ActaLibra update van 3 juni 2019

Ingediend door FilipVW op ma, 03/06/2019 - 14:51

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra updates van juni 2019.
o.a. met

 

 

Cliëntboekingen afpunten

Voor cliënten met veel cliëntboekingen, kan het na een tijd moeilijk worden om in de cliënthistoriek te zien welke boekingen en bedragen op nog lopende dossiers betrekking hebben. Om daarbij te helpen, werd de mogelijkheid voorzien om cliëntboekingen af te punten, naar analogie met het afpunten van boekingen op bepaalde algemene rekeningen (bv. wachtrekeningen 499xxx). Bij de afdruk van de cliënthistoriek kan je dan kiezen voor het doorstrepen of zelfs niet weergeven van de afgepunte boekingen.

 

Aanpak

Om cliëntboekingen te kunnen afpunten, moet je dat eerst per cliënt aanduiden. Dat doe je in de module Boekhouding op de persoonsfiche, in het tabblad Boekhouding. Onderaan cliënt info volstaat het om de optie Clientboeking afpunten AAN te vinken, en te bewaren (F9). Initieel werk je best zonder datum-vanaf. Zodra je dit zo hebt bewaard, krijg je naast het vinkje de knop Cliëntboekingen afpunten te zien, waarmee je rechtstreeks het nieuwe afpuntvenster opent voor deze cliënt.


Je kan het afpunt-venster ook openen via het menu Cliënten, optie Afpunten cliëntboekingen.

 

Werkwijze

In het afpuntvenster selecteer je eerst de cliënt waarvoor je cliëntboekingen wilt afpunten. Daarnaast opteer je hier best om te filteren zonder een datum-vanaf. Kies voor status Af te punten, en klik op de groene pijl. Hiermee krijg je alle nog af te punten cliëntboekingen te zien.
Met behulp van de spatiebalk of dubbelklik kan je het selectievinkje AAN of UIT zetten. Zorg er voor dat het totaal Debet en het totaal Credit van alle AAN gevinkte lijnen gelijk is. Dat zie je wanneer die totalen in het groen worden weergegeven. Is dan niet zo, dan zal het totaal van de (nog) niet afgepunte boekingen niet (meer) overeenstemen met het cliëntsaldo. Bv.

Wanneer je de gewenste boekingslijnen hebt AAN gevinkt, kan je die als afgepunt inschrijven via de knop Wijzigingen doorvoeren.

Net zoals bij het afpunten van boekingen op (bepaalde) algemene rekeningen, heeft ook het afpunten van cliëntboekingen geen enkele boekhoudkundig effect of gevolg.

 

TIP

Omdat er voor die grote(re) cliënten wellicht al heel wat boekingen uit het verleden zijn geboekt, kan je ook meerdere lijnen tegelijk AAN of UIT vinken door de shift-toets of de ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl je dubbelklikt of de spatie-toets gebruikt. Zo kan je in bovenstaand voorbeeld eerst de boekingslijn van 28/03/2011 aanvinken, en daarna, met de shift- of ctrl-toets ingedrukt, de boekingslijn van 01/11/2013 aanvinken, waarmee je dan ook tegelijk alle tussenliggende lijnen aan vinkt.

 

Correctie

Mocht je per abuis een verkeerde boeking afgepunt hebben, dan kan je dat nadien steeds ongedaan maken. Daarvoor filter je bovenaan op status Reeds afgepunt, eventueel het bedrag van die boeking, en klik je op de groene pijl. Zet het vinkje op die ene boeking terug AF, en klik onderaan op Wijzigingen doorvoeren.

 

In de cliënthistoriek

Wanneer je de cliënthistoriek voor zo'n cliënt oproept, kan je in het selectievenster aangeven of de afgepunte cliëntboekingen moeten doorstreept worden of helemaal niet getoond moeten worden.

Kies je voor doorstrepen, dan krijg je dit resultaat :

 

Kies je voor niet weergeven, dan worden de afgepunte boekingslijnen niet afgedrukt, en worden ook de bedragen van die afgepunte boekingen niet opgenomen in de (sub)totalen op deze afdruk.

 

 

 

Andere aanpassingen in ActaLibra

Persoonscode van een partij kopiëren

Bij het boekhoudkundig afwerken van een dossier gebeurt het dat je bv. aan verschillende partijen een terugbetaling wilt kunnen boeken, en dan is het handig dat je snel de persoonscode van elk van die partijen kan oppikken om zeker aan de juiste personen de terugbetaling te doen.

