Ongemak door update van Isabel software

Door een recente update van de Isabel software onthoudt dit programma niet meer waar het uw te uploaden banklijsten kan vinden en waar het de te downloaden Codabestanden moet neerzetten.
Isabel is op de hoogte en werkt aan een oplossing.

Zolang Isabel dit niet heeft opgelost, moet je telkens zelf de juiste plaats aanduiden bij het uploaden of downloaden.

Duidt daarom deze locatie aan van de bankbestanden voor gebruik vanuit ActaLibra:
1/ voor Banklijsten: T:\Isabel\ (mogelijks ook T:\SDP\Isabel\)
2/ voor Coda-bestanden: T:\SDP\Coda\