word-versies te downloaden van de formulieren die nu (sinds 2 juni) in PDF-formaat beschikbaar zijn op de website van het Kadaster.

OVAM tariefwijziging + nieuw formulier Bodemattest

 • Nieuw aanvraagformulier voor een Bodemattest vanaf 1 juni. Gebruik de download knop (1)
 • OVAM tariefwijziging op 1 juni. Volg de instructies verderop (2) om zelf je berekeningsmodellen en aktekostenbladen aan te passen.

Extra kost neerlegging verzoekschriften EOT

Sedert 1 mei 2017 dient er bij de neerlegging van het verzoekschrift in kader van echtscheiding met onderlinge toestemming een extra bijdrage betaald te worden van "2 x 20 euro".

Oprichting antenne Eupen en verhuis hypotheekkantoor Malmedy

Tags: 

Op 1 mei wijzigen de ambtsgebieden van de hypotheek- en registratiekantoren in het Duitstalig landsgedeelte. De Antenne Eupen / Malmédy wordt vanaf dan de Antenne Eupen.
De zetel van het hypotheekkantoor Malmédy verhuist naar het gerechtelijk arrondissement Eupen, waarbij de benaming gewijzigd wordt naar Hypotheekkantoor Eupen.

De gemeenten Malmédy en Weismes worden uit het ressort van dit Hypotheekkantoor getrokken en worden bij het hypotheekkantoor van Verviers gevoegd. Het ambtsgebied van de Antenne (en het hypotheekkantoor) Eupen wordt beperkt tot de gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Eupen.

Deze wijziging geldt ook voor wat betreft het Registratiekantoor Authentieke Akten Eupen-Malmédy, dat vanaf 1 mei ook zal gewijzigd worden in Registratiekantoor Authentieke Akten Eupen.

Voor de betrokken successiekantoren en kantoren diversen blijft alles gelijk, vermits daar Malmédy en Weismes al tot het ressort behoorden.

Aanpassingen in ActaLibra

Omdat deze reorganisatie al op 1 mei a.s. ingaat, kan je nu al een quickfix programma gebruiken die de nodige aanpassingen in ActaLibra doorvoert :

Waarom wordt de PIN code van de e-not kaart systematisch gevraagd voor de web services bij Windows 10?

Tags: 

bericht via e-notariaat door het Fednot ICT team

Microsoft heeft de veiligheidseisen verhoogd in zijn besturingssysteem (OS) Windows 10.

Dit veroorzaakt implicaties bij de kantoren die deze OS gebruiken met de web services.

 

Microsoft heeft haar beleid van beveiligingscertificaten aangescherpt zoals op de eID of e-not kaart.

Afhankelijk van het type certificaat moet men bij gebruik ervan één of meerdere keren de Pincode invoeren. 

 

In het notariaat wanneer een notaris of een medewerker op een PC werkt met  Windows 10 en een web service gebruikt zoals Fent, Ric, ASF, eRegistration, enz. :

 •         Met de eID kaart moet de persoon enkel bij het eerste gebruik zijn Pincode invoeren.  
 •         Met de e-not kaart moet de persoon zijn Pincode bij elk gebruik invoeren

 

- De eID-kaart heeft een publiek certificaat dat door de overheidsinstellingen is gewaarborgd en erkend is door Microsoft.

Notarieel portaal is verhuisd

Tags: 

SDP's notarieel portaal is sinds kort verhuisd naar een nieuwe locatie.
Indien de startpagina of één van de favorieten van uw internet browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox) stond ingesteld op het notarieel portaal, dan is deze pagina mogelijks niet meer bereikbaar.

Datum omgekeerd in Excel-afrekening ?

Tags: 

Kantoren die de Service Pack 17 hebben geïnstalleerd vóór 17 februari, kunnen bij het maken van een afrekening in Excel vanaf een aktekostenblad, te maken krijgen met een verkeerde weergave van de datum van de akte.

Bv. Je  hebt in de dossierfiche 01/03/2017 ingeschreven als datum "Te verlijden", maar in de opgemaakte Provisiebrief in Excelformaat wordt dit weergegeven als 03/01/2017 of  3 januari 2017.

Documentatie ActaLibra update - februari 2017

  

ActaLibra Service Pack 17 is beschikbaar.
Dit artikel bevat de documentatie van de verbeteringen en uitbreidingen in deze release.

Documentatie ActaLibra update - eind december 2016

Een nieuwe versie van ActaLibra is beschikbaar (versie 5.70 service pack 16).

Nieuw logo KFBN

Tags: 

FEDNOT heeft een nieuw logo. Kantoren die gebruik maken van een oud logo in hun facturen en/of in hun briefhoofden kunnen dit vervangen door het nieuwe logo.

Wie dit werk liever - in regie - laat uitvoeren door SDP, kan dit aanvragen via telefoon of e-mail naar onze ActaLibra Helpdesk 056 60 93 61 - actalibra@sdp.be

Bij installatie van Service Pack 15 (eind november) worden de nieuwe logo's op je server geïnstalleerd. Je vindt ze terug in de originele grootte en resolutie in T:\Modellen\Werkgroepsjablonen\Logo's 2017 (in kleur en in grijswaarden).

 

 

Het logo is beschikbaar in nederlandstalige, franstalige en tweetalige versies :

Welkom op de website van het ActaLibra Team

De toegang hiertoe is exclusief voorbehouden aan ActaLibra klanten. U vindt hier alle documentatie, nieuws en updates over ActaLibra.

Met je persoonlijke login en wachtwoord heb je toegang tot alle informatie. Mocht je nog geen login ontvangen hebben, stuur dan een mail naar actalibra@sdp.be. We brengen dit dan spoedig in orde.

Pagina's

Abonneren op ActaLibra Team - SDP RSS