Daarom zie je nu onderaan het tabblad Partijen de persoonscode van elke geselecteerde partij staan, en kan je die code op je klembord kopiëren door op dat vakje te dubbelklikken.

Bij het dubbelklikken op deze code licht die kort even groen op, als visuele feedback van het kopieren van de code naar je klembord. Daarna kan je op een andere plaats in het programma die gekopieerde code nu plakken m.b.v. de Ctrl+V toetscombinatie.(bv. daar waar je de cliëntcode wilt intypen voor een betalingsopdracht)

Je kan ook de code kopiëren (via dubbelklik) in de module Studie op je ene scherm, en plakken (met Ctrl+V) in de module boekhouding op je andere scherm.
Eenvoudig, maar erg handig.

 

 

Btw-aangifte

Zodra er in een btw-vak een manuele correctie staat ingesteld, ook al is het bedrag daarvan 0,00, en ook al zijn er verder geen boekingsbedragen gelinkt aan dat btw-vak, dan nog moet dat btw-vak worden vermeld in de aangifte, desnoods met een bedrag 0,00€.

 

 

Intypen van standaard-vermeldingen

Op heel wat plaatsen in de boekhouding, kan je via ==, =? of =<code> snel een standaardomschrijving invoegen.

In de definitie van zo´n standaard-vermelding kon je ook al werken met een |-teken (op je klavier te vinden via de AltGr+<cijfer-1-toets>).
Dat teken geeft de plaats aan in die standaard-vermelding waar je ook nog een stukje wilt tussen of bij typen.

Vanaf nu kan je ook meerdere |-tekens plaatsen, zoals in dit voorbeeld :

bv. =TR  -> transfer van | naar |  
Als je dan =TR typt, en dan TAB dan krijg je dit :
transfer van _ naar |
waarbij de cursor op _ staat die het eerste | -teken vervangt. Daar type je bv. A, gevolgd door TAB, en dan krijg je dit :
transfer van A naar _
met de cursor op de volgende _ die het tweede | -teken vervangt… en waar je nu bv B typt, gevolgd door TAB dat die je naar een volgend veld brengt

 

 

Sortering van goederen bij het kopieren naar een kopie-dossier

Wanneer je goederen in een hoofddossier in een andere volgorde ordende, werd die gewijzigde volgorde niet aangehouden wanneer die goederen werden overgenomen in een nieuw subdossier. Dat is nu verholpen.

 

 

Aanpassingen in AKB-modellen

In de AKB-modellen OVD (Openbare verkoop definitieve toewijs) en BIDDIT werd de parameter Aanhorigheden herdoopt tot Lasten.

Voor het model BIDDIT werd in de schaal "Wettelijke kosten ovd vast bedrag Biddit" de waarde op 920,65€ gebracht voor de schijf met ondergrens 15.495,00; En in de schaal "Wettelijke kosten ovd 12,5% Biddit" werd het percentage op 14,16% gebracht voor de schijf met ondergrens 18.600,00€

Voor de kost van publicatie op BIDDIT (te vinden in de Fednot afrekening) is een extra akteconstante "Fednot publicatie op BIDDIT" voorzien t.w.v. € 165,29
Achteraan elk blokje Fednot, werd een extra kostenlijn voorzien : "Publ. op biddit.be en notaris.be/SVEN"  (FR: "Publ. sur biddit.be et notaire.be/SVEN"), dat standaard binnen het forfait valt.

De URBA-tarieven werden geïndexeerd in tekstblok URBA.

Van alle AKB-modellen met een code BXL... werd die "BXL-" prefix verwijderd.

 

 

Griffie-formulieren

Er werden vier nieuwe .docx modellen voorzien, klaar voor merge in ActaLibra :

    + Formulier_1_Ondernemingen.docx
    + Formulier_2_Ondernemingen.docx
    + Formulaire_1_Entreprises.docx
    + Formulaire_2_Entreprises.docx

De oude "Griffie" formulieren werden verwijderd als ActaLibra formuliermodel.
Deze nieuwe formulieren werden gekoppeld aan de modeltaken.

Er zijn nu twee ipv vier taakmodellen. De oude formulieren werden in de Opzij-map geplaatst.

 

 

Banken

De lijst van Belgische banken werd geactualiseerd.