Afschaffing van de systematische verzending van de grossen van kredietakten

Sinds 1 oktober moet er niet langer systematisch een grosse worden opgemaakt van een kredietakte. Zie ook artikel n° 13815 (onder Juridische info) op e-Notariaat. Via dat artikel vindt u ook de lijst van bankinstellingen en de te gebruiken e-mailadressen om de nodige documenten per mail te bezorgen. Met de ActaLibra update van januari 2018 worden deze e-mailadressen als contactpersoon toegevoegd aan de fiches van de banken.

Nieuwe formulieren in ActaLibra

 • Goed voor grosse
 • Bon pour grosse
 • Verklaring van niet verlijden akte

Met de ActaLibra update van 25 september 2017 werden deze vernieuwde documentmodellen geïnstalleerd.
Die zijn rechtstreeks bruikbaar vanuit de taken in uw dossiers [zie hieronder].

 

Aangepaste takenlijsten in ActaLibra

Met de ActaLibra update van 2 oktober 2017 werden volgende aanpassingen aangebracht :

1/ In de takenlijst "Lening / Krediet"

 • Aan de taak Goed voor grosse is nu het nieuwe formuliermodel gekoppeld
 • De niet-standaard taak "verklaring van niet verlijden akte" is gekoppeld met het nieuwe documentmodel dat merge-klaar is.
 • Een nieuwe standaard taak "Mail naar kredietgever met goed voor grosse in bijlage" werd toegevoegd. Deze taak is niet gelinkt aan een model.
  In het mailbericht moet je in het onderwerp de numerieke referentie van de bank + naam & voornaam van de kredietnemer vermelden. Voor het correcte e-mailadres, kan je de Excel bijlage in het artikel op e-Notariaat consulteren. Je vindt het e-mailadres ook onder de AAN-knop in het e-mailvenster in ActaLibra.
 • Volgend op de taakgroep eRegistratie worden twee nieuwe standaardtaken toegevoegd, nl. "Afschrift/kopie akte maken" en "Mail om kopie van de akte aan de bank te bezorgen".
  Ook voor deze laatste e-mailtaak moet je in het onderwerp de numerieke referentie van de bank + naam & voornaam van de kredietnemer vermelden.

 • De laatste taken "Grosse maken voor de bank" en "Grosse versturen (bank)" worden niet gewist uit lopende dossiers omdat dit dikwijls nog moet gebeuren.
  Ze worden wel als niet-standaard taken ingesteld.
  Zo nodig moet de dossierbeheerder die taken aan het dossier toevoegen via de knop "Taken overnemen ..."

 

 

2/ In de takenlijst "HYPOTHECAIR MANDAAT"

 • Na de taak "Goed voor volmacht" wordt een taak "Mail naar kredietgever met goed voor volmacht in bijlage" toegevoegd.
  Voor het correcte e-mailadres, kan je de Excel bijlage in het artikel op e-Notariaat consulteren.
 • De niet-standaard taak "Verklaring van niet verlijden akte" is gekoppeld met het nieuwe documentmodel dat merge-klaar is.
 • Volgend op de taakgroep eRegistratie worden twee nieuwe standaardtaken toegevoegd, nl. "Afschrift/kopie akte maken" en "Mail om kopie van de akte aan de bank te bezorgen" met de vermelding van de numerieke referentie van de bank + naam & voornaam van de kredietnemer.
  Voor deze laatste taak, moet je ook in het onderwerp van de op te maken e-mail de numerieke referentie van de bank + naam & voornaam van de kredietnemer vermelden. Voor het correcte e-mailadres, kan je de Excel bijlage in het artikel op e-Notariaat consulteren. Je vindt het e-mailadres ook onder de AAN-knop in het e-mailvenster in ActaLibra.
 • De taak "Afschrift versturen (bank)" blijft bestaan, omdat (in de nota's staat dat) het afschrift ook nog op papier moet opgestuurd worden naar de bank (mail/post?).
  Daarom wordt deze taak ook standaard gezet.