ActaLibra update 14 februari 2019

Ingediend door FilipVW op wo, 13/02/2019 - 14:00

 

Nieuwe voorzieningen voor Erfovereenkomst

Voor erfovereenkomsten wordt een nieuwe dossiersubsoort Erfovereenkomst (FR: Pacte successoral) voorzien, onder de dossiersoort “Erfenis” (of “Nalatenschap” of “Familierecht” of “Successie”)

 

Ook wordt een extra AKB-modelERFOVER” / “PACTSUCC” voorzien :

 • gemaakt op basis van een kopie van het model “ERFOPVLG” (erfopvolging),
 • met 1 lijn in het blokje “Erelonen” met een vast ingesteld bedrag van 250 €
 • in blokje "Aktekosten" maar 1 lijn behouden, met F500,00 als formule
 • in blokje "Recht op geschriften" (ROG) 7.5 € aanduiden
 • in blokje “Fednot” worden enkele lijnen verwijderd
 • in blokje “Fednot” wordt een CRT+ lijn toegevoegd
 • Opmerking : je kunt indien gewenst het bedrag van 250 € voor Erelonen en 500 € voor het Forfait aanpassen in het model.

 

Een extra model-takenlijst “ERFOVEREENKOMST” / “PACTE SUCCESSORAL, met:

 • T-taak “opzoeking CRT+ via e-notariaat”, gelinkt via URL naar de CRT+ applicatie op eNotariaat (“crt-crh V3”)
 • D-taak “Akte opmaken”
 • T-taak “eDossier voorbereiden” [niet standaard]
 • A-taak “Verlijden akte”
 • T-taak “Registratie uitgifte van de akte” [expeditieboek = REG]
 • T-taak “Inschrijving CRT+”, gelinkt via URL naar de CRT+ applicatie op eNotariaat (“crt-crh V3”)
 • D-taak “Afschrift van akte verzenden naar cliënten”

 

 

Aanpassingen ivm eRegistration

Bij het kiezen van een akte-type voor eRegistration, is de vroegere categorie “Akte van bekendheid of erfopvolging” nu opgesplitst in twee aparte categorieën, nl. Akte van bekendheid (FR: ”Acte de notoriété”) en Akte van erfopvolging (FR:  Acte d’hérédité).

 

Het aktetype “Akte aanwijzing bewindvoerder” werd hernoemd naar “Akte aanwijzing/herroeping bewindvoerder”.

 

Andere vernieuwingen, zoals het kunnen toevoegen van tussenkomende notaris(sen), worden pas later(*) beschikbaar, zodra versie 2.3 van eRegistration door Fednot beschikbaar wordt gesteld.
Eind januari liet Fednot weten dat deze release een maand wordt uitgesteld, wellicht tot april 2019.
 

 

 

Andere aanpassingen

Er wordt een extra constante "HYP 2e doorhaling" voor 285 € voorzien, en deze constante wordt ingescheven als bedrag bij "extra doorhalingen".
 

In het AKB-model "RUIL", worden volgende aanpassingen gedaan :

 • extra parameter "Roerende goederen" om af te trekken van het Basisbedrag
 • 1 lijn in het VLABEL blokje met 10%, waarbij
  • omschrijving aanpassen naar "Registratie VL 10%"
  • lijnen schrappen: 'Registratie VL 5%', 'Registratie VL 4%', 'Registratie 1,5%'
 • in Federaal REG blokje wordt een lijn "Registratie vast recht" voorzien
 • in Federaal REG blokje wordt een lijn "Registratie WAL 5%" voorzien
 • in Federaal REG blokje wordt een lijn "Registratie WAL 6%" voorzien

 

Het tarief CRH wordt gecorrigeerd van 30,68 € naar 30 €
 

In de AKB-modellen "VK" en "VKBTW" wordt in het Fednot-blokje en lijn "CRH" toegevoegd
 

In de AKB-modellen "VK", "VKBTW", "HUW" en "HUWWIJZ" wordt in het Fednot blokje een lijn "CRT+" toegevoegd
 

Het oude (meestal ongebruikte)  AKB-model "ADOPTIE" wordt ofwel geschrapt, ofwel geblokkeerd indien dat nog niet zo was.