Extra beveiligingscontrole bij opladen betaalbestanden Isabel 6


Gebruikers van Isabel 6 hebben volgende mail ontvangen:

U laadt in Isabel 6 regelmatig bestanden op. Daarom willen we u attent maken op nieuwe Europese maatregelen die op 26 juni in werking treden en toepasselijk zijn op alle Belgische financiële instellingen. De maatregelen komen er ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme.

 

Hoe passen wij dit toe in Isabel 6?
Vanaf 25 juni voeren we tijdens het manueel of automatisch (Isabel Go/ ICS) opladen van betaalbestanden een controle uit op de aanwezigheid van extra identificatiegegevens van de betaler (adres OF cliëntidentificatienummer).
Indien deze extra gegevens van de betaler ontbreken, zal de gebruikelijke waarschuwingsboodschap met gedetailleerd overzicht getoond worden. Deze kunt u nog altijd aanvaarden waarna u ze naar de bank kunt verzenden voor verdere verwerking. Het betaalbestand zal op basis van deze extra controle nooit in Isabel 6 geblokkeerd worden.

 

Hoe kunt u voldoen aan de beveiligingscontrole en dus de waarschuwingsboodschap vermijden?
U kunt in het boekhoudpakket nagaan hoe u de extra identificatiegegevens (bv. adres) van de betaler standaard kunt toevoegen aan uw betaalbestand. Indien u hier vragen over zou hebben, raden we u aan om contact op te nemen met de leverancier van uw ERP- of boekhoudpakket.
Controleer na het aanvaarden van de waarschuwingsboodschap ook zeker de status van uw betalingen. Indien het bestand wordt geweigerd, vraag dan meer informatie aan uw bank.

Uw huidige versie van ActaLibra vermeldt nu reeds uw ondernemingsnummer als extra identificatie.
In principe moet dit al volstaan, en zou u geen problemen mogen ondervinden bij het doorsturen van betalingsbestanden.
Na de eerstvolgende softwareupdate zal ActaLibra ook uw adres toevoegen in elk betalingsbestand.

Zouden uw betalingsbestanden toch geweigerd worden, neem dan contact met de ActaLibra Helpdesk.